Obraz można ulepszyć, dodając do niego efekty, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3D).

Można również dodać do obrazu efekt artystyczny albo zmienić jasność, kontrast lub ostrość obrazu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Dodawanie efektu do obrazu

 1. Zaznacz obraz, do którego chcesz dodać lub zmienić efekt.

  Uwaga: Aby dodać ten sam efekt do wielu obrazów, kliknij pierwszy obraz, a następnie kliknij inne obrazy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. Jeśli używasz programu Word, musisz skopiować obrazy na kanwę rysunku, jeśli jeszcze ich tam nie ma. Kliknij pozycję Wstawianie > Kształty > Nowa kanwa rysunku. (Po dodaniu lub zmianie efektu można je ponownie skopiować do ich pierwotnej lokalizacji w dokumencie).

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Style obrazów kliknij przycisk Efekty obrazów.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na jednej z opcji w obszarze Efekty obrazów, aby wyświetlić menu z różnymi sposobami zastosowania poszczególnych efektów. Zatrzymanie wskaźnika na jednym z efektów menu spowoduje wyświetlenie podglądu efektu na obrazie w dokumencie.

  Dodawanie cieni, wygładzania krawędzi, skosów lub innych efektów wizualnych za pomocą opcji Efekty obrazów.

  Uwagi: 

  • Aby spersonalizować dodawany efekt, kliknij pozycję Opcje w dolnej części menu danego efektu. Na przykład, jeśli wybrane zostało menu Cień, kliknij pozycję Opcje cienia, aby wprowadzić własne zmiany w efekcie cienia.

  • Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie obraz, aby upewnić się, że jest zaznaczony. Jeśli obok nazwy pliku u góry okna programu jest widoczny tekst [Tryb zgodności], zapisz dokument w takim formacie, jak *.docx lub *.xlsx zamiast starszych formatów plików *.doc lub *.xls, a następnie spróbuj ponownie.

Usuwanie efektu z obrazu

Każda kategoria efektu obrazu ma opcję Brak <nazwa> w górnej części menu. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć niechcący efekt.

Aby na przykład usunąć cień, wskaż przycisk Efekty obrazów > i >Bez cienia.

 1. Zaznacz obraz, dla którego chcesz usunąć efekt.

 2. W obszarze Narzędziaobrazów na karcie Formatowanie w grupie Style obrazów wybierz pozycję Efekty obrazów.

 3. Wybierz kategorię Efekty obrazów, którą chcesz usunąć. W wyświetlonym menu pierwszą opcją jest Brak <nazwa efektu> (na przykład Brak cienia lub Bez odbicia). Zaznacz tę opcję, aby usunąć efekt tego rodzaju z obrazu.

  Wyłącz efekt obrazu, którego nie chcesz, wybierając opcję Brak efektu.

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Obraz można ulepszyć, dodając do niego efekty, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3D).

Można również dodać do obrazu efekt artystyczny albo zmienić jasność, kontrast lub ostrość obrazu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.
 1. Kliknij obraz, dla którego chcesz dodać lub zmienić efekt.

  Uwaga: Aby dodać ten sam efekt do wielu obrazów, kliknij pierwszy obraz, a następnie kliknij inne obrazy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. W przypadku używania programu Word należy skopiować obrazy na kanwę rysunku, jeśli jeszcze ich tam nie ma. Kliknij pozycję Wstawianie > Kształty > Nowa kanwa rysunku. (Po dodaniu lub zmianie efektu można je ponownie skopiować do ich pierwotnej lokalizacji w dokumencie).

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Style obrazów kliknij przycisk Efekty obrazów.

  Grupa Style obrazów na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie obraz, aby upewnić się, że jest zaznaczony. Jeśli obok nazwy pliku u góry okna programu jest widoczny tekst [Tryb zgodności], zapisz dokument w takim formacie, jak *.docx lub *.xlsx zamiast starszych formatów plików *.doc lub *.xls, a następnie spróbuj ponownie.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać lub zmienić wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt.

