Udostępnianie i współtworzenie

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Docieranie do odbiorców za pomocą ogłoszeń

Ty i Twoi współpracownicy możecie otwierać ten sam skoroszyt programu Excel i razem nad nim pracować. Nazywamy tę funkcję współtworzeniem. Podczas współtworzenia szybko zobaczycie zmiany wprowadzone przez inne osoby — w ciągu kilku sekund. W niektórych wersjach programu Excel będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Jeśli korzystasz z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie, w prawym górnym rogu ekranu wybierz pozycję Udostępnij, wpisz adresy e-mail, a następnie wybierz lokalizację w chmurze. Jeśli jednak chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji, na przykład o tym, które wersje są obsługiwane i gdzie można przechowywać plik, ten artykuł przeprowadzi Cię przez ten proces.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów z systemem Windows, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Otwórz w aplikacji klasycznej .

 3. Po otwarciu pliku w aplikacji klasycznej Excel może zostać wyświetlony żółty pasek z informacją, że plik jest w widoku chronionym. W takiej sytuacji kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 4. Kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Domyślnie wszyscy adresaci będą mogli edytować skoroszyt, ale możesz zmienić ustawienia, klikając opcję może edytować .

 6. Wpisz adresy e-mail w polu adres i oddziel je średnikami. 

 7. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 8. Naciśnij przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link samodzielnie, nie klikaj przycisku Wyślij . Zamiast tego kliknij pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Jeśli chcesz współtworzyć Współtworzenie za pomocą aplikacji klasycznej Excel, możesz kliknąć pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 Subskrybenci są wersjami, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, mogą ją edytować w przeglądarce.

Uwaga: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel, PowerPoint lub Word mają do dyspozycji prostszy sposób: Mogą kliknąć pozycję Plik > Otwórz i wybrać pozycję Udostępnione dla mnie.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Współtworzenie jest sygnalizowane wyświetlaniem obrazów innych osób w prawym górnym rogu okna programu Excel. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Ikony osób — gdy inne osoby coś współtworzą, są wyświetlane tutaj

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli korzystają z Excel dla Microsoft 365 Subskrybenci, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz zaznaczeń innych osób, ale ich zmiany będą pojawiać się w miarę ich wprowadzania.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby. Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, kliknij jej obraz lub inicjały, a następnie kliknij opcję Przejdź do.

Często zadawane pytania

W Excel dla Microsoft 365 subskrybencie możesz zauważyć Autozapis w lewym górnym rogu. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Automatycznie zapisuje zmiany w chmurze podczas pracy. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, Autozapis wyświetla im wprowadzone przez Ciebie zmiany w ciągu kilku sekund. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Autozapis i dowiedzieć się, dlaczego może ona być dostępna albo nie, zobacz Co to jest Autozapis?.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji Excel dla Microsoft 365 i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z Excel dla Microsoft 365 Subskrybenci, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli użytkownicy używają Excel dla Microsoft 365 abonentów, wszyscy muszą mieć przycisk Autozapis , aby zobaczyć kolorowe zaznaczenie.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że używają one Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 Subskrybenci są wersjami, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze może używać Excel dla sieci Web w przeglądarce internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszyscy użytkownicy korzystający z Excel dla Microsoft 365 Subskrybenci mają funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli korzystasz z usługi OneDrive do synchronizowania plików, upewnij się, że nie jest ona wstrzymana, i upewnij się, że do synchronizowania plików pakietu Office za pomocą aplikacji pakietu Office jest włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W Excel dla Microsoft 365 kliknij pozycję plik > informacje > Wyświetl i Przywróć poprzednie wersje. Następnie znajdź starszą wersję na liście i kliknij pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć. Aby uzyskać więcej informacji o wersjach, zobacz Wyświetlane historycznych wersji plików pakietu Office.

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów Mac, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

Przy użyciu swojej przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Otwórz w aplikacji klasycznej .

 3. Po otwarciu pliku w aplikacji klasycznej Excel może zostać wyświetlony żółty pasek z informacją, że plik jest w widoku chronionym. W takiej sytuacji kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 4. Kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Domyślnie wszyscy adresaci będą mogli edytować skoroszyt, ale możesz zmienić ustawienia, klikając opcję może edytować .

 6. Wpisz adresy e-mail w polu adres i oddziel je średnikami. 

 7. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 8. Naciśnij przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link samodzielnie, nie klikaj przycisku Wyślij . Zamiast tego kliknij pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Jeśli chcesz współtworzyć Współtworzenie przy użyciu aplikacji Excel, możesz kliknąć pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, mogą ją edytować w przeglądarce, aby edytować plik.

