Dodawanie pliku PDF lub obrazu do publikacji programu Publisher

Plik PDF (Portable Document Format) lub obraz jest przedstawiany jako obiekt, a nie jako rzeczywisty obraz w publikacji. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku publikacji online, ale nie jest skuteczne w przypadku publikacji drukowanych. Poniżej opisano, jak można dodać plik PDF.

  1. Otwórz publikację i umieść kursor w miejscu, w którym ma się znajdować link do pliku PDF lub obrazu.

    Uwaga:  Nie możesz wstawić pliku PDF lub obrazu w polu tekstowym, zrób więc miejsce na link do pliku PDF poza polem tekstowym.

  2. Kliknij pozycję Wstawianie > Obiekt.

    Lista Wstaw obiekt

  3. Kliknij pozycję Utwórz z pliku, kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź plik PDF lub obraz.

    Tworzenie pliku

  4. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Komercyjne punkty usług poligraficznych często preferują drukowanie publikacji przy użyciu plików PDF. Aby uzyskać informacje na temat konwertowania publikacji na plik PDF, zobacz Zapisywanie publikacji w formacie pliku PDF lub konwertowanie jej na plik PDF.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×