W programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel można cofnąć, wykonać ponownie i powtórzyć wiele akcji. Można cofać zmiany nawet po ich zapisaniu, a następnie zapisywać je ponownie, o ile nie przekroczono limitów operacji cofania (domyślnie pakiet Office zapisuje 100 ostatnich akcji, które można cofnąć). 

Cofanie akcji

Aby cofnąć akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Z. 

Jeśli wolisz używać myszy, kliknij pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp. Możesz nacisnąć wielokrotnie polecenie Cofnij (lub klawisze CTRL+Z), jeśli chcesz cofnąć wiele kroków.

Polecenie Cofnij znajdujące się na pasku narzędzi Szybki dostęp

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska narzędzi Szybki dostęp, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie Plik czy zapisania pliku. Jeśli cofnięcie akcji nie jest możliwe, polecenie Cofnij zmienia się w komunikat Nie można cofnąć.

Aby cofnąć kilka akcji równocześnie, kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij Przycisk Cofnij, zaznacz na liście akcje, które chcesz cofnąć, a następnie kliknij listę.

Porada: Jeśli nie można cofnąć zmian, które chcesz anulować, możesz przywrócić poprzednią wersję pliku. Zobacz Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm.

Ponowne wykonywanie akcji

Aby ponownie wykonać cofniętą akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Y lub klawisz F4. (Jeśli naciśnięcie klawisza F4 nie skutkuje, być może trzeba nacisnąć klawisz F-Lock lub klawisz Fn, a następnie klawisz F4).

Jeśli wolisz używać myszy, kliknij przycisk Wykonaj ponownie na pasku narzędzi Szybki dostęp. (Przycisk Wykonaj ponownie jest wyświetlany tylko po cofnięciu akcji).

Polecenie Wykonaj ponownie na pasku narzędzi Szybki dostęp

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska narzędzi Szybki dostęp, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

Powtarzanie akcji

Aby powtórzyć prostą czynność, na przykład operację wklejania, naciśnij klawisze Ctrl+Y lub klawisz F4. (Jeśli naciśnięcie klawisza F4 nie skutkuje, być może trzeba nacisnąć klawisz F-Lock lub klawisz Fn, a następnie klawisz F4).

Jeśli wolisz używać myszy, kliknij pozycję Powtórz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Polecenie Powtórz na pasku narzędzi Szybki dostęp

Uwagi: 

 • Domyślnie polecenie Powtórz Obraz przycisku nie jest dostępne na pasku narzędzi Szybki dostęp w programie Excel. Jeśli chcesz powtórzyć ostatnią akcję, musisz dodać polecenie Powtórz do paska narzędzi Szybki dostęp. Zobacz Dodawanie polecenia nieznajdującego się na wstążce do paska narzędzi Szybki dostęp.

 • Niektórych akcji, takich jak użycie funkcji w komórce w programie Excel, nie można powtórzyć. Jeśli nie można powtórzyć ostatniej akcji, polecenie Powtórz jest zamieniane na polecenie Nie można powtórzyć.

W programie Excel i wszystkich innych programach pakietu Office domyślna maksymalna liczba akcji cofania i ponownego wykonywania wynosi 100. Jednak można to zmienić, dodając wpis w rejestrze systemu Microsoft Windows.

Ważne: Pamiętaj o tym, że niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie Plik czy zapisania pliku. Ponadto uruchomienie makra w programie Excel spowoduje wyczyszczenie stosu cofania i sprawi, że akcja stanie się niedostępna.

Ostrzeżenie: Zwiększenie liczby poziomów cofania należy wykonywać z rozwagą i umiarem: im większa jest liczba tych poziomów, tym więcej pamięci RAM jest wymagane do przechowywania historii cofania w programie Excel, co ma wpływ na jego wydajność.

Poniższa procedura umożliwia zmianę liczby poziomów cofania w programie Excel za pomocą Edytora rejestru. Taki sam efekt można uzyskać dla programu Word lub PowerPoint.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy pakietu Office.

 2. W systemie Windows 10 lub Windows 8 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start.

  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 3. W polu wyszukiwania okna Uruchom wpisz ciąg regedit i naciśnij klawisz Enter.

  W zależności od używanej wersji systemu Windows może zostać wyświetlone pytanie o potwierdzenie zamiaru otwarcia Edytora rejestru.

 4. W Edytorze rejestru rozwiń jeden z następujących kluczy podrzędnych rejestru, odpowiednio do używanej wersji programu Excel:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. W menu Edycja wskaż pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wartość DWORD. Wybierz pozycję Nowa wartość #1, wpisz UndoHistory, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij pozycję Dziesiętny w obszarze System. Wpisz wartość w polu Wartość, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.

 8. Uruchom program Excel. Program Excel przechowuje historię cofania odpowiadającą liczbie akcji określonej w kroku 7.

Linki pokrewne

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (Windows)

Konfigurowanie lub wyłączanie automatycznego formatowania (autoformatowania) tekstu

Cofanie akcji

Naciskaj klawisze POLECENIE+Z do momentu poprawienia błędu.

Możesz też kliknąć pozycję Cofnij w lewym górnym rogu wstążki.

Na wstążce jest wyróżnione polecenie Cofnij.

Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia w menu Plik czy zapisania pliku. Jeśli cofnięcie akcji nie jest możliwe, polecenie Cofnij zmienia się w komunikat Nie można cofnąć.

Aby cofnąć kilka akcji równocześnie, kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij, zaznacz na liście akcje, które chcesz cofnąć, a następnie kliknij listę.

Porada: Jeśli nie można cofnąć zmian, które chcesz anulować, możesz przywrócić poprzednią wersję pliku. Zobacz Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm.

Ponowne wykonywanie akcji

Aby ponownie wykonać cofniętą akcję, naciśnij klawisze POLECENIE+Y.

Możesz też kliknąć pozycję Wykonaj ponownie w lewym górnym rogu wstążki. (Przycisk Wykonaj ponownie jest wyświetlany tylko po cofnięciu akcji).

Na wstążce jest wyróżnione polecenie Wykonaj ponownie.

Powtarzanie akcji

Aby powtórzyć prostą akcję, na przykład operację wklejania, naciśnij klawisze POLECENIE+Y.

Możesz też kliknąć pozycję Powtórz w lewym górnym rogu wstążki.

Na wstążce jest wyróżniona ikona Powtórz.

W Word dla sieci Web,PowerPoint dla sieci Web, Excel dla sieci Web, możesz cofnąć lub ponownie przywrócić podstawowe akcje. Bardziej zaawansowane opcje są dostępne w wersji klasycznej pakietu Office.

Cofanie akcji

Naciskaj klawisze Ctrl+Z lub klikaj przycisk Przycisk Cofnij w aplikacji Word Online (Cofnij) na wstążce do momentu poprawienia błędu.

Cofanie zmiany w aplikacji Word Online

Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie Plik czy zapisania pliku. Jeśli cofnięcie akcji nie jest możliwe, polecenie Cofnij jest wyszarzone. Przycisk Cofnij, gdy polecenie Cofnij jest niedostępne w aplikacji Word Online.

Porada: Jeśli nie można cofnąć zmian, które chcesz anulować, możesz przywrócić poprzednią wersję pliku. Zobacz Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm.

Ponowne wykonywanie akcji

Aby ponownie wykonać cofniętą akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Y lub kliknij przycisk Ponowne wprowadzanie zmiany w aplikacji Word Online (Wykonaj ponownie) na wstążce.

Ponowne wprowadzanie zmiany w aplikacji Word Online

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×