Po zalogowaniu się w witrynie office.com i wybraniu przycisku Zainstaluj zamiast monitu o rozpoczęcie instalacji może zostać wyświetlony komunikat Przejdź na wersję Premium.

Dlaczego jest wyświetlany ten komunikat?    Zobaczysz to, ponieważ zalogowanie do witryny office.com (wyświetlanej w prawym górnym rogu) nie jest rozpoznawane jako to samo konto skojarzone z Microsoft 365 lub niezwiązaną z subskrypcją wersją pakietu Office, taką jak Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm (lub aplikacją autonomiczną, taką jak Project Standard lub Project Professional).

Nie będzie można zainstalować aplikacji klasycznych pakietu Office, jeśli najpierw nie zrealizujesz klucza produktu (jeśli został dostarczony wraz z kopią) i nie użyjesz tego samego konta podczas logowania się do witryny office.com. To konto i klucz produktu należy skojarzyć tylko raz. Poniżej znajdziesz więcej informacji.

Komunikat „Przejdź na wersję Premium” po wybraniu przycisku Zainstaluj pakiet Office

Sposób instalowania aplikacji w celu rozpoczęcia korzystania z platformy Microsoft 365 lub pakietu Office zależy od sposobu ich uzyskiwania lub od tego, czy wystąpił problem z kontem, za pomocą którego się zalogowano.

Wybierz jedną z następujących pozycji:

Zakupiono platformę Microsoft 365 lub pakiet Office, lub zostało to niedawno Ci udostępnione

Jeśli niedawno zakupiono lub otrzymano platformę Microsoft 365 lub pakiet Office, ale nigdy nie próbowano go zainstalować, być może nie zrealizowano klucza produktu (jeśli został dostarczony), a więc pominięto czynności, w wyniku których kojarzony jest produkt i konto Microsoft.

Sposób realizacji klucza produktu i kojarzenia konta Microsoft zależy od sposobu uzyskania go. Wybierz odpowiednią opcję z podanych poniżej:

  • Krok 1. Przejdź na stronę office.com/setup.

  • Krok 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać istniejące konto Microsoft lub utworzyć nowe.

  • Krok 3. Wprowadź klucz produktu i postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

Lokalizacja klucza pakietu Office kupionego u sprzedawcy detalicznego bez dysku DVD

Będą to ostatnie kroki kojarzenia platformy Microsoft 365 lub pakietu Office z tym kontem Microsoft. Po wykonaniu tej procedury, gdy w dowolnym momencie zechcesz zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje klasyczne pakietu Office na tym lub innym urządzeniu, zaloguj się w witrynie office.com, a następnie wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło konta Microsoft.

Wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Przejdź do witryny www.microsoftstore.com i zaloguj się (prawy górny róg) przy użyciu konta Microsoft użytego do zakupu pakietu Office.

Krok 2. Po zalogowaniu się wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Historia zamówień.

Krok 3. Znajdź jednorazowy zakup pakietu Office lub poszczególnych aplikacji pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office, aby wyświetlić klucz produktu (ta opcja w rzeczywistości nie powoduje zainstalowania pakietu Office).

Krok 4. Wybierz ponownie pozycję Zainstaluj pakiet Office w oknie, w którym pojawi się klucz produktu.

Krok 5. Na stronie Cześć. Uzyskaj pakiet Office postępuj zgodnie z monitami, aby zalogować się ponownie i skojarzyć klucz produktu z kontem Microsoft.

Strona Historia zamówień w witrynie Microsoft Store

Będą to ostatnie kroki kojarzenia platformy Microsoft 365 lub pakietu Office z tym kontem Microsoft. Po wykonaniu tej procedury, gdy w dowolnym momencie zechcesz zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje klasyczne na tym lub innym urządzeniu, zaloguj się w witrynie office.com, a następnie wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło konta Microsoft.

Nie wszystkie wersje platformy Microsoft 365 lub pakietu Office zawierają klucz produktu, ale jeśli Twoja wersja zawiera klucz produktu, mógł on zostać dołączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub do historii zamówień u sprzedawcy detalicznego online, u którego zakupiono platformę Microsoft 365 lub pakiet Office. Po znalezieniu klucza wykonaj poniższe czynności, aby go zrealizować.

  • Krok 1. Przejdź na stronę office.com/setup.

  • Krok 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać lub utworzyć nowe konto.

  • Krok 3. Wprowadź klucz produktu i postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

Będą to ostatnie kroki kojarzenia licencji z tym kontem Microsoft. Po wykonaniu tej procedury, gdy w dowolnym momencie zechcesz zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje na tym lub innym urządzeniu, zaloguj się w witrynie office.com, a następnie wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło konta Microsoft.

Niektóre wersje pakietu Office zakupione za pośrednictwem Program rabatowy w usłudze Microsoft Workplace(wcześniej znany jako Program użytkowania w domu) nie potrzebują konta. Zobacz Instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office za pośrednictwem programu rabatowego Microsoft Workplace.

Nie pamiętasz konta Microsoft skojarzonego z platformą Microsoft 365 lub pakietem Office

Zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z platformą Microsoft 365 lub pakietem Office.

Do logowania użyto niewłaściwego konta i trzeba się wylogować

W prawym górnym rogu okna sprawdź, jaki adres e-mail został użyty do zalogowania się. Na przykład możliwe jest, że do zalogowania się zostało użyte osobiste konto Microsoft zamiast konta służbowego, a wersja platformy Microsoft 365 lub pakietu Office, którą próbujesz zainstalować, została Ci udostępniona w pracy lub szkole.

Wyloguj się, a następnie zaloguj się za pomocą konta służbowego. Jeśli próbujesz zainstalować wersję platformy Microsoft 365 lub pakietu Office dla użytkowników domowych, wyloguj się i zaloguj się za pomocą odpowiedniego konta Microsoft.

  1. W prawym górnym rogu wybierz nazwę, przy użyciu której się zalogowano, a następnie wybierz pozycję Wyloguj się.

  2. Zaloguj się ponownie w witrynie office.com przy użyciu odpowiedniego konta.

Jeśli masz pewność, że zalogowano się przy użyciu odpowiedniego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną, wybierając pozycję Kontakt z nami u dołu tej strony.

Próbujesz zainstalować starszą wersję, taką jak pakiet Office 2010 lub Office 2011 dla komputerów Mac

Aby zainstalować starszą wersję pakietu Office, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010, Instalowanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac lub Instalowanie pakietu Office 2007.

Aby korzystać z bezpłatnych aplikacji Office Online, zobacz poniższą sekcję.

Nie masz Microsoft 365 ani niezwiązanej z subskrypcją wersji pakietu Office (lub aplikacji autonomicznej, takiej jak Project Standard)

Aby zainstalować klasyczne aplikacje pakietu Office z witryny office.com, musisz mieć subskrypcję usługi Microsoft 365 lub niezwiązaną z subskrypcją wersję pakietu Office, taką jak Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm albo Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.

Jeśli nie masz jednej z tych wersji pakietu Office, możesz kupić pakiet Office już teraz lub rozpocząć miesiąc bezpłatnej wersji próbnej usługi Microsoft 365.

Kup lub spróbuj Microsoft 365

Nie chcesz jeszcze dokonywać zakupu? Używaj bezpłatnych aplikacji pakietu Office w przeglądarce.

  1. Przejdź do witryny office.com i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft.

  2. Wybierz bezpłatną aplikację online, z której chcesz korzystać. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozpoczynanie pracy w witrynie Office.com.

Zobacz też

Jakiego konta używam z pakietem Office i dlaczego jest ono potrzebne?

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×