Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dane z tabeli programu Excel można wyeksportować do listy programu SharePoint. Podczas eksportowania listy program Excel utworzy nową listę programu SharePoint w witrynie. Następnie możesz pracować z danymi w witrynie, tak jak w przypadku każdej innej listy programu SharePoint.

Uwaga: Eksportowanie tabeli jako listy nie powoduje utworzenia połączenia danych z listą programu SharePoint. Jeśli chcesz zaktualizować tabelę w programie Excel po jej wyeksportowaniu, aktualizacje nie zostaną odzwierciedlone na liście programu SharePoint.

Aby wyeksportować tabelę w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel do listy w witrynie programu SharePoint, musisz wykonać poniższe czynności:

 • Witryna programu SharePoint, w której tworzysz listę.

 • Uprawnienia do tworzenia list w witrynie. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem witryny programu SharePoint.

Aby wyświetlić listę w widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint, musisz wykonać następujące czynności:

 • Excel lub Access. Te programy są wymagane do korzystania z widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint.

  Uwaga: Widok arkusza danych nie jest obsługiwany w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Office. Zaleca się zainstalowanie 32-bitowej wersji pakietu Office, aby móc używać widoku arkusza danych na liście w witrynie programu SharePoint.

Eksportowanie tabeli do listy programu SharePoint

 1. Kliknij wewnątrz tabeli.

 2. Kliknij pozycję Projekt tabeli > Eksportowanie > Eksportuj tabelę do listy programu SharePoint.

  Kreator eksportowania tabeli

 3. W polu Adres wpisz adres lub adres URL witryny programu SharePoint.

  Ważne: Wpisz wszystko, co znajdzie się w Twoim adresie internetowym przed wartością "/default.aspx". Jeśli na przykład adres jest http://contoso/default.aspx, wpisz http://contoso. Jeśli adres jest http://contoso/teams/accounting/sitepages/home.aspx, wpisz http://contoso/teams/accounting.

  Okno dialogowe kreatora eksportu do programu SharePoint

 4. W polu Nazwa wpisz unikatową nazwę listy.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis w polu Opis .

 6. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń Microsoft 365, poświadczeń domeny organizacyjnej lub obu tych poświadczeń.

 7. Przejrzyj informacje podane w sekcji Kolumny i typy danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 8. Kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o opublikowaniu tabeli wraz z adresem URL (Uniform Resource Locator). Kliknij adres URL, aby przejść do listy. Dodaj adres URL jako ulubiony w przeglądarce.

Uwaga: Innym sposobem otwarcia listy jest przejście do witryny programu SharePoint, kliknięcie ikony koła zębatego w prawym górnym rogu i kliknięcie pozycji Zawartość witryny.

Obsługiwane typy danych

Niektórych typów danych programu Excel nie można eksportować do listy w witrynie programu SharePoint. W przypadku eksportowania nieobsługiowanych typów danych te typy danych są konwertowane na typy danych zgodne z listami programu SharePoint. Na przykład formuły utworzone w programie Excel są konwertowane na wartości na liście programu SharePoint. Po przekonwertowania danych można tworzyć formuły dla kolumn w witrynie programu SharePoint.

Podczas eksportowania tabeli programu Excel do witryny programu SharePoint każdej kolumnie na liście programu SharePoint jest przypisywany jeden z następujących typów danych:

 • Tekst (pojedynczy wiersz)

 • Tekst (wiele wierszy)

 • Waluta

 • Data/godzina

 • Liczba

 • Hiperlink (ADRES URL)

Jeśli kolumna zawiera komórki o różnych typach danych, program Excel stosuje typ danych, który może być używany dla wszystkich komórek w kolumnie. Jeśli na przykład kolumna zawiera liczby i tekst, typem danych na liście programu SharePoint będzie tekst.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×