Wprowadzenie do programu Excel

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Możesz wydrukować całe lub częściowe arkusze i skoroszyty, jeden naraz lub wiele jednocześnie. A jeśli dane, które chcesz wydrukować, są w Microsoft Excel tabeli, możesz wydrukować tylko tabelę Excel tabelę.

Skoroszyt można także wydrukować do pliku zamiast na drukarce. Jest to przydatne, gdy trzeba wydrukować skoroszyt na drukarce innego typu niż ta, która została użyta do wydrukowania skoroszytu.

Przed drukowaniem

Przed wydrukowaniem czegokolwiek w Excel należy pamiętać, że dostępnych jest wiele opcji drukowania w celu zapewnienia optymalnego wydruku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie w programie Excel.

Ważne: Niektóre sposoby formatowania, takie jak kolory tekstu i cieniowanie komórki, mogą wyglądać dobrze na ekranie, ale przy drukowaniu na czarno-białej drukarce mogą dawać niespodziewane efekty. Można także drukować arkusz z liniami siatki, dzięki czemu dane, wiersze i kolumny są lepiej widoczne.

Drukowanie jednego lub kilku arkuszy naraz

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować. 

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukujlub naciśnij klawisze CTRL+P.

 3. Kliknij przycisk Drukuj lub dostosuj Ustawienia przed kliknięciem przycisku Drukuj.

Drukowanie jednego lub kilku skoroszytów naraz

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij nazwy skoroszytów do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie całego arkusza lub jego części

 1. Kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W Ustawieniakliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz odpowiednią opcję.

  W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj cały skoroszyt
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

  Uwaga: Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Jeśli nie chcesz drukować tylko zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszar wydruku. Dowiedz się więcej na temat ustawiania lub usuwania obszaru wydruku.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby uaktywnić tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz opcję Drukuj zaznaczoną tabelę.

  Drukowanie zaznaczonej tabeli
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. W obszarze Drukarka wybierz pozycję Drukuj do pliku.

  Opcja Drukuj do pliku
 3. Kliknij przycisk Drukuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie wydruku jako wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk OK. Plik zostanie zapisany w Twoim folderze Dokumenty

Ważne: W przypadku wydrukowania zapisanego pliku na innej drukarce podziały stron i odstępy czcionek mogą się zmienić.

Drukowanie arkusza

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania arkusza, użyj polecenia Drukuj Excel dla sieci Web, a nie polecenia Drukuj w przeglądarce. Możesz wydrukować cały arkusz lub tylko komórki, które chcesz.

Aby wydrukować zakres komórek, zaznacz je. Aby wydrukować cały arkusz, nie zaznaczaj żadnych danych.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 2. Jeśli zaznaczono zakres komórek, ale chcesz wydrukować cały arkusz, przed dodaniem przycisku Drukuj przełącz się do opcji Cały skoroszyt.

  Opcje ustawień wydruku po kliknięciu pozycji Plik > Drukuj

Zmienianie wybranego obszaru wydruku

W Excel dla sieci Web można określić obszar do wydrukowania lub wydrukować cały arkusz. Jeśli po wybraniu obszaru wydruku zachodzi potrzeba jego zmiany, wprowadzone modyfikacje można sprawdzić w następujący sposób:

 1. W arkuszu kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

 3. Aby wydrukować tylko wybrany obszar, w obszarze Opcje drukowania kliknij pozycję Bieżące zaznaczenie.

 4. Jeśli widok w podglądzie wydruku odpowiada Twoim potrzebom, kliknij przycisk Drukuj.

Aby zmienić wybór opcji drukowania, zamknij podgląd wydruku, klikając przycisk X,a następnie powtórz poprzednie kroki.

Aby wydrukować cały arkusz, kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj. Upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Cały arkusz, i kliknij przycisk Drukuj.

Opcje ustawień wydruku po kliknięciu pozycji Plik > Drukuj

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz ustawić więcej opcji drukowania. Kliknij przycisk Otwórz w programie Excel i wybierz wiele obszarów wydruku w arkuszu.

