Udostępnianie i współtworzenie

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Ty i Twoi współpracownicy możecie otwierać ten sam skoroszyt programu Excel i razem nad nim pracować. Nazywamy tę funkcję współtworzeniem. Podczas współtworów szybko zobaczycie zmiany wprowadzone przez inne osoby — w ciągu kilku sekund. W niektórych wersjach programu Excel będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Jeśli korzystasz z wersji programu Excel obsługującej współtworzenie, możesz wybrać pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, wpisać adresy e-mail, a następnie wybrać lokalizację w chmurze. Jeśli jednak chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji, na przykład o tym, które wersje są obsługiwane i gdzie można przechowywać plik, ten artykuł przeprowadzi Cię przez ten proces.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów z systemem Windows, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby współtworować je z innymi osobami.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Pamiętaj, że lokalne witryny programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworowania. Jeśli nie masz pewności, której z nich używasz, zapytaj osobę odpowiedzialną za witrynę lub dział IT.

 1. Jeśli plik został przekazany, wybierz jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Wybierz przycisk Otwórz w aplikacji klasycznej.

 3. Po otworze pliku w aplikacji klasycznej Excel może zostać wyświetlony żółty pasek z treścią, że plik znajduje się w widoku chronionym. W takim przypadku wybierz przycisk Włącz edytowanie.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Domyślnie wszyscy adresaci będą mogli edytować skoroszyt, jednak możesz zmienić ustawienia, wybierając opcję Może edytować.

 6. Wpisz adresy e-mail w polu adresu i oddziel je średnikami. 

 7. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 8. Wybierz przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie wybieraj przycisku Wyślij. Zamiast tego wybierz pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli wybrano przycisk Udostępnij, osoby otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Aby współtworować za pomocą aplikacji klasycznej Excel, można wybrać pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i dla subskrybentów Excel dla Microsoft 365 obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą je edytować w przeglądarce.

Uwaga: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel, PowerPoint lub Word mają prostszy sposób — mogą wybrać pozycję Plik > Otwórz i wybierz pozycję Udostępnione dla mnie.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Współtworzenie jest sygnalizowane wyświetlaniem obrazów innych osób w prawym górnym rogu okna programu Excel. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Ikony osób — gdy inne osoby coś współtworzą, są wyświetlane tutaj

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli używa Excel dla Microsoft 365, aplikacji Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz ich zaznaczeń, ale ich zmiany będą wyświetlane podczas ich pracy.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby. Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, zaznacz jej obraz lub inicjały, a następnie wybierz opcję Przejdź do.

Często zadawane pytania

U Excel dla Microsoft 365 w lewym górnym rogu możesz zauważyć Funkcję Autozazysowania. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Podczas pracy zmiany są automatycznie zapisywane w chmurze. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, funkcja Autozazywu umożliwia im wyświetlanie Wprowadzonych zmian w ciągu kilku sekund. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Autozazysuj, zobacz Co to jest Autozaave, w tym powody, dla których ta funkcja jest dostępna lub niedostępna.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli to zdąży zrobić tylko jedna osoba, wszyscy inni otrzymają komunikat o błędzie "zablokowane" — nawet jeśli inne osoby będą korzystać z wersji programu Excel, która obsługuje współtworowanie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji pakietu Excel dla Microsoft 365 oraz zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd "zablokowane" jest nadal wyświetlany, zobacz plik programu Excel, który jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób w różnych kolorach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365 subscribers, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli osoby korzystające z usługi Excel dla Microsoft 365, aby zobaczyć kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włą dostęp do funkcji Autozazysuj.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS i nie widzisz zaznaczeń innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz zaznaczeń innych osób, upewnij się, że ta osoba korzysta z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby korzystają z innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie widoczne. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będzie mógł edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile i dla subskrybentów Excel dla Microsoft 365 obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, zawsze mogą używać tej Excel dla sieci Web w przeglądarce sieci Web. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 mają w lewym górnym rogu okna programu Excel wł.

 • Jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, upewnij się, że synchronizacja nie została wstrzymana, i upewnij się, że pliki pakietu Office są synchronizowane za pomocą aplikacji pakietu Office... są włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu wybierz pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachować, możesz wybrać pozycję Odrzuć zmiany. W przypadku rzeczy, które należy zachować, wybierz pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatnim krokiem jest ponowne otwarcie oryginalnego pliku, który jest w chmurze, i ponowne wklejenie wprowadzonych zmian.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W Excel dla Microsoft 365 wybierz pozycję Informacje o > pliku, > wyświetlić i przywrócić poprzednie wersje. Następnie znajdź na liście wcześniejszą wersję i wybierz pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją do bieżącej wersji, poczekaj, aż wszyscy nie będą już współtworzyć, a następnie wybierz pozycję Przywróć. Aby uzyskać więcej informacji o wersjach, zobacz Wyświetlane historycznych wersji plików pakietu Office.

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów Mac, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby współtworować je z innymi osobami.

Przy użyciu swojej przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Pamiętaj, że witryny lokalne programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworowania. Jeśli nie masz pewności, której z nich używasz, zapytaj osobę odpowiedzialną za witrynę lub dział IT.

 1. Jeśli plik został przekazany, wybierz jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Wybierz przycisk Otwórz w aplikacji klasycznej.

 3. Po otworze pliku w aplikacji klasycznej Excel może zostać wyświetlony żółty pasek z treścią, że plik znajduje się w widoku chronionym. W takim przypadku wybierz przycisk Włącz edytowanie.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Domyślnie wszyscy adresaci będą mogli edytować skoroszyt, jednak możesz zmienić ustawienia, wybierając opcję Może edytować.

 6. Wpisz adresy e-mail w polu adresu i oddziel je średnikami. 

 7. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 8. Wybierz przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie wybieraj przycisku Wyślij. Zamiast tego wybierz pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli wybrano przycisk Udostępnij, osoby otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Osoby chcące współtworować plik w aplikacji Excel mogą wybrać pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą edytować plik w przeglądarce.

Porada: Jeśli ta osoba korzysta z najnowszej wersji pakietu Excel dla Microsoft 365, istnieje prostszy sposób — może wybrać pozycję Plik >Otwórz... > Udostępnione i wybrać plik udostępniony przez inną osobę.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Jeśli znajdujesz się w tym samym obszarze co te osoby, możesz zobaczyć ich zaznaczenia w komórkach w innym kolorze niż Twój. Zobaczysz też, jak te zmiany są wyświetlane podczas ich pracy. Ponadto, jeśli wybierzesz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, zobaczysz obrazy osób oraz ich nazwiska lub adresy e-mail. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Często zadawane pytania

WExcel dla Microsoft 365 lewym górnym rogu możesz zauważyć funkcję Autozazyw. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Podczas pracy zmiany są automatycznie zapisywane w chmurze. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, Autozapis wyświetla im wprowadzone przez Ciebie zmiany w ciągu kilku sekund. Zobacz, co to jest Autozaave?, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Autozazysu, w tym przyczyny jej dostępności lub niedostępności.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli to zdąży zrobić tylko jedna osoba, wszyscy inni otrzymają komunikat o błędzie "zablokowane" — nawet jeśli inne osoby będą korzystać z wersji programu Excel, która obsługuje współtworowanie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Excel i zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd "zablokowane" jest nadal wyświetlany, zobacz plik programu Excel, który jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób w różnych kolorach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli osoby korzystające z Excel dla Microsoft 365, aby zobaczyć kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włą dostęp do Funkcji Autozazysowania.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS i nie widzisz zaznaczeń innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz zaznaczeń innych osób, upewnij się, że ta osoba korzysta z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby korzystają z innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie widoczne. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2011 dla komputerów Mac, nie będzie mógł edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Współtworowanie w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile. Ponadto program Excel dla Microsoft 365 obsługuje współtworowanie, gdy maszMicrosoft 365 subskrypcji. Jeśli ktoś nie ma obsługiwanej wersji, zawsze może używać tej Excel dla sieci Web w przeglądarce internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w Excel dla Microsoft 365 lub programie Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac mają w lewym górnym rogu okna programu Excel wł.

 • Jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, upewnij się, że synchronizacja nie została wstrzymana, i upewnij się, że synchronizowanie plików za pomocą pakietu Office 2016 jest włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Może się tak zdarzyć, jeśli ktoś korzysta z funkcji programu Excel, która nie jest jeszcze w pełni obsługiwana we współtwoniu programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu wybierz pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachować, możesz wybrać pozycję Odrzuć zmiany. W przypadku rzeczy, które należy zachować, wybierz pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatnim krokiem jest ponowne otwarcie oryginalnego pliku, który jest w chmurze, i ponowne wklejenie wprowadzonych zmian.

