Dodawanie akcji niestandardowych do paska akcji w aplikacjach programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji internetowych programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

W aplikacjach sieci Web programu Access można dodać przyciski akcji niestandardowych do paska akcji, aby sterować poszczególnymi zadaniami. Na przykład można utworzyć przycisk akcji niestandardowej służący do ukrywania lub pokazywania poszczególnych kontrolek w widoku lub uruchamiania makra wykonującego różne zadania. Aby dodać przyciski akcji niestandardowych do paska akcji, musisz mieć uprawnienia do wprowadzania zmian w projekcie aplikacji sieci Web programu Access. Możesz użyć poniższych procedur lub obejrzeć klip wideo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia aplikacji sieci Web programu Access, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy i nawigacji w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Dodawanie przycisku akcji niestandardowej

 1. Otwórz aplikację w programie Access.

 2. Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij widok, który chcesz dodać do akcji niestandardowej w Selektorze widoków u góry.

 3. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się na środku okna podglądu widoku, aby go otworzyć w trybie projektowania, w którym można modyfikować zawartość widoku.

 4. Kliknij ikonę Dodaj akcję niestandardową po prawej stronie paska akcji.

  Dodawanie nowej akcji niestandardowej do paska akcji.

 5. Kliknij przycisk nowej akcji niestandardowej utworzony przez program Access, a następnie kliknij przycisk właściwości Dane.

  Dodawanie kontrolek niestandardowych w aplikacji programu Access

 6. Dodaj następujące właściwości:

  • Nazwa kontrolki: wpisz nazwę nowej akcji niestandardowej.

  • Etykietka narzędzia: możesz dodać krótki opis akcji. Ułatwi on użytkownikom aplikacji programu Access zrozumienie, do czego służy ten przycisk akcji niestandardowej.

  • Ikona: kliknij strzałkę w górę lub w dół, a następnie wybierz ikonę z galerii lub pozostaw wybraną opcję domyślny dostęp do ikony. Aby uniknąć zduplikowanych ikon, upewnij się, że wybierzesz taką, która nie znajduje się jeszcze na pasku akcji.

 7. Kliknij przycisk Przy kliknięciu i dodaj akcję makro. Tutaj definiujesz, jakie akcje ma wykonywać program Access, gdy użytkownicy klikną ten przycisk akcji niestandardowej w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia akcji makr, zobacz Dostosowywanie widoku przez utworzenie makra interfejsu użytkownika.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Makro, kliknij pozycję Zapisz > Zamknij, aby zapisać zmiany makra dla akcji niestandardowej.

  Uwaga:  W przypadku wyświetlenia przez program Access komunikatu informującego o osiągnięciu maksymalnej liczby akcji dla danego widoku przed dodaniem kolejnych akcji musisz usunąć niektóre istniejące. W widoku w aplikacji programu Access można mieć łącznie 12 przycisków akcji, razem z wbudowanymi przyciskami akcji.

 9. Aby zapisać zmiany w widoku, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przenoszenie przycisku akcji niestandardowej na pasku akcji

 • Kliknij i przytrzymaj przycisk, a następnie przeciągnij go do nowej pozycji na pasku akcji.

Edytowanie przycisku akcji niestandardowej

 1. Otwórz aplikację w programie Access.

 2. Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij widok, który chcesz edytować, w Selektorze widoków u góry.

 3. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się na środku okna podglądu widoku, aby go otworzyć w trybie projektowania, w którym można modyfikować zawartość widoku.

 4. Kliknij przycisk akcji niestandardowej, którą chcesz zmodyfikować.

 5. Kliknij właściwość Dane i wprowadź zmiany.

 6. Aby zapisać zmiany w widoku, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Usuwanie przycisku akcji niestandardowej

 1. Otwórz aplikację w programie Access.

 2. Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij widok, który chcesz edytować, w Selektorze widoków u góry.

 3. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się na środku okna podglądu widoku, aby go otworzyć w trybie projektowania, w którym można modyfikować zawartość widoku.

 4. Zaznacz przycisk akcji niestandardowej i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

 5. Aby zapisać zmiany w widoku, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Uwaga:  Możesz jednocześnie usunąć wiele akcji niestandardowych, naciskając i przytrzymując klawisz CTRL podczas klikania różnych przycisków akcji niestandardowych, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze. Po usunięciu akcji niestandardowej jej przycisk znika z paska akcji, a logika skojarzonego z nią makra jest usuwana z widoku.

Cofanie usunięcia przycisku akcji niestandardowej

 • Kliknij przycisk Cofnij Obraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przykładowy klip wideo

W tym klipie wideo pokazano, jak dodać dwa przyciski akcji niestandardowej do paska akcji dla widoku arkusza danych — jeden z nich służy do stosowania filtru do arkusza danych, a drugi do czyszczenia wszystkich filtrów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dalsze kroki

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×