Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja PMT, jedna z funkcji finansowych, oblicza kwotę spłaty pożyczki przy założeniu stałych spłat i stałej stopy procentowej.

Trener formuł programu Excel

Użyj Trenera formuł programu Excel, aby obliczyć kwotę miesięcznej spłaty pożyczki. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji PMT w formule.

Składnia

PMT(stopa;liczba_okresów;wb;[wp];[typ])

Uwaga: Dokładniejszy opis argumentów funkcji PMT znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji PMT występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa pożyczki.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba spłat w ramach pożyczki.

  • Wart_obecna    Argument wymagany. Wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem).

  • Wart_przyszła    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, zostanie przyjęta wartość 0 (zero) (czyli przyszła wartość pożyczki wynosi 0).

  • Type (Typ)    Argument opcjonalny. Liczba 0 (zero) albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Płatności zwracane przez funkcję PMT obejmują kapitał i oprocentowanie, lecz nie obejmują podatków ani innych opłat związanych z pożyczką.

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, a liczba_okresów 4.

Porada    Aby uzyskać całkowitą kwotę zapłaconą w okresie trwania pożyczki, należy pomnożyć wynik PMT przez liczba_okresów.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

8%

Roczna stopa procentowa

10

Liczba miesięcy spłat

10 000 zł

Kwota pożyczki

Formuła

Opis

Wynik

=PMT(A2/12;A3;A4)

Miesięczna płatność pożyczki z warunkami określonymi jako argumenty w zakresie A2:A4.

(1037,03 zł)

=PMT(A2/12;A3;A4;;1)

Miesięczna płatność pożyczki z warunkami określonymi jako argumenty w zakresie A2:A4, przy czym termin płatności przypada na początku okresu.

(1030,16 zł)

Dane

Opis

6%

Roczna stopa procentowa

18

Liczba miesięcy spłat

50 000 zł

Kwota pożyczki

Formuła

Opis

Wynik na żywo

PMT(A9/12;A10*12;0;A11)

Kwota przewidywanych oszczędności w każdym miesiącu, aby po 18 latach oszczędzania została zgromadzona kwota 50 000 zł.

(129,08 zł)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×