Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas próby otwarcia skoroszytu w programie Microsoft Excel dla sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że skoroszyt zawiera funkcje, które nie są obsługiwane przez Excel dla sieci Web. Nieobsługiwane funkcje to zawartość lub funkcje skoroszytu, które uniemożliwiają jego edytowanie lub, w niektórych przypadkach, wyświetlanie w przeglądarce. W tym artykule przedstawiono procedury edytowania skoroszytu w zależności od rodzaju nieobsługiwanych funkcji w skoroszycie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi funkcji w Excel dla sieci Web, zobacz różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

W tym artykule

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Jeśli skoroszyt zawiera obiekty, takie jak komentarze, kształty lub pismo odręczne, możesz wyświetlić dane w skoroszycie, ale te obiekty nie mogą być wyświetlane w przeglądarce. Ponadto jeśli skoroszyt zawiera tabelę połączoną z zewnętrznym źródłem danych (tabelę zapytania), w skoroszycie są wyświetlane dane ostatnio zapisane w aplikacji klasycznej Excel, a nie rzeczywisty widok danych.

Gdy przeglądasz skoroszyt, taki jak ten w Excel dla sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można wyświetlić skoroszytu w całości w przeglądarce.

Jeśli spróbujesz edytować skoroszyt w programie Excel dla sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można edytować tego skoroszytu w przeglądarce. Komunikat zawiera krótkie instrukcje dotyczące tworzenia kopii skoroszytu. Excel dla sieci Web usuwa Nieobsługiwane funkcje z kopii, co umożliwia edytowanie kopii w przeglądarce.

Jeśli nie chcesz usuwać funkcji skoroszytu, aby móc je edytować w przeglądarce, przejdź do góry i Utwórz kopię. Jeśli wolisz nie współpracować z kopią skoroszytu, możesz nadal używać Excel dla sieci Web do przechowywania i wyświetlania centralnej kopii skoroszytu, a możesz użyć polecenia Otwórz w programie Excel w programie Excel dla sieci Web, aby edytować skoroszyt.

Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

Jeśli chcesz mieć możliwość edytowania skoroszytu w Excel dla sieci Web, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

 2. Zaakceptuj nową nazwę sugerowaną przez Excel dla sieci Web lub wpisz inną, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Przestroga:  Jeśli wpiszesz nazwę zgodną z oryginalną nazwą i zaznaczysz pole wyboru Zastąp istniejące pliki , po kliknięciu przycisku Zapiszoryginalna kopia skoroszytu zostanie utracona.

 3. Edytuj nową kopię skoroszytu w przeglądarce. Oryginalny skoroszyt pozostaje bez zmian.

Aby zamiast tworzenia kopii edytować skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij przycisk Anuluj.

 2. W Excel dla sieci Web kliknij pozycję Edytuj skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Edytuj skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel. Po kliknięciu przycisku Zapisz w programie Excel skoroszyt zostanie automatycznie zapisany w witrynie sieci Web, w której został otwarty.

  Uwaga:  Jeśli kliknięcie pozycji Edytuj w programie Excel powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zobacz sekcję Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otwarcie go w aplikacji Excel Web App

Niektóre funkcje, takie jak ochrona arkusza i sprawdzanie poprawności danych, uniemożliwiają otwarcie skoroszytu w celu wyświetlenia lub edytowania w Excel dla sieci Web.

Podczas próby wyświetlenia lub edytowania skoroszytu, takiego jak ten w Excel dla sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można otworzyć skoroszytu w przeglądarce.

Jeśli masz uprawnienia do edytowania skoroszytu, możesz go otworzyć w aplikacji klasycznej Excel. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

Jeśli pojawi się kolejny komunikat z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zapoznaj się z sekcją Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Jeśli klikniesz pozycję Edytuj w programie Excel w Excel dla sieci Web, może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że nie masz obsługiwanej przeglądarki lub odpowiedniej wersji programu Excel. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

 • Użyj programu Office Excel 2003 lub nowszego (w systemie Windows) albo programu Excel 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub nowszego (na komputerze Mac).

  • W systemie Windows: Jeśli używasz programu Excel 2003, zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack. Jeśli Twoja wersja programu Excel jest starsza niż 2003 lub nie masz jeszcze programu Excel, Pobierz wersję próbną Microsoft Office 2010, gdy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie do aplikacji Office Web Apps.

  • Mac: Jeśli Twoja wersja programu Excel dla komputerów Mac 2008 jest wcześniejsza niż 12.2.9 lub nie masz programu Excel dla komputerów Mac, Pobierz wersję próbną pakietu Microsoft Office dla komputerów mac 2011.

 • Użyj przeglądarki Firefox, Internet Explorer (w systemie Windows) lub Safari (na komputerze Mac). W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer należy zezwolić na uruchomienie kontrolki ActiveX. Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, musisz także korzystać z programu Excel 2010.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat wymagań dotyczących korzystania z polecenia Edytuj w programie Excel.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×