Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego

W aplikacjach pakietu Microsoft Office możesz dodawać, kopiować i usuwać pola tekstowe. Pole tekstowe pozwala dodawać tekst w dowolnym miejscu w pliku. Można na przykład tworzyć cytaty i paski boczne, w których zwraca się uwagę na ważne informacje. W programie Word zobacz Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego w programie Word.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 • Z której aplikacji pakietu Office korzystasz?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. W arkuszu kliknij i przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe odpowiedniego rozmiaru.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij je, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać skrzyżowanych strzałek Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

Jeśli nie korzystasz z myszy

 1. Naciśnij klawisze Alt+N, aby przejść do karty Wstawianie.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do przycisku Pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby dodać pole tekstowe do slajdu, a następnie wpisz tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. W projekcie zawierającym wykres Gantta kliknij kartę Formatowanie i kliknij pozycję Rysunek.

 2. Kliknij przycisk Pole tekstowe i przeciągnij wskaźnik myszy na wykresie Gantta, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie tekstu, a nie pola tekstowego.

 3. Wybierz lokalizację i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić pole tekstowe.

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawisza Delete spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego, a nie usunięcie samego pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 • Z której aplikacji pakietu Office korzystasz?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu Excel 2010

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu Excel 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Przycisk Kopiuj .

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 • Z której aplikacji pakietu Office korzystasz?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

 1. W wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Outlook

 2. Kliknij wewnątrz wiadomości e-mail i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Formatowanie tekstu.

   Obraz Wstążki programu Outlook

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego lub kształtu albo dodać wypełnienie lub efekt do kształtu lub pola tekstowego.

  • Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz link.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Kopiuj.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić skopiowane pole tekstowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

 • Aby usunąć wiele pól wyboru jednocześnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i kliknij kolejno obramowanie każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby usunąć pole tekstowe, ale zachować zawarty w nim tekst, zaznacz tekst wewnątrz pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C w celu skopiowania tekstu do Schowka przed usunięciem pola tekstowego.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×