Przywracanie poprzedniej wersji pliku przechowywanego w usłudze OneDrive

Historia wersji umożliwia wyświetlanie i przywracanie starszych wersji plików przechowywanych w usłudze OneDrive lub programie SharePoint. Historia wersji działa ze wszystkimi typami plików, w tym plikami platformy Microsoft 365, plikami PDF, plikami programów CAD, zdjęciami, klipami wideo i innymi. W razie potrzeby możesz mieć możliwość przywrócenia usuniętych plików usługi OneDrive lub przywrócenia usuniętych elementów programu SharePoint z Kosza.

Porada: Możesz również wyświetlać poprzednie wersje plików pakietu Office waplikacjach pakietu Office.

  1. Zaloguj się, abyOneDrive za pomocą osobistego konta Microsoft lub konta służbowego. 

  2.  Wybierz plik, który chcesz przywrócić do wcześniejszej wersji (możesz przywrócić tylko jeden plik na raz), kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Historia wersji.

    Uwaga: W widoku klasycznym zaznacz dokument, a następnie u góry wybierz pozycję Więcej> historii wersji.

  3. W okienku Historia wersji wykonaj jedną z następujących czynności:

    Jeśli zalogowano się do programu OneDrive lub SharePoint za pomocą konta służbowego (takiego jak konto programu Microsoft 365 ), wybierz wielokropek(...)obok wersji dokumentu, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Okienko Historia wersji

W widoku klasycznym lub wcześniejszych wersjach programu SharePoint Server wybierz strzałkę obok wersji dokumentu, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Wybierz opcję „Przywróć” z menu rozwijanego wybranej wersji dokumentu

Korzystanie z historii wersji w Eksploratorze plików

Jeśli masz naOneDrive zainstalowaną aplikację do synchronizacji plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przywrócić do wcześniejszej wersji w Eksploratorze plików, a następnie wybierz pozycję Historia wersji.  Następnie wybierz wielokropek(...)obok wybranej wersji i kliknij przycisk Przywróć.

Menu Eksplorator plików z opcją Historia wersji.

Wybrana wersja dokumentu stanie się wersją bieżącą. Wcześniejsza wersja bieżąca stanie się poprzednią wersją na liście.

Uwagi: 

  • Jeśli zalogujesz się przy użyciu osobistego konta Microsoft, możesz pobrać 25 ostatnich wersji. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta służbowego, liczba wersji zależy od konfiguracji biblioteki.

  • Jeśli używasz programu OneDrive w ramach usługi SharePoint Server, Twój administrator mógł wyłączyć opcję przechowywania wersji dokumentu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawień przechowywania wersji w programie SharePoint (które dotyczą również usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole), zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki lub Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach.

  • Jeśli zalogowano się do usługiOneDrive przy użyciu konta Microsoft, elementy z Kosza są usuwane automatycznie po 30 dniach od ich włoży. Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

Materiały instruktażowe: Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive lub Wyświetlanie wersji historycznych plików pakietu Office.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ikona Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną
Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do strony Kontakt z pomocą techniczną Microsoft, wprowadź problem i wybierz pozycję Uzyskaj pomoc. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wybierz pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby przejść do najlepszej opcji pomocy technicznej.

Znaczek służbowy

Administratorzy
Administratorzy powinni również przeglądać stronę Pomoc dla administratorów usługi OneDrive, Społeczność techniczna usługi OneDrive lub skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×