Wprowadzenie do programu Excel

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Możesz wydrukować całe lub częściowe arkusze i skoroszyty, pojedynczo lub kilka razy. Jeśli dane, które chcesz wydrukować, są w tabeli programu Microsoft Excel, możesz wydrukować tylko tabelę programu Excel.

Możesz również wydrukować skoroszyt do pliku, a nie do drukarki. Jest to przydatne, gdy trzeba wydrukować skoroszyt na drukarce innego typu niż drukarka pierwotnie używana do drukowania.

Przed drukowaniem

Przed wydrukowaniem niczego w programie Excel należy pamiętać, że jest dostępnych wiele opcji zapewniających optymalny komfort drukowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie w programie Excel.

Ważne: Niektóre sposoby formatowania, takie jak kolory tekstu i cieniowanie komórki, mogą wyglądać dobrze na ekranie, ale przy drukowaniu na czarno-białej drukarce mogą dawać niespodziewane efekty. Można także drukować arkusz z liniami siatki, dzięki czemu dane, wiersze i kolumny są lepiej widoczne.

Drukowanie jednego lub kilku arkuszy naraz

 1. Zaznacz arkusze , które chcesz wydrukować. 

 2. Kliknij pozycję plik > Drukujlub naciśnij klawisze CTRL + P.

 3. Kliknij przycisk Drukuj lub dostosuj Ustawienia przed kliknięciem przycisku Drukuj.

Drukowanie jednego lub kilku skoroszytów naraz

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij nazwy skoroszytów, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie całego arkusza lub jego części

 1. Kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawieniakliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz odpowiednią opcję.

  W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj cały skoroszyt
 4. Kliknij pozycję Drukuj.

  Uwaga: Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Jeśli nie chcesz drukować tylko zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszar wydruku . Dowiedz się więcej o ustawianiu lub czyszczeniu obszaru wydruku.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby uaktywnić tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz opcję Drukuj zaznaczoną tabelę.

  Drukowanie zaznaczonej tabeli
 4. Kliknij pozycję Drukuj.

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. W obszarze Drukarka wybierz pozycję Drukuj do pliku.

  Opcja Drukuj do pliku
 3. Kliknij pozycję Drukuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie wydruku jako wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Plik zostanie zapisany w folderze dokumenty

Ważne: W przypadku wydrukowania zapisanego pliku na innej drukarce podziały stron i odstępy między czcionkami mogą ulec zmianie.

Drukowanie arkusza

Aby uzyskać optymalne rezultaty drukowania w arkuszu, użyj polecenia Drukuj w Excel dla sieci Web, a nie polecenia Drukuj w przeglądarce. Możesz wydrukować cały arkusz lub tylko odpowiednie komórki.

Jeśli chcesz wydrukować zakres komórek, zaznacz je. Aby wydrukować cały arkusz, nie zaznaczaj niczego.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 2. Jeśli zaznaczono zakres komórek, ale zdecyduje się wydrukować cały arkusz, przed naciśnięciem pozycji DrukujPrzełącz się do całego skoroszytu .

  Opcje ustawień drukowania po kliknięciu polecenia Drukuj plik >

Zmienianie wybranego obszaru wydruku

W Excel dla sieci Web możesz określić obszar, który ma zostać wydrukowany lub wydrukować cały arkusz. Jeśli po wybraniu obszaru wydruku zachodzi potrzeba jego zmiany, wprowadzone modyfikacje można sprawdzić w następujący sposób:

 1. W arkuszu kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

 3. Aby wydrukować tylko wybrany obszar, w obszarze Opcje drukowania kliknij pozycję Bieżące zaznaczenie.

 4. Jeśli widok w podglądzie wydruku odpowiada Twoim potrzebom, kliknij przycisk Drukuj.

Aby zmienić wybór wydruku, Zamknij podgląd wydruku, klikając przycisk X, i powtórz powyższe kroki.

Aby wydrukować cały arkusz, kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj. Upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Cały arkusz, i kliknij przycisk Drukuj.

Opcje ustawień drukowania po kliknięciu polecenia Drukuj plik >

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz ustawić więcej opcji drukowania. Kliknij przycisk Otwórz w programie Excel i wybierz wiele obszarów wydruku w arkuszu.

