Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania i używania dodatku programu Excel Functions Translator. Dodatek Functions Translator jest przeznaczony dla osób, które korzystają z programu Excel w różnych wersjach językowych i potrzebują pomocy przy znajdowaniu odpowiedniej funkcji we właściwym języku, a nawet przy tłumaczeniu całych formuł z jednego języka na inny.

Dodatek Functions Translator:

 • Pozwala użytkownikom znającym funkcje programu Excel w języku angielskim na wydajną pracę w zlokalizowanych wersjach programu Excel.

 • Umożliwia użytkownikom łatwe przetłumaczenie pełnych formuł na ich język ojczysty.

 • Obsługuje wszystkie zlokalizowane języki i funkcje programu Excel: 80 języków i 800 funkcji.

 • Zapewnia wydajne wyszukiwanie dowolnego fragmentu nazwy funkcji w obu wybranych językach.

 • Wyświetla przewijaną, podzieloną na kategorię listę funkcji angielskich i odpowiadających im funkcji zlokalizowanych.

 • Umożliwia przekazywanie opinii do firmy Microsoft na temat jakości tłumaczeń funkcji. Możesz przesłać opinię dotyczącą konkretnej funkcji w danym języku.

 • Został zlokalizowany dla języków: angielski, chiński skrypt złożony, chiński tradycyjny, duński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, portugalski (Brazylia), rosyjski, szwedzki, turecki i włoski.

Instalowanie dodatku Functions Translator

Dodatek Functions Translator jest dostępny bezpłatnie w sklepie Microsoft Store i można go zainstalować, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom program Microsoft Excel.

 2. Przejdź do karty Wstawianie.

 3. Kliknij przycisk Sklep na Wstążce.

 4. Spowoduje to uruchomienie okna dialogowego Dodatki pakietu Office. Upewnij się, że u góry wybrano pozycję Sklep, a następnie kliknij pozycję Produktywność z lewej strony.

 5. W polu wyszukiwania w lewym górnym rogu wyszukaj dodatek „Functions Translator”.

 6. Gdy go znajdziesz, kliknij zielony przycisk Dodaj po prawej stronie, a tłumacz zostanie zainstalowany.

Konfigurowanie dodatku Functions Translator

Po zainstalowaniu dodatku Functions Translator na karcie Narzędzia główne z prawej strony zostaną utworzone dwa przyciski.

tekst alternatywny

Przyciski służą do przechodzenia odpowiednio do okienek Reference (Odwołanie) i Translator (Tłumacz) w oknie dialogowym dodatku Functions Translator. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy po uruchomieniu dodatku Functions Translator po raz pierwszy zostanie otwarte okienko Welcome (Zapraszamy):

Okienko powitalne dodatku programu Excel Functions Translator

Okienko zostanie otwarte z prawej strony programu Excel, gdzie pozostanie zakotwiczone dla wszystkich operacji.

Możesz przejść bezpośrednio do tłumaczeń, klikając link Skip (Pomiń) w prawym górnym rogu ramki, ale zalecamy wybranie przycisku Get Started (Wprowadzenie), który spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Language settings (Ustawienia języka). Umożliwi to wybranie domyślnych języków From (Z) i To (Na), chociaż można je zmienić w dowolnym momencie.

Okienko ustawień językowych dodatku Functions Translator

Tutaj możesz skonfigurować zestaw języków. Dodatek Functions Translator obsługuje wszystkie języki, na które firma Microsoft zlokalizowała funkcje programu Excel, ale w danym momencie można używać tylko jednej pary. Możliwa jest dowolna kombinacja języków, a program Excel zapamięta wybór. Parę językową można zmienić w każdej chwili za pomocą okienka Preferences (Preferencje) dostępnego z dowolnego z okienek głównych dodatku. 

