Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Kontur kształtu umożliwia wybranie koloru, grubości lub stylu zewnętrznego obramowania pola tekstowego, kształtu lub Grafika SmartArt. Ustawienie obramowania na Brak konturu spowoduje całkowite usunięcie obramowania.
 

Ważne: W programach Word i Outlook: Przed wielokrotnym zaznaczeniem grupy obiektów opcja zakotwiczenia zawijaj tekst dla każdego obiektu musi być czymś innym niż Równo z tekstem.  Dla każdego obiektu kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Zawijaj tekst, a następnie wybierz odpowiednią opcję. 

Uwaga: Jeśli zmieniasz obramowanie Grafika SmartArt, zaznacz grafikę, wybierz kartę Formatowanie , a następnie wybierz pozycję Kontury kształtu.

Wypróbuj konspekt "naszkicowany"

Jeśli używasz Microsoft 365, możesz nadać kształtom swobodny, ręcznie narysowany wygląd za pomocą szkicowanego konturu.

 1. Zaznacz istniejący kształt w dokumencie lub narysuj nowy kształt.

 2. Po zaznaczeniu kształtu na karcie Formatowanie kształtu wybierz pozycję Kontury kształtu > Szkicowany, a następnie wybierz szerokość linii.

  (Tym mniejszy jest rozmiar punktowy ("pt"), tym cieńsza jest linia.

  Opcje Szkicowane w menu Kontury kształtu.

Ustawianie grubości linii

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Przejdź do obszaru Formatowanie > konturu kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz grubość.

  Menu Kontury kształtu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że masz zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz odpowiedniej grubości, wybierz pozycję Więcej linii i ustaw odpowiednią grubość w polu Szerokość .

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Kliknij kartę Formatowanie , kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl.

  Menu Kontury kształtu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że masz zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Linia wybierz odpowiednie opcje stylu linii.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Menu Kontury kształtu

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowań dokumentów i obrazów

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Grupa Style kształtów na karcie Formatowanie

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

Uwaga: Jeśli nie widzisz odpowiedniej grubości, wybierz pozycję Więcej linii i ustaw odpowiednią grubość w polu Szerokość .

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

  Grupa Style kształtów na karcie Formatowanie

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu w obszarze Styl linii wybierz odpowiednie opcje stylu linii.

 1. Zaznacz obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia do rysowania lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

Zobacz też

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowań dokumentów i obrazów

Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×