Przycisk edytowania w programie Excel

Drukowanie arkusza zawierającego ukryte wiersze i kolumny

W programie Excel dla sieci Web podczas drukowania arkusza z ukrytymi wierszami lub kolumnami nie zostaną wydrukowane ukryte wiersze i kolumny. Jeśli chcesz uwzględnić ukryte wiersze i kolumny, musisz je odkryć przed wydrukowaniem arkusza.

Możesz określić, czy wiersze lub kolumny są ukryte albo na brakującą etykietę nagłówka, albo przez podwójne linie, jak pokazano na tym obrazie.

Podwójne linie między wierszami lub kolumnami oznaczają, że w arkuszu są ukryte wiersze lub kolumny

Poniżej opisano, jak można odkryć wiersze lub kolumny:

 1. Zaznacz zakres nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny. W tym przykładzie zaznacz wszystkie nagłówki wierszy między 2 a 7, aby odkryć wiersze 3 i 6.

  Zaznaczanie zakresu nagłówków otaczających ukryte wiersze lub kolumny

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wybierz polecenie Odkryj wiersze (w przypadku kolumn wybierz polecenie odkryj kolumny).

 3. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 4. Kliknij pozycję Drukuj , aby wyświetlić podgląd wydruku.

  Podgląd wydruku

 5. Upewnij się, że w polu Opcje wydruku jest zaznaczona pozycja cały arkusz , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga: Etykiety wierszy i kolumn nie są widoczne w podglądzie wydruku i na wydruku.

Drukowanie skoroszytu

Jeśli w skoroszycie Excel dla sieci Web jest tylko tylko jednym arkuszu, możesz tylko wydrukować arkusz. Jeśli jednak skoroszyt zawiera wiele arkuszy, należy przejść do każdego arkusza, klikając kartę arkusza, a następnie wydrukowanie tego arkusza.

karty arkuszy

Nie masz pewności, czy skoroszyt zawiera ukryte arkusze? Oto jak można zweryfikować:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnego arkusza, aby sprawdzić, czy nie ma ukrytych arkuszy.

 2. Jeśli opcja odkryj jest dostępna, skoroszyt zawiera co najmniej jeden ukryty arkusz. Kliknij pozycję odkryj , aby pokazać i odkryć arkuszes.

 3. Po odkrycie arkusza zostanie udostępniona karta arkusza w arkuszu. Kliknij kartę arkusza i Wydrukuj arkusz.

Drukowanie tabeli

Czasami może być potrzebny wydruk tylko części arkusza, na przykład tabeli. Można to zrobić w Excel dla sieci Web, o ile tabela ma mniej niż 10 000 komórek. W przypadku arkuszy więcej niż 10 000 komórek musisz użyć aplikacji klasycznej Excel.

Aby wydrukować tabelę:

 1. Aby zaznaczyć wszystkie komórki w tabeli, kliknij pierwszą komórkę i przewiń do ostatniej komórki.

  Jeśli tabela ma wiele kolumn, zamiast przewijania kliknij pierwszą komórkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatnią komórkę.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Drukowanie zaznaczonych komórek

 3. Zaznacz opcję Bieżące zaznaczenie, jeśli nie została już zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  drukowanie zaznaczonych komórek

 4. Jeśli podgląd wydruku Ci odpowiada, kliknij pozycję Drukuj. Jeśli nie, zamknij widok i wprowadź odpowiednie zmiany.

  Podgląd wydruku tabeli

Dowiedz się, jak można wydrukować tabelę z liniami siatki.

Drukowanie numerów stron w arkuszu

W Excel dla sieci Web nie można wstawiać, wyświetlać ani drukować numerów stron. W przypadku korzystania z aplikacji klasycznej Excel numery stron można jednak dodać na górze arkusza (nagłówki) lub na dole arkusza (stopki), a następnie można wydrukować ten arkusz.

Użyj przycisku Otwórz w programie Excel , aby otworzyć skoroszyt, a następnie Dodaj numery stron w widoku układu strony, a następnie wydrukuj arkusz z programu Excel. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Kliknij przycisk Otwórz w programie Excel i Wstaw numery stron w arkuszach.

 2. Drukowanie arkusza.

Zobacz też

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×