Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja FV, jedna z funkcji finansowych, oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej. Funkcji FV można używać w przypadku okresowych, stałych płatności albo pojedynczej płatności (ryczałtu).

Trener formuł programu Excel

Użyj Trenera formuł programu Excel, aby znaleźć przyszłą wartość serii płatności. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji FV w formule.

Możesz też użyć Trenera formuł programu Excel, aby znaleźć przyszłą wartość pojedynczej płatności ryczałtowej.

Składnia

FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ])

Pełniejszy opis argumentów funkcji FV oraz więcej informacji na temat funkcji rat rocznych znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji FV występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument „rata” zostanie pominięty, musi zostać podany argument „wb”.

  • Wb    Argument opcjonalny. Wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument „wb” zostanie pominięty, przyjmuje się, że ma wartość 0 (zero) i należy określić argument „rata”.

  • Type (Typ)    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli argument typ zostanie pominięty, przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

Wartość typ wynosi

Płatność przypada na

0

Koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, a liczba_okresów — 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

10

Liczba rat

-200

Kwota płatności

-500

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek okresu (0 wskazuje, że termin płatności przypada na koniec okresu)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2581,40 zł

Przykład 2

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-1000

Kwota płatności

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

12 682,50 zł

Przykład 3

Dane

Opis

0,11

Roczna stopa procentowa

35

Liczba rat

-2000

Kwota płatności

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

82 846,25 zł

Przykład 4

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-100

Kwota płatności

-1000

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2301,40 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×