W aplikacjach pakietu Microsoft Office możesz dodawać, kopiować i usuwać pola tekstowe. Pole tekstowe pozwala dodawać tekst w dowolnym miejscu w pliku. Można na przykład tworzyć cytaty i paski boczne, w których zwraca się uwagę na ważne informacje. W przypadku programu Word zobacz Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego w programie Word.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. W arkuszu kliknij i przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe odpowiedniego rozmiaru.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij je, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać skrzyżowanych strzałek Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

Jeśli nie korzystasz z myszy

 1. Naciśnij klawisze Alt+N, aby przejść do karty Wstawianie.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do przycisku Pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby dodać pole tekstowe do slajdu, a następnie wpisz tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. W projekcie zawierającym wykres Gantta kliknij kartę Formatowanie i kliknij pozycję Rysunek.

 2. Kliknij przycisk Pole tekstowe i przeciągnij wskaźnik myszy na wykresie Gantta, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie tekstu, a nie pola tekstowego.

 3. Wybierz lokalizację i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić pole tekstowe.

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawisza Delete spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego, a nie usunięcie samego pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu Excel 2010

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu Excel 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj Przycisk Kopiuj.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

 1. W wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Outlook

 2. Kliknij wewnątrz wiadomości e-mail i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Formatowanie tekstu.

   Obraz Wstążki programu Outlook

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego lub kształtu albo dodać wypełnienie lub efekt do kształtu lub pola tekstowego.

  • Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz link.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Kopiuj.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić skopiowane pole tekstowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

 • Aby usunąć wiele pól wyboru jednocześnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i kliknij kolejno obramowanie każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby usunąć pole tekstowe, ale zachować zawarty w nim tekst, zaznacz tekst wewnątrz pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C w celu skopiowania tekstu do Schowka przed usunięciem pola tekstowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×