Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

W przeglądarce możesz dodawać aplikacje dla pakietu Office do swojej aplikacji sieci Web programu Access, jednak aby usunąć aplikację dla pakietu Office lub zmienić jej rozmiar, musisz otworzyć aplikację sieci Web w programie Access. Usunięcie aplikacji dla pakietu Office nie powoduje usunięcia żadnych danych z aplikacji sieci Web programu Access. Usuwany jest tylko podgląd danych.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Ważne: Aplikacje dla pakietu Office mają nową nazwę: dodatki pakietu Office. Obecnie aktualizujemy nasze produkty, dokumentację, przykłady i inne zasoby, aby odzwierciedlały zmianę nazwy platformy z „aplikacje dla pakietu Office i programu SharePoint” na „dodatki pakietu Office i programu SharePoint”. Wprowadziliśmy tę zmianę w celu ułatwienia odróżniania platformy rozszerzeń od aplikacji pakietu Office.

  1. Po otwarciu aplikacji sieci Web programu Access w przeglądarce kliknij pozycję Ustawienia > Dostosuj w programie Access.

    Polecenie Dostosuj w programie Access w menu Ustawienia oznaczonym ikoną koła zębatego

  2. Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, kliknij widok, w którym pojawia się aplikacja dla pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

    Przycisk Edytuj w widoku aplikacji Access.

  3. Zaznacz kontrolkę aplikacji dla pakietu Office i naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

    Edytowanie aplikacji dla pakietu Office w programie Access

Porada: Jeśli widok aplikacji sieci Web programu Access zawiera więcej niż jedną aplikację dla pakietu Office, możesz mieć trudności w wyborze tej, którą chcesz usunąć. Uruchom aplikację sieci Web w przeglądarce i zwróć uwagę na kolejność, w jakiej znajdują się aplikacje dla pakietu Office. W programie Access są one wyświetlane w tej samej kolejności.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×