Domyślnie języki From (Z) i To (Na) będą wstępnie wypełnione językiem angielskim jako językiem From (Z) i językiem instalacji programu Excel jako językiem To (Na). Jeśli język instalacji jest jednym z języków, dla którego zlokalizowano dodatek Functions Translator, interfejs użytkownika zostanie wyświetlony w zlokalizowanym języku. Po wybraniu pary językowej kliknij przycisk Start Working (Rozpocznij pracę).

W tłumaczu są stosowane pojęcia To (Na) i From (Z). To (Na) to język, który znasz, From (Z) to język, który chcesz znaleźć. Więc jeśli pracujesz z funkcjami wyszukiwania w języku angielskim, ale potrzebujesz francuskich nazw funkcji, ustaw język From (Z) na angielski, a język To (Na) na francuski.

Zielony przycisk Strzałka w górę/Strzałka w dół między polami To/From (Na/Z) udostępniono w celu łatwego przełączania się między językami From (Z) i To (Na).

Preferences (Preferencje)

Okienko Preferences (Preferencje) możesz aktywować, klikając koło ustawień u dołu dowolnego z trzech okienek głównych.

tekst alternatywny

Poza korzystaniem z różnych interesujących linków można tu również zmienić w dowolnej chwili języki To (Na) i From (Z). Kliknięcie przycisku Strzałka w lewo u góry okienka spowoduje powrót do okienka głównego.

Okienko preferencji dodatku Functions Translator

Okienko Reference (Odwołanie)

Okienko Reference (Odwołanie) ma listę rozwijaną Function category (Kategoria funkcji), która powoduje wyświetlenie wszystkich funkcji z każdej wybranej grupy w języku From (Z) z lewej i w języku To (Na) z prawej. Jeśli nie masz pewności, do której kategorii należy funkcja, możesz wybrać opcję All (Wszystkie).

Domyślnie funkcje są posortowane alfabetycznie według kolumny From (Z), w tym przypadku w języku angielskim, co przedstawia tutaj mała strzałka w dół obok wyrazu English. Możesz sortować je w kolejności alfabetycznej, odwrotnej do alfabetycznej i sortować według języka From (Z) lub To (Na). Po prostu kliknij język, według którego chcesz posortować, i kliknij ponownie nazwę, aby odwrócić sortowanie. Strzałka wskazuje kierunek sortowania.
 

Okienko odwołań dodatku Functions Translator

Kliknięcie nazwy funkcji w dowolnej kolumnie spowoduje wyświetlenie okienka Dictionary (Słownik), w którym przedstawiono funkcję z krótkim opisem.

Okienko Dictionary (Słownik)

Okienko Dictionary (Słownik) pozwala wyszukać dowolną część nazwy funkcji, wyświetlając wszystkie funkcje zawierające wprowadzone litery. W celu utrzymania wydajności wyszukiwanie nie wypełni żadnych wyników, dopóki nie wprowadzisz co najmniej dwóch liter. Wyszukiwanie będzie przeprowadzane w wybranej parze językowej i zwróci wyniki dla obu języków.
 

Okienko słownika dodatku Functions Translator

Gdy wyszukiwanie zwróci nazwę odpowiedniej funkcji, możesz ją kliknąć, a zostanie wyświetlona para językowa i definicja funkcji. Kliknięcie nazwy funkcji w okienku Reference (Odwołanie) spowoduje przejście do okienka Dictionary (Słownik) i wyświetlenie pary językowej oraz opisu funkcji.

Uwagi: 

 • Nie wszystkie funkcje będą mieć opisy, ale będzie brakować tylko niewielu z nich.

 • Opisy funkcji są tylko w języku angielskim.

 • Jeśli chcesz zobaczyć zlokalizowany opis, możesz przejść do karty Formuły, kliknąć odpowiednią kategorię funkcji i umieścić wskaźnik myszy na odpowiedniej funkcji. Program Excel wyświetli opis funkcji w języku instalacji.

Kliknięcie ikony żarówki w okienku Dictionary (Słownik) spowoduje wyświetlenie okienka Feedback on translation (Opinia o tłumaczeniu), w którym możesz przesłać nam opinię na temat konkretnego tłumaczenia.