Na ogół ostatnią zmianą, która jest zapisywana za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozazapisu, jest ta, która "zdobywa". Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. Wybierz pozycję >Przywróć > Przeglądaj historię wersji. Następnie znajdź na liście wcześniejszą wersję i wybierz pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją do bieżącej wersji, poczekaj, aż wszyscy nie będą już współtworzyć, a następnie wybierz pozycję Przywróć.

Aby współtworować w programie Excel dla sieci Web, wystarczy wykonać Excel dla sieci Web.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online.

 1. U góry wstążki wybierz pozycję Udostępnij. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyślij link, aby można było wysłać innym osobom link do skoroszytu.

 2. Domyślnie każda osoba w organizacji może używać tego linku do otwierania i edytowania skoroszytu. Jeśli chcesz dostosować osoby, które mogą używać linku i co mogą robić, wybierz pozycję Osoby w [Twojej organizacji]z linkiem, które można edytować, wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Ustawienia linku, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.  

 3. W oknie dialogowym Wyślij link wprowadź adresy e-mail rozdzielone średnikami. 

 4. Dodaj wiadomość dla adresatów. Ten krok jest opcjonalny.

 5. Wybierz przycisk Wyślij.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie wybieraj przycisku Wyślij. Zamiast tego wybierz pozycję Kopiuj link u dołu okienka.

Jeśli wybrano przycisk Udostępnij, osoby otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel dla sieci Web. Osoby chcące współtworować plik w aplikacji Excel mogą wybrać pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą je edytować w przeglądarce.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Współtworzeny tekst z jedną inną osobą jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu z komunikatem informujący, że ta osoba edytuje. Jeśli edytuje je więcej niż jedna inna osoba, zostanie wyświetlony inny komunikat informujący o liczbie współtłasnych osób. Na przykład: „Są tu inne osoby (2)”.

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Aby przejrzeć zmiany wprowadzone przez inne osoby od momentu otwarcia pliku, wybierz pozycję Pokaż zmiany. Spowoduje to otwarcie okienka, w którym możesz zobaczyć zmiany, łącznie z poprzednimi wartościami komórek (jeśli zostały zmienione).

 • Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, zaznacz jej imię i nazwisko, a następnie wybierz pozycję Edytowanie...

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli używasz aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz ich zaznaczeń, ale ich zmiany będą wyświetlane podczas ich pracy.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Excel i zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd "zablokowane" jest nadal wyświetlany, zobacz plik programu Excel, który jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób w różnych kolorach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli osoby korzystające z Excel dla Microsoft 365, aby zobaczyć kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włą dostęp do Funkcji Autozazysowania.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS i nie widzisz zaznaczeń innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz zaznaczeń innych osób, upewnij się, że ta osoba korzysta z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby korzystają z innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie widoczne. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będzie mógł edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, zawsze mogą używać tej Excel dla sieci Web w przeglądarce sieci Web. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla Microsoft 365mają włąłą funkcję Autozazazyw.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki przy użyciu usługi OneDrive, musi się upewnić, że synchronizacja nie zostanie wstrzymana. Do synchronizowania plików potrzebne jest ustawienie Użyj pakietu Office 2016... włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Może się tak zdarzyć, jeśli ktoś korzysta z funkcji programu Excel, która nie jest jeszcze w pełni obsługiwana we współtwoniu programu Excel, i może tymczasowo zatrzymać proces współtworowania. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachować, możesz wybrać pozycję Załaduj ponownie. W przypadku rzeczy, które należy zachować, wybierz pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W Excel dla sieci Web przejdź do folderu zawierającego plik. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybierz pozycję Historia wersji. Następnie wybierz starszą wersję po lewej stronie i ta wersja zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją do bieżącej wersji, poczekaj, aż wszyscy nie będą już współtworzyć, a następnie wybierz pozycję Przywróć.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu Android, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby współtworować je z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do obszaru Plik > Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet o ekranie większym niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie naciśnij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Jeśli jest wybrana lokalizacja OneDrive lub SharePoint, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli żadna z nich nie jest wybrana, naciśnij pozycję OneDrive lub SharePoint po lewej stronie, nadaj plikowi nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