   Aby dostosować wbudowany efekt, kliknij polecenie Opcje 3D, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij odpowiedni cień.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odpowiednią odmianę odbicia.

   Aby dostosować odbicie, kliknij polecenie Opcje odbicia, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij odpowiednią odmianę poświaty.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród elementów typu kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

   Aby dostosować odmianę poświaty, kliknij pozycję Opcje poświaty, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić krawędź wygładzoną, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij odpowiedni rozmiar krawędzi.

   Aby dostosować krawędzie wygładzone, kliknij pozycję Opcje krawędzi wygładzonych, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij odpowiedni skos.

   Aby dostosować skos, kliknij polecenie Opcje 3D, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3D, wskaż polecenie Obrót 3D, a następnie kliknij odpowiedni obrót.

   Aby dostosować obrót, kliknij polecenie Opcje obrotu 3D, a następnie dostosuj odpowiednie opcje.

   Uwagi: 

   • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji w tych okienkach, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku Pomoc w górnej części okna dialogowego Formatowanie obrazu.

Usuwanie efektu z obrazu

Każda kategoria efektu obrazu ma opcję Brak <nazwa> w górnej części menu. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć niechcący efekt.

Aby na przykład usunąć cień, wskaż przycisk Efekty obrazów > i >Bez cienia.

 1. Zaznacz obraz, dla którego chcesz usunąć efekt.

 2. W obszarze Narzędziaobrazów na karcie Formatowanie w grupie Style obrazów wybierz pozycję Efekty obrazów.

 3. Wybierz kategorię Efekty obrazów, którą chcesz usunąć. W wyświetlonym menu pierwszą opcją jest Brak <nazwa efektu> (na przykład Brak cienia lub Bez odbicia). Zaznacz tę opcję, aby usunąć efekt tego rodzaju z obrazu.

  Wyłącz efekt obrazu, którego nie chcesz, wybierając opcję Brak efektu.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Szybkie stosowanie stylu

 1. Kliknij obraz, a następnie kliknij kartę Formatowanie obrazu.

 2. Kliknij przycisk Szybkiestyle, a następnie kliknij styl, który chcesz zmienić.

  Przedstawia opcje w menu Szybkie style

Dodawanie lub zmienianie cienia, odbicia, poświaty, krawędzi, skosu lub obrotu 3-W

 1. Kliknij obraz, a następnie kliknij kartę Formatowanie obrazu.

 2. Kliknij pozycjęEfekty obrazów , wskaż typ efektu, a następnie kliknij go.

  Przedstawia opcje w menu Efekty obrazów

 3. Aby precyzyjnie dostosować efekt, kliknij pozycję Opcje w dolnej części menu dowolnego efektu.

Zobacz też

Wstawianie obrazów

Ważne:  Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Stosowanie lub zmienianie stylu

 1. Kliknij obraz, a następnie kliknij kartę Formatowanie obrazu.

 2. W obszarze Style obrazu kliknij odpowiedni styl.

  Karta Formatowanie obrazu, grupa Style obrazu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

Dodawanie lub zmienianie efektu cienia, odbicia, poświaty, skosu lub obrotu 3-W

 1. Kliknij obraz, a następnie kliknij kartę Formatowanie obrazu.

 2. W obszarze Style obrazu kliknij pozycję Efekty, wskaż typ efektu, a następnie kliknij odpowiedni efekt.

  Karta Formatowanie obrazu, grupa Style obrazu

 3. Aby precyzyjnie dostosować efekt, w obszarze Style obrazu kliknij pozycję Efekty, wskaż typ efektu, a następnie kliknij pozycję Opcje [nazwa efektu].

  Karta Formatowanie obrazu, grupa Style obrazu

Zobacz też

Zmienianie koloru, przezroczystości lub ponowne kolorowanie obrazu

Usuwanie tła obrazu

Zobacz też

Edytowanie obrazów przy użyciu aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×