Porada: Jeśli korzystasz z najnowszej wersji Excel dla Microsoft 365, możesz w łatwy sposób: kliknąć pozycję plik > Otwórz... > udostępniony i wybierz plik udostępniony przez inną osobę.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Jeśli pracujesz w tym samym obszarze, co inne osoby, ich zaznaczenia komórek mogą być widoczne w innym kolorze, niż Twoje. Będziesz także widzieć wprowadzane przez nie zmiany na bieżąco. Ponadto po kliknięciu pozycji Udostępnij w prawym górnym rogu, zobaczysz zdjęcia osób i ich nazwiska lub adresy e-mail. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Często zadawane pytania

W programie Excel dla Excel dla Microsoft 365 możesz zauważyć Autozapis w lewym górnym rogu. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Automatycznie zapisuje zmiany w chmurze podczas pracy. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, Autozapis wyświetla im wprowadzone przez Ciebie zmiany w ciągu kilku sekund. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Autozapis i dowiedzieć się, dlaczego może ona być dostępna albo nie, zobacz Co to jest Autozapis?.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowanej najnowszej wersji programu Excel i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy inne osoby używają Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, aplikacji Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli użytkownicy używają Excel dla Microsoft 365, każdy z nich musi mieć funkcję Autozapis , aby zobaczyć kolor zaznaczenia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że używają one Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2011 dla komputerów Mac, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Program Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i program Excel Mobile obsługują Współtworzenie. Ponadto Excel dla Microsoft 365 obsługuje Współtworzenie, gdy masz abonament Microsoft 365. Jeśli ktoś nie ma obsługiwanej wersji, może zawsze korzystać z Excel dla sieci Web w przeglądarce internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 lub Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, upewnij się, że synchronizacja nie została wstrzymana, i że opcja Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików... jest włączona. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. Kliknij pozycję Plik > Przywróć > Przeglądaj historię wersji. Następnie znajdź starszą wersję na liście i kliknij pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Wystarczy cztery kroki współtworzenia w Excel dla sieci Web.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Otwórz w aplikacji klasycznej .

 3. Po otwarciu pliku w aplikacji klasycznej Excel może zostać wyświetlony żółty pasek z informacją, że plik jest w widoku chronionym. Kliknij przycisk Włącz edytowanie , jeśli tak jest.

 4. Kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Domyślnie wszyscy adresaci będą mogli edytować skoroszyt, ale możesz zmienić ustawienia, klikając opcję może edytować .

 6. Wpisz adresy e-mail w polu adres i oddziel je średnikami. 

 7. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 8. Naciśnij przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link samodzielnie, nie klikaj przycisku Wyślij. Zamiast tego kliknij pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Jeśli chcesz współtworzyć Współtworzenie przy użyciu aplikacji Excel, możesz kliknąć pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, mogą ją edytować w przeglądarce.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Współtworzenie z jedną inną osobą jest sygnalizowane komunikatem informującym, że ta osoba edytuje, w prawym górnym rogu okna. Jeśli plik edytuje więcej niż jedna inna osoba, będzie widoczny inny komunikat informujący o liczbie współtworzących osób. Na przykład: „Są tu inne osoby (2)”.

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, kliknij jej nazwisko, a następnie kliknij pozycję Edytowanie....

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli używają Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz zaznaczeń innych osób, ale ich zmiany będą pojawiać się w miarę ich wprowadzania.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowanej najnowszej wersji programu Excel i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy inne osoby używają Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, aplikacji Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli użytkownicy używają Excel dla Microsoft 365, każdy z nich musi mieć funkcję Autozapis , aby zobaczyć kolor zaznaczenia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że używają one Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze może używać Excel dla sieci Web w przeglądarce internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 mają funkcję Autozapis .

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W Excel dla sieci Web przejdź do folderu zawierającego plik. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybierz pozycję Historia wersji. Po lewej stronie kliknij starszą wersję, a zostanie ona otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu Android, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do obszaru Plik > Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu o rozmiarze przekraczającym 10,1 cm, musisz zalogować się przy użyciu konta abonamentu Microsoft 365 .