 1. Naciśnij Ikona Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Udostępnij jako link.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Skoroszyt zostanie otwarty w przeglądarce internetowej w Excel dla sieci Web. Osoby te mogą od razu Excel dla sieci Web w tym programie, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcą używać aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web współtworować, mogą wybrać pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Zarządzaj. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli to zdąży zrobić tylko jedna osoba, wszyscy inni otrzymają komunikat o błędzie "zablokowane" — nawet jeśli inne osoby będą korzystać z wersji programu Excel, która obsługuje współtworowanie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Excel i zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd "zablokowane" jest nadal wyświetlany, zobacz plik programu Excel, który jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób w różnych kolorach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli osoby korzystające z Excel dla Microsoft 365, aby zobaczyć kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włą dostęp do Funkcji Autozazysowania.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS i nie widzisz zaznaczeń innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz zaznaczeń innych osób, upewnij się, że ta osoba korzysta z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby korzystają z innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie widoczne. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będzie mógł edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, zawsze mogą używać programu Excel dla sieci Web przeglądarce internetowej, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt w przeglądarce > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące nad Excel dla Microsoft 365 mają w lewym górnym rogu okna programu Excel wł.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki przy użyciu usługi OneDrive, musi się upewnić, że synchronizacja nie zostanie wstrzymana. Do synchronizowania plików potrzebne jest ustawienie Użyj pakietu Office 2016... włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Może się tak zdarzyć, jeśli ktoś korzysta z funkcji programu Excel, która nie jest jeszcze w pełni obsługiwana we współtwoniu programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatnim krokiem jest ponowne otwarcie oryginalnego pliku, który jest w chmurze, i ponowne wklejenie wprowadzonych zmian.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W aplikacji Excel dla systemu Android naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu iOS, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby współtworować je z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Po otwarciu aplikacji Excel naciśnij pozycję Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet o ekranie większym niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie wybierz pozycję > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

Funkcja współtworzenia wymaga zapisania skoroszytu w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Pamiętaj, że witryny lokalne programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworowania. Jeśli nie masz pewności, której z nich używasz, zapytaj osobę odpowiedzialną za witrynę lub dział IT.

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. W razie utworzenia pliku naciśnij pozycję Plik Przycisk Plik , naciśnij pozycję Nazwa, a następnie nadaj plikowi nazwę. Po lewej stronie wybierz jako lokalizację usługę OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online i naciśnij pozycję Zapisz.

 3. Jeśli został otwarty istniejący plik, naciśnij pozycję Właściwości Przycisk Plik > plik. Jeśli ścieżka Lokalizacja zawiera wyrazy „OneDrive”, „d.docs.live.net” lub „SharePoint”, plik prawdopodobnie został już zapisany w jednej z tych lokalizacji. Jeśli nie zawiera tych wyrazów, naciśnij pozycję Plik > Zapisz kopię i zapisz plik w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online.

 1. Naciśnij pozycję Przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Jeśli chcesz wysłać link do siebie, naciśnij pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycję. Następnie wklej link do wiadomości e-mail lub okna wiadomości błyskawicznych.

 3. Jeśli program Excel ma wysłać link w wiadomości e-mail, naciśnij pozycję Zaproś osoby. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, naciskając po każdym adresie klawisz Return. Upewnij się też, że jest włączona opcja Może edytować. Na koniec naciśnij pozycję Wyślij.

Jeśli w poprzednim kroku został naciśnięty przycisk Wyślij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Skoroszyt zostanie otwarty w przeglądarce internetowej w Excel dla sieci Web. Osoby te mogą od razu Excel dla sieci Web w tym programie, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcą używać aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web współtworować, mogą wybrać pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z To ty edytuje plik, naciśnij pozycję Przycisk Udostępnij w trakcie współtworzenia w prawym górnym rogu, a następnie naciśnijpozycję Udostępnione. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli to zdąży zrobić tylko jedna osoba, wszyscy inni otrzymają komunikat o błędzie "zablokowane" — nawet jeśli inne osoby będą korzystać z wersji programu Excel, która obsługuje współtworowanie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Excel i zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd "zablokowane" jest nadal wyświetlany, zobacz plik programu Excel, który jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób w różnych kolorach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto, jeśli osoby korzystające z Excel dla Microsoft 365, aby zobaczyć kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włą dostęp do Funkcji Autozazysowania.