Przycisk edytowania w programie Excel

Drukowanie arkusza z ukrytymi wierszami i kolumnami

W Excel dla sieci Web wydruku arkusza z ukrytymi wierszami lub kolumnami te ukryte wiersze i kolumny nie będą drukowane. Jeśli chcesz uwzględnić ukryte wiersze i kolumny, musisz je odkryć przed wydrukowaniem arkusza.

Można sprawdzić, czy wiersze lub kolumny są ukryte za pomocą brakujących etykiet nagłówków lub podwójnych linii, jak pokazano na ilustracji.

Podwójne linie między wierszami lub kolumnami oznaczają, że w arkuszu są ukryte wiersze lub kolumny

Poniżej opisano, jak można odkryć wiersze lub kolumny:

 1. Zaznacz zakres nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny. W tym przykładzie zaznacz wszystkie nagłówki wierszy od 2 do 7, aby odkryć wiersze 3 i 6.

  Zaznaczanie zakresu nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wybierz polecenie Odkryj wiersze (dla kolumn wybierz polecenie Odkryj kolumny).

 3. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 4. Kliknij pozycję Drukuj, aby wyświetlić podgląd wydruku.

  Podgląd wydruku

 5. Upewnij się, że w oknie Opcje drukowania jest zaznaczona opcja Cały arkusz, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga: Etykiety wierszy i kolumn nie są wyświetlane na podglądzie wydruku i wydruku.

Drukowanie skoroszytu

Jeśli skoroszyt Excel dla sieci Web ma tylko jeden arkusz, możesz go po prostu wydrukować. Jeśli jednak skoroszyt zawiera wiele arkuszy, musisz przejść do każdego z nich, klikając jego kartę, a następnie drukując ten arkusz.

karty arkuszy

Nie masz pewności, czy skoroszyt nie ma ukrytych arkuszy? Oto, jak możesz to sprawdzić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnego arkusza, aby sprawdzić, czy nie ma ukrytych arkuszy.

 2. Jeśli opcja Odkryj jest dostępna, skoroszyt ma co najmniej jeden ukryty arkusz. Kliknij przycisk Odkryj,aby pokazać i odkryć arkusz.

 3. Po odkrycie arkusza karta arkusza w arkuszu stanie się dostępna. Kliknij kartę arkusza i wydrukuj arkusz.

Drukowanie tabeli

Czasami może być potrzebny wydruk tylko części arkusza, na przykład tabeli. Można to zrobić w Excel dla sieci Web dopóki tabela ma mniej niż 10 000 komórek. W przypadku arkuszy z więcej niż 10 000 komórek należy użyć aplikacji Excel klasycznej.

Aby wydrukować tabelę:

 1. Aby zaznaczyć wszystkie komórki w tabeli, kliknij pierwszą komórkę i przewiń do ostatniej komórki.

  Jeśli tabela ma wiele kolumn, zamiast przewijania kliknij pierwszą komórkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatnią komórkę.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 3. Zaznacz opcję Bieżące zaznaczenie, jeśli nie została już zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Ekran ustawień wydruku

 4. Jeśli podgląd wydruku Ci odpowiada, kliknij pozycję Drukuj. Jeśli nie, zamknij widok i wprowadź odpowiednie zmiany.

  Podgląd wydruku tabeli

Dowiedz się, jak można wydrukować tabelę z liniami siatki.

Drukowanie numerów stron w arkuszu

Nie można wstawiać, wyświetlać ani drukować numerów stron w Excel dla sieci Web. W przypadku korzystania z aplikacji klasycznej Excel numery stron można jednak dodać na górze arkusza (nagłówki) lub na dole arkusza (stopki), a następnie można wydrukować ten arkusz.

Użyj przycisku Otwórz Excel, aby otworzyć skoroszyt, dodać numery stron w widoku układu strony, a następnie wydrukować arkusz z Excel. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Kliknij przycisk Otwórz w Excel i wstaw numery stron w arkuszach.

 2. Wydrukuj arkusz.

Zobacz też

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×