Powiązane tematy
×
Wprowadzenie do programu Excel
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wprowadzenie do programu Excel

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Można drukować całe lub częściowe arkusze i skoroszyty, pojedynczo lub kilka jednocześnie. A jeśli dane, które chcesz wydrukować, są w tabeli programu Microsoft Excel, możesz wydrukować tylko tabelę programu Excel.

Możesz również wydrukować skoroszyt do pliku zamiast do drukarki. Jest to przydatne, gdy trzeba wydrukować skoroszyt na drukarce innego typu niż ta, która była pierwotnie używana do drukowania.

Przed rozpoczęciem drukowania

Przed wydrukowaniem czegokolwiek w programie Excel należy pamiętać, że dostępnych jest wiele opcji w celu zapewnienia optymalnego środowiska drukowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie w programie Excel.

Ważne: Niektóre sposoby formatowania, takie jak kolory tekstu i cieniowanie komórki, mogą wyglądać dobrze na ekranie, ale przy drukowaniu na czarno-białej drukarce mogą dawać niespodziewane efekty. Można także drukować arkusz z liniami siatki, dzięki czemu dane, wiersze i kolumny są lepiej widoczne.

Drukowanie jednego lub kilku arkuszy naraz

 1. Zaznacz arkusze , które chcesz wydrukować. 

 2. Wybierz pozycję Plik > Drukuj lub naciśnij klawisze CTRL+P.

 3. Przed wybraniem przycisku Drukuj wybierz przycisk Drukuj lub dostosuj ustawienia.

Drukowanie jednego lub kilku skoroszytów naraz

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Wybierz pozycję Plik > Otwórz.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij nazwę każdego skoroszytu do wydrukowania, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie całego arkusza lub jego części

 1. Kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia wybierz strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz odpowiednią opcję.

  W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj cały skoroszyt
 4. Wybierz pozycję Drukuj.

  Uwaga: Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Jeśli nie chcesz drukować tylko zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszar wydruku . Dowiedz się więcej na temat ustawiania lub czyszczenia obszaru wydruku.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Zaznacz komórkę w tabeli, aby włączyć tabelę.

 2. Wybierz pozycję Plik, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia wybierz strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz pozycję Drukuj wybraną tabelę.

  Drukowanie zaznaczonej tabeli
 4. Wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Wybierz pozycję Plik, a następnie wybierz pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. W obszarze Drukarka wybierz pozycję Drukuj do pliku.

  Opcja Drukuj do pliku
 3. Wybierz pozycję Drukuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie wydruku jako wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK. Plik zostanie zapisany w folderze Dokumenty

Ważne: Jeśli plik zapisany zostanie wydrukowany na innej drukarce, podziały stron i odstępy między czcionkami mogą ulec zmianie.

Drukowanie arkusza

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania arkusza, użyj polecenia Drukuj w Excel dla sieci Web, a nie polecenia Drukuj w przeglądarce. Możesz wydrukować cały arkusz lub tylko odpowiednie komórki.

Jeśli chcesz wydrukować zakres komórek, zaznacz je. Aby wydrukować cały arkusz, nie zaznaczaj niczego.

 1. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 2. Jeśli zaznaczono zakres komórek, ale wybrano opcję wydrukowania całego arkusza, przed naciśnięciem przycisku Drukuj przełącz się na pozycję Cały skoroszyt.

  Print setup screen

Zmienianie wybranego obszaru wydruku

W Excel dla sieci Web możesz określić obszar, który chcesz wydrukować, lub wydrukować cały arkusz. Jeśli po wybraniu obszaru wydruku zachodzi potrzeba jego zmiany, wprowadzone modyfikacje można sprawdzić w następujący sposób:

 1. W arkuszu kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

 3. Aby wydrukować tylko zaznaczony obszar, w obszarze Opcje drukowania wybierz pozycję Bieżące zaznaczenie.

 4. Jeśli podgląd wydruku pokazuje, co chcesz wydrukować, wybierz pozycję Drukuj.

Aby zmienić zaznaczenie wydruku, zamknij podgląd wydruku, klikając znak X, a następnie powtórz poprzednie kroki.

Aby wydrukować cały arkusz, wybierz pozycję Plik > Drukuj > Drukuj. Upewnij się, że zaznaczono pozycję Cały skoroszyt.