Okienko opinii o dodatku Functions Translator

Okienko Translator (Tłumacz)

Okienko Translator (Tłumacz) może przetłumaczyć pełną formułę z jednego języka na inny. Oto przykład okienka Translator (Tłumacz), w którym formuła została przetłumaczona z angielskiego na francuski:

Okienko tłumacza dodatku Functions Translator z funkcją przekonwertowaną z języka angielskiego na francuski

Górne pole jest dla języka From (Z), a dolne dla języka To (Na). Dwa zielone przyciski strzałek w środku spowodują przetłumaczenie we wskazywanym kierunku. W tym przypadku wklejono formułę w polu From (Z) i kliknięto strzałkę w dół w celu przetłumaczenia na francuski.

Ręczne ustawianie ograniczników

W funkcjach programu Excel są stosowane ograniczniki do rozdzielania zakresów od argumentów. W różnych językach są używane różne separatory, więc chociaż dodatek Functions Translator spróbuje dokonać właściwych wyborów, czasami może być konieczne ręczne ustawienie niektórych z nich.

Obraz przedstawiający listę przycisków poniżej pól To (Na) i From (Z)

Poniżej każdego pola From/To (Z/Na) znajduje się grupa przycisków pokazana powyżej. Pierwszy przycisk przyjmie dowolną wartość z pola tekstowego znajdującego się powyżej i wklei ją do obecnie aktywnej komórki w programie Excel. Można go użyć do wklejenia zlokalizowanej formuły w wybranej komórce.

Pozostałe przyciski są pogrupowane według ich odpowiednich funkcji: separator dziesiętny, separator tablicy i separator listy.

 • Separator dziesiętny

  • Separatorem dziesiętnym może być kropka lub przecinek.

 • Separator tablicy

  • Ten separator jest specyficzny dla formuł tablicowych.

 • Separator listy

  • W języku angielskim separatorem dziesiętnym zwykle jest kropka, a ogranicznikiem listy jest przecinek. W niektórych językach europejskich separator dziesiętny to przecinek, dlatego separatorem listy musi być inna wartość, czyli średnik.

Instantly translate selected cell (Natychmiast przetłumacz zaznaczoną komórkę)

Opcja Instantly translate selected cell (Natychmiast przetłumacz zaznaczoną komórkę) na karcie Translator (Tłumacz) spowoduje podjęcie próby przetłumaczenia formuły w dowolnej zaznaczonej komórce. Wprowadzi formułę z zaznaczonej komórki w dolnym polu języka To (Na) i natychmiast wklei tłumaczenie w polu języka From (Z).

Uwagi: 

 • Funkcja Instantly translate selected cell (Natychmiast przetłumacz zaznaczoną komórkę) nie jest obsługiwana w programie Microsoft Excel 2013 lub starszym.

 • Funkcja Instantly translate selected cell (Natychmiast przetłumacz zaznaczoną komórkę) nie będzie działać, jeśli w komórce jest włączony Tryb edycji. Gdy tylko zamkniesz tryb edycji, błyskawiczne tłumaczenie zacznie działać ponownie.

Opinie

Mamy nadzieję, że dodatek Functions Translator pomoże osiągnąć wyższą wydajność podczas używania zlokalizowanych wersji programu Excel i będziemy bardzo wdzięczni za opinie. Zachęcamy do przesyłania opinii zarówno o funkcjach, których tłumaczenie może nie być najlepsze, jak i o samym dodatku.

Jeśli masz uwagi ogólne dotyczące tego, jak lokalizujemy funkcje, a także jak powinien działać ten dodatek, również chętnie poznamy Twoją opinię!

Zespół dodatku Functions Translator, Martin i Vadym

fxlator@microsoft.com

Uwaga: Zapoznamy się z każdą opinią, jednak nie możemy zagwarantować udzielenia odpowiedzi. Prosimy nie dołączać plików zawierających dane osobowe.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×