Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli znasz program Microsoft Outlook 2010 lub wcześniejsze wersje programu Microsoft Outlook, poniższa lista zawiera omówienie funkcji, które zostały wycofane lub zmienione w programie Microsoft Outlook 2013.

 • Publikowanie w witrynie Office.com w kalendarzu      publikowanie funkcji witryny Office.com i usługą używa są jest wycofany 5 kwietnia 2014 r. Po upływie tej daty kalendarzy opublikowanych nie będą dostępne w witrynie Office.com. Mimo że firma Microsoft jest wyłączenie kalendarzy w witrynie Office.com, istnieją inne sposoby, aby opublikować kalendarz w trybie online. Firma Microsoft zaleca publikowania kalendarzy przy użyciu innej metody przed 5 kwietnia 2014 r. Jeśli korzystasz z programu Outlook połączonego z programem Exchange Server, zobacz Udostępnianie kalendarza programu Outlook z innymi osobami i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udostępnić swój kalendarz przy użyciu konta programu Microsoft Exchange Server. Jeśli korzystasz z programu Outlook z kontem internetowej poczty e-mail, eksportowanie kalendarza jako ICS plik, zaimportuj go do usługi Outlook.com, a następnie udostępnić swój kalendarz w usłudze Outlook.com.

 • Dostarczanie elementów programu Exchange do plików danych programu Outlook (pst)    Po uaktualnieniu do programu Outlook 2013 profile skonfigurowane pod kątem dostarczania elementów konta programu Exchange Server do pliku danych programu Outlook (pst) zachowują dostęp do tego pliku w okienku nawigacji, jednak wszelkie nowe elementy są dostarczane do pliku danych trybu offline programu Outlook (ost), a dla kont programu Exchange jest włączony tryb buforowanej wymiany.

 • Import/eksport z aplikacji Opcje    Import ustawień konta poczty internetowej oraz Import poczty internetowej i adresów zostały wycofane. Podczas eksportowania danych programu Outlook 2013 do pliku wartości rozdzielane znakami tabulacji oraz formaty programów Microsoft Access i Microsoft Excel nie są obsługiwane. W celu wyeksportowania danych do programu Excel zalecamy eksport do pliku CSV (rozdzielanego przecinkami), a następnie import tego pliku w programie Excel.

 • Dziennik    Nowy pasek nawigacyjny nie zawiera pozycji Dziennik na wstążce. Domyślny folder specjalny Dziennik nadal istnieje i może być wybierany w widoku Foldery (okienko folderów). Wszelkie istniejące foldery Dziennika są wyświetlane w widoku listy folderów, jaki zawiera okienko folderów. Pozycja Notatki i dziennik w opcjach programu Outlook została usunięta. Przycisk Opcje Dziennika i powiązane z nim okno dialogowe nie są już dostępne. Funkcja dziennika jest zawsze wyłączona.

 • Notatki    Nowy pasek nawigacyjny ani wstążka nie zawierają pozycji Notatki. Domyślny folder specjalny Notatki nadal istnieje i może być wybierany w widoku Foldery (okienko folderów). Wszelkie istniejące foldery Notatki są wyświetlane w widoku listy folderów, jaki zawiera okienko folderów. Pozycja Notatki i dziennik w opcjach programu Outlook została usunięta. Nowe notatki mają domyślnie kolor żółty, rozmiar średni, czcionkę Calibri o rozmiarze 11 punktów oraz zawierają datę i godzinę ostatniej modyfikacji notatki. Te opcje nie są odczytywane i nie mogą być modyfikowane z poziomu jakichkolwiek preferencji ani kluczy rejestru.

 • Tworzenie pliku PST ANSI    Opcja Plik danych programu Outlook 97–2002 (pst) nie jest dostępna podczas tworzenia pliku danych programu Outlook. Ta zmiana nie ma wpływu na automatyczne tworzenie plików ANSI danych trybu offline programu Outlook (ost) używanych do obsługi alternatywnych nazw wyświetlanych w językach azjatyckich.

 • Grupy Wyślij/Odbierz    W obszarze Poczta na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie polecenie Grupy Wyślij/Odbierz zostało zastąpione poleceniem Wyślij/Odbierz. Polecenie Pobierz książkę adresową, znajdujące się wcześniej na liście Grupy Wyślij/Odbierz, jest teraz umieszczone na wstążce w grupie Serwer. Wszelkie dostosowane wcześniej grupy Wyślij/Odbierz są konwertowane na pojedynczą grupę, określaną wcześniej jako Wszystkie konta. Jeśli dla grupy Wyślij/Odbierz Wszystkie konta był skonfigurowany niestandardowy interwał połączenia z serwerem, to ustawienie nadal obowiązuje w programie Outlook 2013.

 • Obsługa programu Dial-up Networking    Program Dial-up networking powinien być skonfigurowany w systemie Windows. Po uaktualnieniu do programu Outlook 2013 są stosowane ustawienia połączenia domyślnego (LAN). Polecenie Połączenie telefoniczne na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Preferencje zostało usunięte. Sekcja Połączenia telefoniczne w obszarze Zaawansowane opcji programu Outlook została usunięta. Podczas modyfikowania konta programu Exchange Server pozycja Więcej ustawień powoduje otwarcie okna dialogowego Microsoft Exchange. Karta Połączenie została usunięta. Konfiguracja programu Outlook Anywhere, która była dostępna na karcie Połączenie, znajduje się obecnie na karcie Ogólne.

 • Tryb Pobierz nagłówki i następnie pełne elementy programu Exchange Server    Ta funkcja została wycofana. Jeśli ta opcja była zaznaczona, po uaktualnieniu do programu Outlook 2013 jest automatycznie zmieniana na Pobierz pełne elementy.

 • Klasyczny tryb offline programu Exchange Server    Ta funkcja została wycofana. Konta programu Exchange Server mogą być używane w trybie online lub w trybie buforowanej wymiany.

 • Pobieranie książki adresowej trybu offline folderu publicznego    Ta funkcja została wycofana. Pobieranie lokalnej książki adresowej trybu offline jest nadal obsługiwane.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×