Powiązane tematy
×
Tabele
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Tabele

Tworzenie i formatowanie tabel

Utwórz i formatuj tabelę, aby wizualnie grupować i analizować dane.

Uwaga: Tabel programu Excel nie należy mylić z tabelami danych, które są częścią zestawu poleceń analizy warunkowej (Prognozowanie na karcie Dane). Zobacz Wprowadzenie do analizy warunkowej, aby uzyskać więcej informacji.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

Spróbuj!
 

 1. Zaznacz komórkę w danych.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Formatuj jako tabelę.

 3. Wybierz styl tabeli.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli ustaw zakres komórek.

 5. Oznacz, czy tabela ma nagłówki.

 6. Wybierz przycisk OK.

 1. Wstaw tabelę do arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie tabel programu Excel.

 2. Zaznacz komórkę w danych.

 3. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Formatuj jako tabelę.

 4. Wybierz styl tabeli.

 5. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli ustaw zakres komórek.

 6. Oznacz, czy tabela ma nagłówki.

 7. Wybierz przycisk OK.

Aby dodać pustą tabelę, zaznacz komórki, które chcesz dołączyć do tabeli, i kliknij pozycję Wstaw > Tabela.

Aby sformatować istniejące dane jako tabelę przy użyciu domyślnego stylu tabeli, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórki zawierające dane.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabela > Formatuj jako tabelę.

 3. Jeśli nie zostanie zaznaczone pole wyboru Moja tabela ma nagłówki, Excel dla sieci Web doda nagłówki z nazwami domyślnymi, takimi jak Kolumna1 i Kolumna2. Aby zmienić nazwę nagłówka domyślnego, kliknij na nim dwukrotnie i wpisz nową nazwę.

Uwaga: Nie możesz zmienić domyślnego formatowania tabeli w Excel dla sieci Web.

Chcesz wiedzieć więcej?

Omówienie tabel programu Excel

Pliki wideo: Tworzenie i formatowanie tabeli programu Excel

Sumowanie danych w tabeli programu Excel

Formatowanie tabeli programu Excel

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Konwertowanie tabeli na zakres

Używanie odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel

Problemy ze zgodnością tabel programu Excel

Eksportowanie tabeli programu Excel do programu SharePoint

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×