CZAS, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CZAS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca określony czas jako liczbę dziesiętną. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem funkcji, to wynik zostanie sformatowany jako data.

Liczba dziesiętna zwracana przez funkcję CZAS to wartość z zakresu od 0 (zero) do 0,99988426, reprezentująca godziny od 0:00:00 (12:00:00 AM) do 23:59:59 (11:59:59 PM).

Składnia

CZAS(godzina;minuta;sekunda)

W składni funkcji CZAS występują następujące argumenty:

  • Godzina    Argument wymagany. Liczba z zakresu od 0 (zero) do 32767 reprezentująca godzinę. Każda wartość większa niż 23 zostanie podzielona przez 24, a reszta będzie traktowana jako wartość godziny. Na przykład funkcja CZAS(27;0;0) = CZAS(3;0;0) = 0,125 czyli 3:00.

  • Minuta    Argument wymagany. Liczba z zakresu od 0 do 32767 reprezentująca minuty. Każda wartość większa niż 59 zostanie przekonwertowana na godziny i minuty. Na przykład funkcja CZAS(0;750;0) = CZAS(12;30;0) = 0,520833 czyli 12:30.

  • Sekunda    Argument wymagany. Liczba z zakresu od 0 do 32767 reprezentująca sekundy. Każda wartość większa niż 59 zostanie przekonwertowana na godziny, minuty i sekundy. Na przykład funkcja CZAS(0;0;2000) = CZAS(0;33;22) = 0,023148 czyli 0:33:20

Spostrzeżenie

Wartości czasu są częścią wartości daty i są reprezentowane przez liczby dziesiętne (na przykład godzina 12:00 jest reprezentowana przez wartość 0,5, ponieważ jest to połowa dnia).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Godzina

Minuta

Sekunda

12

0

0

16

48

10

Formuła

Opis

Wynik

=CZAS(A2;B2;C2)

Dziesiętna część dnia dla czasu określonego w wierszu drugim (godzina 12, 0 minut, 0 sekund)

0,5

=CZAS(A3;B3;C3)

Dziesiętna część dnia dla czasu określonego w wierszu trzecim (godzina 16, 48 minut, 10 sekund)

0,7001157

Zobacz też

Dodawanie lub odejmowanie godzin

Wstawianie bieżącej daty i godziny do komórki

Informacje o funkcjach daty i czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×