Drukowanie całego skoroszytu w Excel dla sieci web

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz ustawić więcej opcji drukowania. Wybierz pozycję Otwórz w programie Excel i zaznacz wiele obszarów wydruku w arkuszu.

Przycisk edytowania w programie Excel

Drukowanie arkusza z ukrytymi wierszami i kolumnami

W Excel dla sieci Web, podczas drukowania arkusza z ukrytymi wierszami lub kolumnami te ukryte wiersze i kolumny nie będą drukowane. Jeśli chcesz uwzględnić ukryte wiersze i kolumny, musisz je odkryć przed wydrukowaniem arkusza.

Możesz stwierdzić, czy wiersze lub kolumny są ukryte przez brakujące etykiety nagłówków, czy przez podwójne linie, jak pokazano na tym obrazie.

Podwójne linie między wierszami lub kolumnami oznaczają, że w arkuszu są ukryte wiersze lub kolumny

Poniżej opisano, jak można odkryć wiersze lub kolumny:

 1. Zaznacz zakres nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny. W tym przykładzie zaznacz wszystkie nagłówki wierszy między 2 a 7, aby odkryć wiersze 3 i 6.

  Zaznaczanie zakresu nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wybierz polecenie Odkryj wiersze (w przypadku kolumn wybierz pozycję Odkryj kolumny).

 3. Wybierz pozycję Plik > Drukuj.

 4. Wybierz pozycję Drukuj , aby wyświetlić podgląd wydruku.

  Podgląd wydruku

 5. W oknie Opcje drukowania upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Cały arkusz , a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Uwaga: Etykiety wierszy i kolumn nie są widoczne na podglądzie wydruku ani na wydruku.

Drukowanie skoroszytu

Jeśli skoroszyt Excel dla sieci Web zawiera tylko jeden arkusz, możesz wydrukować arkusz. Jeśli jednak skoroszyt zawiera wiele arkuszy, musisz przejść do każdego arkusza, wybierając jego kartę arkusza, a następnie wydrukować ten arkusz.

karty arkuszy

Nie masz pewności, czy skoroszyt zawiera jakieś ukryte arkusze? Oto jak można to sprawdzić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnego arkusza, aby sprawdzić, czy nie ma ukrytych arkuszy.

 2. Jeśli opcja Odkryj jest dostępna, skoroszyt zawiera jeden lub więcej ukrytych arkuszy. Wybierz pozycję Odkryj , aby wyświetlić i odkryć arkuszes.

 3. Gdy odkryjesz arkusz, karta arkusza w arkuszu stanie się dostępna. Wybierz kartę arkusza i wydrukuj arkusz.

Drukowanie tabeli

Czasami może być potrzebny wydruk tylko części arkusza, na przykład tabeli. Można to zrobić w Excel dla sieci Web, o ile tabela zawiera mniej niż 10 000 komórek. W przypadku arkuszy zawierających ponad 10 000 komórek należy użyć aplikacji klasycznej Excel.

Aby wydrukować tabelę:

 1. Aby zaznaczyć wszystkie komórki w tabeli, zaznacz pierwszą komórkę i przewiń do ostatniej komórki.

  Jeśli tabela zawiera wiele kolumn, zamiast przewijania zaznacz pierwszą komórkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz ostatnią komórkę.

 2. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 3. Wybierz pozycję Bieżące zaznaczenie , jeśli nie jest jeszcze zaznaczone, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

  Drukowanie bieżącego zaznaczenia w Excel dla sieci web

 4. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd wydruku, wybierz pozycję Drukuj. Jeśli nie, zamknij widok i wprowadź odpowiednie zmiany.

  Podgląd wydruku tabeli

Dowiedz się, jak można wydrukować tabelę z liniami siatki.

Drukowanie numerów stron w arkuszu

Nie można wstawiać, wyświetlać ani drukować numerów stron w Excel dla sieci Web. W przypadku korzystania z aplikacji klasycznej Excel numery stron można jednak dodać na górze arkusza (nagłówki) lub na dole arkusza (stopki), a następnie można wydrukować ten arkusz.

Za pomocą przycisku Otwórz w programie Excel otwórz skoroszyt, dodaj numery stron w widoku Układ strony, a następnie wydrukuj arkusz z programu Excel. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Wybierz pozycję Otwórz w programie Excel i wstaw numery stron w arkuszach.

 2. Wydrukuj arkusz.

Zobacz też

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×