Pole tekstowe to obiekt, który można dodać do dokumentu, który umożliwia wpisanie tekstu w dowolnym miejscu w pliku. Pola tekstowe ułatwiają przyciąganie uwagi do określonego tekstu i przenoszenie tekstu w dokumencie.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Przejdź do karty Wstawianie > tekstowego ,a następnie wybierz jedno ze wstępnie sformatowanych pól tekstowych na liście, wybierz pozycję Więcej pól tekstowych w programie Office.comlub wybierz pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Przycisk Wstaw pole tekstowe

 2. Jeśli wybierzesz pozycję Rysuj poletekstowe, kliknij w dokumencie, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe o wybranej wielkości.

 3. Aby dodać tekst, zaznacz pole wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

Jeśli nie korzystasz z myszy

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Jeśli chcesz wrócić do edytowania tekstu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tekstu w polu tekstowym, naciśnij klawisz ESC.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Aby sformatować samo pole tekstowe, użyj poleceń na karcie kontekstowej Formatowanie, która jest wyświetlana w obszarze Narzędzia do rysowania po zaznaczeniu pola tekstowego.

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

  • Po utworzeniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz łącze.

   Przycisk Utwórz połączone pole tekstowe

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie tekstu, a nie pola tekstowego.

 3. Wybierz lokalizację i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić pole tekstowe.

Usuwanie pola tekstowego

 • Zaznacz obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawisza Delete spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego, a nie usunięcie samego pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Przejdź do karty Wstawianie > tekstowego, a następnie wybierz pozycję Rysuj pole tekstowe.

 2. Kliknij lub naciśnij w dokumencie i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o wymiarach, które chcesz narysować.

 3. Aby dodać tekst do pola tekstowego, zaznacz pole wewnątrz, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Jeśli występują problemy z drukowaniem pól tekstowych, przejdź do > Opcje pliku > Wyświetlanie i w obszarze Opcje drukowania wybierzpozycję Drukuj rysunki utworzone w programie Word.

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu Word 2010

  • Aby ustawić położenie pola tekstowego, zaznacz je, a gdy wskaźnik przybierze kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

  • Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. Zaznacz jedno z pól tekstowych, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz łącze.

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu Word 2010

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Przejdź do strony głównej > Kopiowanie Przycisk Kopiuj.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Przejdź do strony głównej i wybierz pozycję Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Zaznacz obramowanie pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie się znajduje na obramowaniach, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Przejdź do karty Wstawianie > tekstowego, a następnie wybierz pozycję Rysuj pole tekstowe (tekst zostanie wyrównany w poziomie na stronie) lub Pozycję Pionowe pole tekstowe (tekst zostanie wyrównany w pionie na stronie).

  Wyróżniona pozycja Pole tekstowe na karcie Wstawianie.

 2. Zaznacz w dokumencie, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o wybranej wielkości.

 3. Aby dodać tekst do pola tekstowego, kliknij lub naciśnij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie naciśnij klawisz Control i kliknij tekst, a następnie wybierz pozycję Czcionka.

  • Aby dodać różne efekty do pola tekstowego, zaznacz to pole tekstowe i użyj opcji na karcie Formatowanie kształtu (na przykład zmiana kierunku tekstu lub wyrównanie tekstu do góry, do środka lub do dołu pola tekstowego).

  • Aby ustawić położenie pola tekstowego, zaznacz je i przytrzymaj, a gdy wskaźnik przybierze kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

Uwaga: Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między nimi. Z wybranym polem tekstowym można połączyć jedynie puste pole tekstowe. W tym celu zaznacz pole tekstowe, które chcesz połączyć z innym polem tekstowym, a następnie przejdź do > Formatowanie kształtu.

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Zaznacz pole tekstowe, które chcesz skopiować.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie się znajduje na obramowaniach, zostanie skopiowany tekst w polu tekstowym.

 2. Naciśnij klawisz Control i kliknij, a następnie wybierz pozycję Kopiuj. Ewentualnie naciśnij klawisze POLECENIE + C.

 3. Wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz wkleić pole tekstowe, naciśnij klawisz Control i kliknij, a następnie wybierz pozycję Wklej. Ewentualnie naciśnij klawisze POLECENIE + V.

Usuwanie pola tekstowego

 • Zaznacz obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie się znajduje na obramowaniach, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Przejdź do karty Wstawianie > tekstowe.

  Element Pole tekstowe w menu Wstaw
 2. Kliknij miejsce w pliku, w którym chcesz wstawić pole tekstowe, przytrzymaj naciśny przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe o rozmiarze, który chcesz narysować.

 3. Po narysniu pola tekstowego kliknij wewnątrz niego, aby dodać tekst.

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Zaznacz pole tekstowe, które chcesz skopiować.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie się znajduje na obramowaniach, zostanie skopiowany tekst w polu tekstowym.

 2. Naciśnij klawisz Control i kliknij, a następnie wybierz pozycję Kopiuj. Ewentualnie naciśnij klawisze POLECENIE + C.

 3. Wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz wkleić pole tekstowe, naciśnij klawisz Control i kliknij, a następnie wybierz pozycję Wklej. Ewentualnie naciśnij klawisze POLECENIE + V.

Usuwanie pola tekstowego

 • Zaznacz obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie się znajduje na obramowaniach, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×