Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Drukowanie arkusza w orientacji poziomej lub pionowej

Domyślnie program Microsoft Excel drukuje arkusze w orientacji pionowej (wyższe niż szersze). Orientację każdego z arkuszy można zmienić na poziomą w dowolnej chwili.

Zmienianie orientacji strony

 1. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

  Porada: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Orientacja

  Uwagi: 

  • Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja będzie wyszarzona także podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, należy nacisnąć klawisz Enter w celu zaakceptowania zmian lub klawisz Esc w celu ich anulowania.

  • Ponieważ można ustawić orientację strony dla poszczególnych arkuszy, niektóre arkusze w skoroszycie można wydrukować w jednej orientacji (na przykład w orientacji pionowej) i w innych arkuszach w tym samym skoroszycie w odwrotnej orientacji (na przykład w orientacji poziomej). Wystarczy odpowiednio ustawić orientację dla każdego arkusza, a następnie wydrukować arkusz lub skoroszyt.

Zmienianie orientacji strony przed drukowaniem

 1. Zaznacz arkusz, arkusze lub dane, które chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 3. W polu listy rozwijanej Orientacja strony w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.

 4. Gdy arkusz będzie gotowy do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj.

Tworzenie szablonu z domyślną orientacją poziomą

W celu oszczędzenia czasu można zapisać szablon skoroszytu skonfigurowanego tak, aby był drukowany w orientacji poziomej. Za pomocą tego szablonu można następnie tworzyć inne skoroszyty.

Tworzenie szablonu

 1. Utwórz skoroszyt.

 2. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Kliknij kartę arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Kliknij strzałki przewijania kart

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i kliknij pozycję Zaznacz wszystkie arkusze.

  Uwaga: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 3. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Orientacja

  Uwaga: Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja będzie wyszarzona także podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, należy nacisnąć klawisz Enter w celu zaakceptowania zmian lub klawisz Esc w celu ich anulowania.

 4. W razie potrzeby wprowadź wszelkie inne dostosowania.

  Porada: Aby dostosować kilka arkuszy jednocześnie, należy chwilowo zgrupować arkusze, wprowadzić zmiany, a następnie je rozgrupować. Aby zgrupować arkusze, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kartę u dołu arkusza. W menu skrótów należy kliknąć polecenie Zaznacz wszystkie arkusze. Na pasku tytułu powinna być widoczna nazwa skoroszytu, a po niej powinien być wyświetlany wyraz [Grupa]. Następnie należy zmienić orientację na poziomą lub wprowadzić dowolne inne zmiany. Aby wyłączyć grupowanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kartę, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze (lub po prostu kliknąć inną kartę arkusza).

 5. Kliknij kartę Plik.

 6. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać arkusz. Na przykład kliknij pozycję Komputer (lub Ten komputer w programie Excel 2016), a następnie pozycję Pulpit.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.

 8. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel (*.xltx) lub pozycję Szablon programu Excel z obsługą makr (*.xltm), jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon zostanie automatycznie wysłany do folderu Szablony.

  Aby utworzyć skoroszyt za pomocą szablonu, wykonaj następujące czynności (dotyczy tylko programów Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010):

  1. Kliknij pozycję Plik > Nowy.

  2. Kliknij pozycję Osobiste.

  3. Kliknij ikonę lub nazwę zapisanego szablonu.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony w arkuszu

 1. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Uwaga: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeżeli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze w menu skrótów.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Aby wyraźniej wyświetlić obramowania drukowanych stron, możesz pracować w widoku układu strony (karta Widok , grupa Widoki skoroszytu ).

Zmienianie orientacji strony przed drukowaniem

 1. Zaznacz arkusz, arkusze lub dane, które chcesz wydrukować.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij opcję Drukuj.

 3. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij pozycję Właściwości.

 4. W oknie dialogowym właściwości drukarki na karcie Układ w obszarze Orientacja kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma i kliknij przycisk OK.

 5. Gdy arkusz będzie gotowy do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga: Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja jest również wyszarzona podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij klawisz ENTER w celu zaakceptowania zmian, lub klawisz ESC w celu anulowania zmian.

Tworzenie szablonu z domyślną orientacją poziomą

W celu oszczędzenia czasu można zapisać szablon skoroszytu skonfigurowanego tak, aby był drukowany w orientacji poziomej. Za pomocą tego szablonu można następnie tworzyć inne skoroszyty.

Tworzenie szablonu

 1. Utwórz nowy skoroszyt.

 2. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeżeli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze w menu skrótów.

 3. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja jest również wyszarzona podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij klawisz ENTER w celu zaakceptowania zmian, lub klawisz ESC w celu anulowania zmian.

 4. W razie potrzeby wprowadź wszelkie inne dostosowania.

  Porada: Jeśli chcesz dostosować wiele arkuszy jednocześnie, możesz tymczasowo zgrupować arkusze, wprowadzić zmiany, a następnie rozgrupować je. Aby zgrupować arkusze, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kartę u dołu arkusza. W menu skrótów należy kliknąć polecenie Zaznacz wszystkie arkusze. Na pasku tytułu powinna być widoczna nazwa skoroszytu, a po niej powinien być wyświetlany wyraz [Grupa]. Następnie należy zmienić orientację na poziomą lub wprowadzić dowolne inne zmiany. Aby wyłączyć grupowanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kartę, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze (lub po prostu kliknąć inną kartę arkusza). Nie zapomnij rozgrupować arkuszy. Gdy arkusze są pogrupowane, wszystko, co robisz w jednym arkuszu, ma wpływ na wszystkie inne arkusze, co prawdopodobnie nie jest tym, czego potrzebujesz.

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.

 7. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel (*.xltx) lub pozycję Szablon programu Excel z obsługą makr (*.xltm), jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

  Szablon zostanie automatycznie umieszczony w folderze Szablony.

  Porada: Jeśli kopiujesz skoroszyt programu Excel do folderu Szablony, możesz użyć tego skoroszytu jako szablonu bez zapisywania go w formacie pliku szablonu (xltx lub xltm). W systemie Windows Vista folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony. W systemie Microsoft Windows XP folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony.

 9. Aby utworzyć nowy skoroszyt za pomocą szablonu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Nowy.

  2. W obszarze Szablony kliknij pozycję Moje szablony.

  3. W oknie dialogowym Nowy kliknij dwukrotnie utworzony szablon.

   W programie Excel na podstawie tego szablonu zostanie utworzony nowy skoroszyt.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×