Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia aplikacji sieci Web programu Access jest dodanie aplikacji dla pakietu Office. Przy użyciu aplikacji dla pakietu Office można wizualnie wyświetlić dane w aplikacji, na przykład na mapie lub na wykresie. Aby dodać aplikację dla pakietu Office do aplikacji sieci Web programu Access, trzeba mieć uprawnienia właściciela witryny do witryny, a podczas wyświetlania aplikacji programu Access w przeglądarce musi być otwarty widok listy lub widok pusty.

Ważne: Aplikacje dla pakietu Office mają nową nazwę: dodatki pakietu Office. Obecnie aktualizujemy nasze produkty, dokumentację, przykłady i inne zasoby, aby odzwierciedlały zmianę nazwy platformy z „aplikacje dla pakietu Office i programu SharePoint” na „dodatki pakietu Office i programu SharePoint”. Wprowadziliśmy tę zmianę w celu ułatwienia odróżniania platformy rozszerzeń od aplikacji pakietu Office.

 1. Otwórz aplikację sieci Web programu Access w przeglądarce i kliknij pozycję Ustawienia > Aplikacje dla pakietu Office.

  Polecenie Aplikacje dla pakietu Office w menu Ustawienia

 2. W oknie dialogowym Aplikacje dla pakietu Office wybierz kategorię, na przykład Moja organizacja, wybierz aplikację dla pakietu Office, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Start.

  Okno dialogowe Aplikacje dla pakietu Office

  Aplikacja dla pakietu Office pojawi się w aplikacji sieci Web programu Access i będzie zawierać monit o wybranie danych do wyświetlenia.

 3. Aby podłączyć aplikację dla pakietu Office do danych w aplikacji sieci Web programu Access, kliknij pozycję Zaznacz dane (lub pozycję Dane serii) w aplikacji dla pakietu Office. Wskaż etykiety w aplikacji dla pakietu Office, aby zobaczyć, jak określić dane.

  Wybieranie danych dla aplikacji dla pakietu Office Mapy Bing w aplikacji programu Access

 4. W oknie dialogowym Wybieranie danych dla tej aplikacji zaznacz, które pola danych z Twojej aplikacji sieci Web programu Access mają zostać wyświetlone przez aplikację dla pakietu Office, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybieranie danych dla aplikacji dla pakietu Office do wyświetlenia w aplikacji programu Access

  Porada:  Aby dodać lub usunąć pola, użyj ikon plus (+) i minus (-) obok powiązanej tabeli. Użyj ikony ołówka obok nazwy tabeli (w tym przykładzie to tabela Sprzedaż), aby wybrać inną tabelę z aplikacji sieci Web w celu powiązania z aplikacją dla pakietu Office.

Po zakończeniu dane z Twojej aplikacji sieci Web zostaną wyświetlone w aplikacji dla pakietu Office w obrębie aplikacji sieci Web programu Access. Oto przykład aplikacji dla pakietu Office Mapy Bing z powyższego przykładu:

Aplikacja dla pakietu Office Mapy Bing w aplikacji programu Access

Uwagi: 

 • Kategoria Moje aplikacje dotyczy aplikacji, które były już używane, kategoria Moja organizacja — aplikacji w wykazie aplikacji, a kategoria Polecane aplikacje — aplikacji ze Sklepu Office.

 • Aplikacja dla pakietu Office jest dodawana i podłączana w przeglądarce, a po wykonaniu tych czynności ta aplikacja zachowuje się jak kontrolka. Aby zmienić rozmiar lub usunąć aplikację dla pakietu Office, otwórz aplikację sieci Web programu Access w programie Access (pozycja Ustawienia > Dostosuj w programie Access).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×