Wymagasz od Office bezpieczeństwa i poprawnego działania. Aby sprostać tym oczekiwaniom, podczas korzystania z pakietu Office i usługi OneDrive gromadzimy dane diagnostyczne, co ułatwia nam znajdowanie i rozwiązywanie problemów, identyfikowanie zagrożeń i ich ograniczanie oraz poprawę jakości naszej usługi. Te dane nie zawierają Twojego nazwiska, adresu e-mail, zawartości Twoich plików, czy też informacji o aplikacjach niepowiązanych z pakietem Office lub usługą OneDrive.

Pod Twoją kontrolą

Istnieją dwa poziomy danych diagnostycznych: Wymagane i Opcjonalne.

Uwaga: Dane diagnostyczne mogą zawierać „dane osobowe” zdefiniowane w artykule 4 europejskich przepisów RODO, ale nie zawierają one Twojego nazwiska, adresu e-mail ani żadnej zawartości z Twoich plików. Wszystkie dane diagnostyczne, które firma Microsoft zbiera podczas korzystania z aplikacji i usług pakietu Office, są pseudonimizowane zgodnie z definicją podaną w sekcji 8.3.3 normy ISO/IEC 19944-1:2020. 

Wymagane dane diagnostyczne

Wymagane dane diagnostyczne to minimalna ilość danych potrzebnych do utrzymania bezpieczeństwa produktu, jego aktualności i pracy zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład jeśli nastąpi awaria aplikacji pakietu Office, zbierane są określone szczegóły dotyczące awarii, pomocne w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemu.  

Na komputerze Mac usługa Microsoft Automatic Update jest jednym z przykładów usługi, która wymaga zebrania danych niezbędnych do zapewnienia aktualności zainstalowanego oprogramowania firmy Microsoft — takiego jak pakiet Office, program Microsoft Edge, usługa Defender, usługa Intune, Skype dla firm lub zdalny pulpit. Jeśli na przykład aktualizacja oprogramowania nie została ukończona pomyślnie, musi być możliwe rozwiązanie tego problemu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych danych diagnostycznych, zobacz Wymagane dane diagnostyczne w pakiecie Office.

Opcjonalne dane diagnostyczne

Opcjonalne dane diagnostyczne to dane wybrane przez Ciebie w celu udostępniania, które ułatwiają nam ulepszanie produktów i dostarczają rozszerzone informacje na potrzeby diagnozowania i rozwiązywania problemów. Dzięki nim można na przykład dowiedzieć się, jak długo trwa renderowanie miniaturowej wersji slajdu programu PowerPoint w celu ulepszenia wydajności tej funkcji. W przypadku wybrania opcji wysłania opcjonalnych danych diagnostycznych są one zbierane w uzupełnieniu do wymaganych danych diagnostycznych.

Opcjonalne dane diagnostyczne wymagają Twojej zgody, którą można włączyć podczas instalowania i konfigurowania pakietu Office lub później, odwiedzając ustawienia Prywatność konta w dowolnej aplikacji pakietu Office.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz Opcjonalne dane diagnostyczne w pakiecie Office.

Wybieranie ustawień dotyczących danych diagnostycznych

Ważne: Dotyczy to wersji 1904 pakietu Microsoft Office lub nowszej.

W programie Word, Excel, PowerPoint, Program Outlook, OneNote, Project lub Visio: 

  1. Przejdź kolejno do pozycji Plik > Konto > i w obszarze Prywatność konta wybierz pozycję Zarządzaj ustawieniami.

  2. Wybierz odpowiedni dla siebie poziom danych diagnostycznych.

Panel konta wyświetlający pozycję Prywatność konta i przycisk Zarządzaj ustawieniami

Wybrane ustawienia będą także przekazane do innych urządzeń, włącznie z używanym pakietem Office dla komputerów Mac.

W programie Word, Excel, PowerPoint, Program Outlook lub OneNote:

  1. Przejdź do preferencji aplikacji (na przykład Word > Preferencje) i wybierz pozycję Prywatność.

  2. Wybierz odpowiedni dla siebie poziom danych diagnostycznych.

Wybrane ustawienia będą także przekazane do innych urządzeń, włącznie z używanym pakietem Office w systemie Windows.

W programach Word, Excel, PowerPoint, Program Outlook, OneNote lub Visio:

  1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia prywatności.

  2. Włącz lub wyłącz przełącznik pozycji Opcjonalne dane diagnostyczne.

    Zrzut ekranu z przełącznikiem opcjonalnych danych diagnostycznych

Uwagi: 

  • Jeśli korzystasz z pakietu Office za pomocą konta służbowego, administrator mógł skonfigurować ustawienia, które możesz zmienić.

  • Jeśli jesteś administratorem w organizacji, zobacz Omówienie mechanizmów kontroli prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień danych diagnostycznych.

Zobacz też

Prywatność w firmie Microsoft

Używanie przeglądarki danych diagnostycznych z pakietem Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×