Spis treści
×
Tworzenie witryn, wpisów i list
Tworzenie witryn, wpisów i list

Dodawanie i usuwanie wpisu z wiadomościami

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Spróbuj!

Dodaj wiadomość do witryny zespołu, aby przekazać informacje wszystkim osobom, lub usuń wpis w celu zarządzania zawartością.

Dodawanie wpisu wiadomości

 1. W witrynie zespołu wybierz pozycję Nowy > Wpis z wiadomościami.

  Możesz również wybrać pozycję Link wiadomości, która pobiera wiadomości z innej strony lub witryny internetowej.

 2. Wybierz szablon i pozycję Utwórz wpis.

 3. Aby utworzyć wpis wiadomości, wpisz nagłówek lub wybierz pozycję Zmień obraz, aby umieścić zdjęcie w tle.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 5. Aby ustawić główny punkt zdjęcia, zaznacz go, a następnie przeciągnij w górę lub w dół, aby ustalić jego położenie.

 6. Wybierz znak plus Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony, aby dodać sekcję, a następnie wybierz odpowiedni układ.

 7. Zaznacz znak plus Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony, aby dodać składnik Web Part, na przykład tekst, obraz lub jedną z wielu innych opcji.

 8. Po zakończeniu wybierz pozycję Opublikuj wiadomości. w celu jego opublikowania.

 9. Aby zobaczyć wpis w witrynie zespołu, wybierz pozycję Strona główna.

  Aby wyświetlić wpis na stronie startowej SharePoint, wybierz pozycję SharePoint.

Usuwanie wpisu wiadomości

Uwaga: Administrator musi nadać Ci uprawnienia do usuwania wpisów wiadomości.

 1. Aby usunąć wpis wiadomości znajdujący się w witrynie, wybierz pozycję Strony.

 2. Wybierz wpis, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Usuń, a następnie ponownie wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić usunięcie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Używanie składników Web Part na stronach usługi SharePoint Online

Używanie składnika Web Part Wiadomości na stronie programu SharePoint

Informowanie zespołu na bieżąco za pomocą funkcji Wiadomości w witrynie zespołu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×