Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do dokumentu możesz dodać hiperłącza umożliwiające czytelnikom natychmiastowy dostęp do informacji znajdujących się w innej części tego samego dokumentu. Hiperłącze może mieć postać tekstu lub grafiki. Dzięki hiperłączom możesz udostępnić czytelnikom odpowiednie informacje bez konieczności powtarzania tych samych informacji na różnych stronach.

Aby dodać łącza, które umożliwiają przejście z jednej części dokumentu do innej części tego samego dokumentu, oznacz miejsce docelowe, a następnie dodaj do niego łącze.

Oznaczanie miejsca docelowego

Oznacz miejsce docelowe hiperłącza za pomocą zakładki lub stylu nagłówka.

Wstawianie zakładki

 1. Zaznacz tekst lub element albo kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić zakładkę.

 2. Kliknij przycisk Wstaw > zakładki.
  Wstawianie zakładki

 3. W obszarze Nazwa zakładki wpisz nazwę.
  Okno dialogowe Wstawianie zakładki

  Uwaga:  Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać litery i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji. Jeśli chcesz oddzielić wyrazy, możesz użyć znaku podkreślenia ( _ ) — na przykład Pierwszy_nagłówek.

 4. Kliknij pozycję Dodaj.

Stosowanie stylu nagłówka

Nagłówki są automatycznie oznaczane jako miejsca docelowe. Wystarczy zastosować jeden z wbudowanych stylów nagłówka.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz zastosować styl nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij odpowiedni styl.
  Styl Nagłówek 1 w galerii stylów

Dodawanie łącza

Po oznaczeniu miejsca docelowego możesz dodać łącze.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego chcesz użyć jako hiperłącza.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Hiperlink Przycisk Hiperłącze.

 3. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 4. Z listy wybierz nagłówek lub zakładkę, do której chcesz utworzyć link.

  Uwaga: Aby dostosować etykietkę ekranową, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperlinku, kliknij pozycję Etykietka ekranowa, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie zakładek w dokumencie programu Word lub wiadomości programu Outlook

Dodawanie pliku PDF do pliku pakietu Office

Używanie hiperlinków w spisie treści

Tworzenie spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×