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie naciśnij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Jeśli jest wybrana lokalizacja OneDrive lub SharePoint, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli żadna z nich nie jest wybrana, naciśnij pozycję OneDrive lub SharePoint po lewej stronie, nadaj plikowi nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

 1. Naciśnij pozycję Ikona Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Udostępnij jako link.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel dla sieci Web. Mogą współtworzyć w Excel dla sieci Web zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > edytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Zarządzaj. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowanej najnowszej wersji programu Excel i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy inne osoby używają Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, aplikacji Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli użytkownicy używają Excel dla Microsoft 365, każdy z nich musi mieć funkcję Autozapis , aby zobaczyć kolor zaznaczenia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że używają one Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel dla sieci Web w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W aplikacji Excel dla systemu Android naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu iOS, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Po otwarciu aplikacji Excel naciśnij pozycję Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu o rozmiarze przekraczającym 10,1 cm, musisz zalogować się przy użyciu konta abonamentu Microsoft 365 .

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

Funkcja współtworzenia wymaga zapisania skoroszytu w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. W razie utworzenia pliku naciśnij pozycję Plik Przycisk Plik , naciśnij pozycję Nazwa, a następnie nadaj plikowi nazwę. Po lewej stronie wybierz jako lokalizację usługę OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online i naciśnij pozycję Zapisz.

 3. Jeśli otwarto istniejący plik, naciśnij pozycję Przycisk Plik plików > Właściwości. Jeśli ścieżka Lokalizacja zawiera wyrazy „OneDrive”, „d.docs.live.net” lub „SharePoint”, plik prawdopodobnie został już zapisany w jednej z tych lokalizacji. Jeśli nie zawiera tych wyrazów, naciśnij pozycję Plik > Zapisz kopię i zapisz plik w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online.

 1. Naciśnij pozycję udostępnij Przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Jeśli chcesz wysłać link do siebie, naciśnij pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycję. Następnie wklej link do wiadomości e-mail lub okna wiadomości błyskawicznych.

 3. Jeśli program Excel ma wysłać link w wiadomości e-mail, naciśnij pozycję Zaproś osoby. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, naciskając po każdym adresie klawisz Return. Upewnij się też, że jest włączona opcja Może edytować. Na koniec naciśnij pozycję Wyślij.

Jeśli w poprzednim kroku został naciśnięty przycisk Wyślij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel dla sieci Web. Mogą współtworzyć w Excel dla sieci Web zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > edytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto edytuje plik, naciśnij pozycję udostępnij Przycisk Udostępnij w trakcie współtworzenia w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję udostępnione. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowanej najnowszej wersji programu Excel i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy inne osoby używają Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, aplikacji Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli użytkownicy używają Excel dla Microsoft 365, każdy z nich musi mieć funkcję Autozapis , aby zobaczyć kolor zaznaczenia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że używają one Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel dla sieci Web w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Jeśli chcesz przywrócić starszą wersję pliku jako bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie. Następnie naciśnij pozycję plik Przycisk Plik > Przywróć > Wyświetl historię wersji w trybie online. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa ze starszymi wersjami pliku. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, naciśnij wersję po lewej stronie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla Firm lub SharePoint Online, naciśnij datę i godzinę wersji, strzałkę w dół, a następnie pozycję Przywróć. Wróć do aplikacji Excel dla systemu iOS i ponownie otwórz plik.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel Mobile, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Na tablecie lub telefonie powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel Mobile i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do obszaru ustawienia > plików > i upewnij się, że na liście znajduje się konto Microsoft 365. File Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj konto. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu o rozmiarze przekraczającym 10,1 cm, musisz zalogować się przy użyciu konta abonamentu Microsoft 365 .

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Pod nazwą pliku sprawdź, czy w ścieżce pliku występują wyrazy „OneDrive” lub „SharePoint”. Jeśli tak, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli ścieżka nie zawiera żadnego z nich, naciśnij pozycję Zapisz kopię tego pliku, a następnie zapisz plik w lokalizacji usługi OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Naciśnij pozycję Ikona Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Uzyskaj link do udostępniania u dołu okienka.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel dla sieci Web. Mogą współtworzyć w Excel dla sieci Web zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > edytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Współtworzenie w tej wersji wymaga zainstalowanej najnowszej wersji programu Excel i wymaga zalogowania się do pakietu Office za pomocą konta subskrypcji usługi Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób nie są obecnie widoczne w aplikacji Excel Mobile. Wersje z obsługą wyświetlania to Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android i Excel dla systemu iOS.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują Współtworzenie. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel dla sieci Web w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając > plików Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Możesz je włączyć, naciskając Przycisk Plik plikowy > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

W aplikacji Excel Mobile naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×