Jeśli korzystasz z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS i nie widzisz zaznaczeń innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz zaznaczeń innych osób, upewnij się, że ta osoba korzysta z aplikacji Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby korzystają z innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie widoczne. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będzie mógł edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, zawsze mogą używać programu Excel dla sieci Web przeglądarce internetowej, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt w przeglądarce > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące nad Excel dla Microsoft 365 mają w lewym górnym rogu okna programu Excel wł.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki przy użyciu usługi OneDrive, musi się upewnić, że synchronizacja nie zostanie wstrzymana. Do synchronizowania plików potrzebne jest ustawienie Użyj pakietu Office 2016... włączone. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Może się tak zdarzyć, jeśli ktoś korzysta z funkcji programu Excel, która nie jest jeszcze w pełni obsługiwana we współtwoniu programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatnim krokiem jest ponowne otwarcie oryginalnego pliku, który jest w chmurze, i ponowne wklejenie wprowadzonych zmian.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Jeśli chcesz przywrócić starszą wersję pliku jako bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie. Następnie naciśnij pozycję Przycisk Plik >Przywróć > wyświetl historię wersji w trybie online. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa z wcześniejszych wersji pliku. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, naciśnij wersję po lewej stronie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla Firm lub SharePoint Online, naciśnij datę i godzinę wersji, strzałkę w dół, a następnie pozycję Przywróć. Wróć do aplikacji Excel dla systemu iOS i ponownie otwórz plik.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel Mobile, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby współtworować je z innymi osobami.

 • Na tablecie lub telefonie powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel Mobile i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do strony Ustawienia > i > konta i upewnij się, że twoje konto platformy Microsoft 365 jest tam wymienione. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet o ekranie większym niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie wybierz pozycję > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Pod nazwą pliku sprawdź, czy w ścieżce pliku występują wyrazy „OneDrive” lub „SharePoint”. Jeśli tak, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli ścieżka nie zawiera jednej z nich, naciśnijpozycję Zapisz kopię tego pliku i zapisz plik w lokalizacji usługi OneDrive,OneDrivedla Firm lub SharePoint Online. Pamiętaj, że witryny lokalne programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworowania. Jeśli nie masz pewności, której z nich używasz, zapytaj osobę odpowiedzialną za witrynę lub dział IT.

 1. Naciśnij Ikona Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Uzyskaj link do udostępniania u dołu okienka.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Mogą oni wybrać link, aby otworzyć skoroszyt. Skoroszyt zostanie otwarty w przeglądarce internetowej w Excel dla sieci Web. Osoby te mogą od razu Excel dla sieci Web w tym programie, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcą używać aplikacji Excel, a nie Excel dla sieci Web współtworować, mogą wybrać pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli to zdąży zrobić tylko jedna osoba, wszyscy inni otrzymają komunikat o błędzie "zablokowane" — nawet jeśli inne osoby będą korzystać z wersji programu Excel, która obsługuje współtworowanie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla Microsoft 365*

 • Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac*

 • Excel dla sieci Web

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Funkcja współtworowania w tej wersji wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Excel i zalogowania się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, być może nie masz jeszcze wersji pakietu Office obsługującej współtworowanie. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli nadal jest wyświetlany błąd "zablokowane", zobacz, że plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób nie są obecnie widoczne w aplikacji Excel Mobile. Wersje, które obsługują wyświetlanie zaznaczeń, to aplikacje Excel dla Microsoft 365, Excel dla sieci Web, Excel dla systemu Android i Excel dla systemu iOS.

Aby współtworować i widzieć zmiany wprowadzone przez inne osoby, wszyscy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje współtworowanie. Aplikacje Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS, Excel Mobile Excel dla Microsoft 365 to wersje, które obecnie obsługują współtworowanie. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, zawsze mogą używać programu Excel dla sieci Web przeglądarce internetowej, wybierając pozycję Edytuj skoroszyt w przeglądarce > Edytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Powiedz wszystkim, aby zaznaczyli przycisk Włącz edytowanie, jeśli zostanie wyświetlony.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące nad Excel dla Microsoft 365 mają w lewym górnym rogu okna programu Excel wł.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki przy użyciu usługi OneDrive, musi się upewnić, że synchronizacja nie zostanie wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję > Przycisk koła zębatego > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Przycisk Plik > Autozazamkowanie.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatnim krokiem jest ponowne otwarcie oryginalnego pliku, który jest w chmurze, i ponowne wklejenie wprowadzonych zmian.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

W aplikacji Excel Mobile naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją do bieżącej wersji, poczekaj, aż wszyscy nie będą już współtworzyć, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×