Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja PMT, jedna z funkcji finansowych, oblicza kwotę spłaty pożyczki przy założeniu stałych spłat i stałej stopy procentowej.

Trener formuł programu Excel

Użyj Trenera formuł programu Excel, aby obliczyć kwotę miesięcznej spłaty pożyczki. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji PMT w formule.

Składnia

PMT(stopa;liczba_okresów;wb;[wp];[typ])

Uwaga: Dokładniejszy opis argumentów funkcji PMT znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji PMT występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa pożyczki.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba spłat w ramach pożyczki.

  • Wart_obecna    Argument wymagany. Wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem).

  • Wart_przyszła    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, zostanie przyjęta wartość 0 (zero) (czyli przyszła wartość pożyczki wynosi 0).

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 (zero) albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Płatności zwracane przez funkcję PMT obejmują kapitał i oprocentowanie, lecz nie obejmują podatków ani innych opłat związanych z pożyczką.

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, a liczba_okresów 4.

Porada    Aby uzyskać całkowitą kwotę zapłaconą w okresie trwania pożyczki, należy pomnożyć wynik PMT przez liczba_okresów.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

8%

Roczna stopa procentowa

10

Liczba miesięcy spłat

10 000 zł

Kwota pożyczki

Formuła

Opis

Wynik

=PMT(A2/12;A3;A4)

Miesięczna płatność pożyczki z warunkami określonymi jako argumenty w zakresie A2:A4.

(1037,03 zł)

=PMT(A2/12;A3;A4;;1)

Miesięczna płatność pożyczki z warunkami określonymi jako argumenty w zakresie A2:A4, przy czym termin płatności przypada na początku okresu.

(1030,16 zł)

Dane

Opis

6%

Roczna stopa procentowa

18

Liczba miesięcy spłat

50 000 zł

Kwota pożyczki

Formuła

Opis

Wynik na żywo

PMT(A9/12;A10*12;0;A11)

Kwota przewidywanych oszczędności w każdym miesiącu, aby po 18 latach oszczędzania została zgromadzona kwota 50 000 zł.

(129,08 zł)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×