Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W Microsoft Excel można użyć obrazu jako tła arkusza tylko do celów wyświetlania. Tło arkusza nie jest drukowane i nie jest zachowywane w poszczególnych arkuszach ani elementach zapisywanych jako strona sieci Web.

Ponieważ tło arkusza nie jest drukowane, nie można go użyć jako znaku wodnego. Można jednak naśladować znak wodny, który ma zostać wydrukowany, wstawiając grafikę w nagłówku lub stopce.

 1. Kliknij arkusz, który ma być wyświetlany z tłem arkusza. Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Zaznacz obraz, którego chcesz użyć jako tła arkusza, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Zaznaczony obraz jest powtarzany w celu wypełnienia arkusza.

 • Aby poprawić czytelność, można ukryć linie siatki komórek i zastosować kolorowe cieniowanie do komórek zawierających dane.

 • Podczas zapisywania skoroszytu tło arkusza jest zapisywane razem z danymi arkusza.

Aby użyć litego koloru jako tła arkusza, można zastosować cieniowanie komórek do wszystkich komórek w arkuszu.

 1. Kliknij arkusz, który jest wyświetlany z tłem arkusza. Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Usuń tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Usuwanie tła jest dostępne tylko wtedy, gdy arkusz ma tło arkusza.

Funkcja znaku wodnego nie jest dostępna w programie Microsoft Excel. Znak wodny można jednak naśladować na jeden z dwóch sposobów.

Informacje o znaku wodnym można wyświetlić na każdej drukowanej stronie — na przykład w celu wskazania, że dane arkusza są poufne, lub wersja robocza — przez wstawienie obrazu zawierającego informacje o znaku wodnym w nagłówku lub stopce. Obraz będzie widoczny za danymi arkusza, począwszy od górnej lub dolnej krawędzi każdej strony. Możesz również zmienić rozmiar obrazu lub skalować go, aby wypełnić całą stronę.

Ponadto możesz użyć tekstu WordArt na wierzchu danych arkusza, aby wskazać, że dane są poufne, lub kopią roboczą.

 1. W programie do rysowania, takim jak Paintbrush, utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 2. W Excel kliknij arkusz, który chcesz wyświetlić ze znakiem wodnym.

  Uwaga: Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Nagłówek i stopka.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarzeNagłówek kliknij lewe, środkowe lub prawe pole wyboru nagłówka.

 5. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i& stopek w grupie Elementy nagłówka & stopki kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku a następnie znajdź obraz, który chcesz wstawić.

  Obraz Wstążki programu Excel

 6. Kliknij dwukrotnie obraz. & [Obraz] zostanie wyświetlony w polu wyboru nagłówka.

 7. Kliknij w arkuszu. Wybrany obraz pojawi się w miejscu obrazu &[Obraz].

 8. Aby zmienić rozmiar obrazu lub przeskalować obraz, kliknij pole wyboru nagłówka zawierające obraz, kliknij pozycję Formatuj obraz w grupie Elementy nagłówka & Elementy stopki, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu wybierz odpowiednie opcje na karcie Rozmiar.

 • Zmiany formatowania obrazu są natychmiast wprowadzone i nie można ich cofnąć.

 • Jeśli chcesz dodać puste miejsce powyżej lub poniżej obrazu, w polu wyboru nagłówka zawierającym obraz kliknij pozycję przed lub po &[Obraz], a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby rozpocząć nowy wiersz.

 • Aby zamienić obraz w polu sekcji nagłówka zawierającym obraz, wybierz pozycję z &[Obraz],kliknij pozycję Obraz Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Zamień.

 • Przed rozpoczęciem drukowania upewnij się, że margines nagłówka lub stopki zawiera wystarczająco dużo miejsca dla nagłówka lub stopki niestandardowej.

 • Aby usunąć obraz w polu sekcji nagłówka zawierającym obraz, zaznacz pole &[Obraz],naciśnij klawisz DELETE, a następnie kliknij w arkuszu.

 • Aby przełączyć się z widoku układu strony do widoku normalnego, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki skoroszytu kliknij pozycję Normalny.

 1. Kliknij lokalizację arkusza, w której chcesz wyświetlić znak wodny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję WordArt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij styl WordArt, którego chcesz użyć.

  Na przykład użyj wypełnienia — biały, cień upuszczany,wypełnienie — tekst 1,cień wewnętrzny lub wypełnienie — biały, warm Matte skos.

 4. Wpisz tekst, który ma być znakiem wodnym.

 5. Aby zmienić rozmiar tekstu WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij tekst WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu wprowadź rozmiar, który chcesz zmienić. Pamiętaj, że zmieni się tylko rozmiar pola zawierającego obiekt WordArt.

   Możesz również przeciągnąć uchwyty zmiany rozmiaru tekstu WordArt, aby uzyskać jego rozmiar.

  3. Zaznacz tekst wewnątrz tekstu WordArt, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka w polu Rozmiar czcionki wybierz rozmiar.

   Obraz Wstążki programu Excel

 6. Aby dodać przezroczystość w celu zwiększenia przejrzystości danych arkusza pod obiektem WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst WordArt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  2. W kategorii Wypełnienie w obszarze Wypełnieniekliknij pozycję Wypełnienie pełne.

  3. Przeciągnij suwak Przezroczystość do wartości procentowej przezroczystości lub wprowadź wartość procentową w polu Przezroczystość.

 7. Jeśli chcesz obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij tekst WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć .

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. Kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  4. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrótw polu Obrót wprowadź wielkość obrotu.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

   Możesz również przeciągnąć uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt WordArt.

Uwaga: Tekstu WordArt nie można użyć w nagłówku ani stopce w celu wyświetlenia go w tle. Jeśli jednak utworzysz obiekty WordArt w pustym arkuszu, w których nie będą wyświetlane linie siatki (wyczyść pole wyboru Linie siatki w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok), możesz nacisnąć klawisz PRINT SCREEN, aby przechwycić tekst WordArt, a następnie wkleić przechwycony tekst WordArt do programu do rysowania. Następnie możesz wstawić obraz utworzony w programie do rysowania do nagłówka i stopki zgodnie z opisem w sekcji Używanie obrazu w nagłówku lub stopce do naśladowania znaku wodnego.

Ta funkcja nie jest dostępna w programie Excel dla sieci Web.

Jeśli masz aplikację Excel, możesz użyć przycisku Otwórz w programie Excel, aby otworzyć skoroszyt i dodać tło arkusza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×