Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja FV, jedna z funkcji finansowych, oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej. Funkcji FV można używać w przypadku okresowych, stałych płatności albo pojedynczej płatności (ryczałtu).

Trener formuł programu Excel

Użyj Excel Formuły, aby znaleźć przyszłą wartość szeregu płatności. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji FV w formule.

Można też użyć Excel Formuły, aby znaleźć przyszłą wartość pojedynczej płatności (ryczałtu).

Składnia

FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ])

Pełniejszy opis argumentów funkcji FV oraz więcej informacji na temat funkcji rat rocznych znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji FV występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument „rata” zostanie pominięty, musi zostać podany argument „wb”.

  • Wb    Argument opcjonalny. Wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument „wb” zostanie pominięty, przyjmuje się, że ma wartość 0 (zero) i należy określić argument „rata”.

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli typ zostanie pominięty, przyjmuje się, że jego typ wynosi 0.

Wartość typ wynosi

Płatność przypada na

0

Koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, a liczba_okresów — 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

10

Liczba rat

-200

Kwota płatności

-500

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek okresu (0 wskazuje, że termin płatności przypada na koniec okresu)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2581,40 zł

Przykład 2

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-1000

Kwota płatności

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

12 682,50 zł

Przykład 3

Dane

Opis

0,11

Roczna stopa procentowa

35

Liczba rat

-2000

Kwota płatności

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

82 846,25 zł

Przykład 4

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-100

Kwota płatności

-1000

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2301,40 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×