Internacjonalizacja (Power Query)

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query udostępnia różne funkcje internacjonalizacji pozwalające przedstawić wizualizację danych z uwzględnieniem odpowiednich ustawień regionalnych. W systemach operacyjnych Windows ustawienia regionalne to zestaw informacji dotyczących preferencji użytkownika w zakresie języka, środowiska i/lub konwencji kulturowych. Dodatek Power Query korzysta z ustawień regionalnych systemu operacyjnego, aby wyświetlić podglądy danych w Edytorze zapytań z zastosowaniem formatu odpowiedniego dla wybranych ustawień regionalnych. Dzięki temu daty mogą być wyświetlane w formacie „MM/DD/YYYY”, a nie w formacie wewnętrznym edytora dodatku Power Query, czyli „DD/MM/YYYY”.

Korzystając z dodatku Power Query, można dostosować Pochodzenie pliku — zaimportowanego pliku CSV lub pliku tekstowego.

Aby zaimportować pliki tekstowe lub pliki CSV z różnych miejsc pochodzenia

 1. Zaimportuj plik CSV lub plik tekstowy.

 2. Kliknij ikonę koła zębatego ( Ikona Ustawienia ) znajdującą się obok opcji Źródło.

 3. W oknie dialogowym Wartości rozdzielane przecinkami wybierz ustawienia regionalne.

 4. Kliknij przycisk OK.

Podczas tworzenia nowego skoroszytu programu Excel zawierającego zapytania dodatku Power Query, dodatek Power Query domyślnie korzysta z bieżących ustawień regionalnych systemu operacyjnego. To ustawienie określa, jak dodatek Power Query interpretuje dane zaimportowane ze źródeł tekstowych, wartości liczbowe oraz datę i godzinę. W przypadku wysyłania do innego użytkownika skoroszytu programu Excel zawierającego zapytania dodatku Power Query, opcja Ustawienia regionalne przyjmuje wartość określoną przez autora (lub osobę, która zapisała dokument jako ostatnia). W ten sposób można zagwarantować spójność wyników działania dodatku Power Query niezależnie od ustawień regionalnych danego systemu operacyjnego.

Aby zmodyfikować wartość Ustawienia regionalne zapytania, przejdź do pozycji Plik > Opcje i ustawienia > Opcje zapytań > Bieżący skoroszyt > Ustawienia regionalne > Ustawienia regionalne, , a następnie wybierz swoje ustawienia regionalne z listy rozwijanej. 

Oprócz określenia domyślnej wartości pozycji Ustawienia regionalne w skoroszycie, możesz określić ustawienia regionalne inne niż domyślne, które mają być używane podczas wykonywania określonej operacji Zmień typ (na jednej lub wielu kolumnach w tabeli). Jest to przydatne w przypadku importowania danych z różnymi ustawieniami regionalnymi w obrębie wielu zapytań, jeśli istnieje sugerowane ustawienie domyślne sterujące działaniem wszystkich zapytań w skoroszycie.

W przypadku operacji Zmień typ można określić typ danych docelowych, a także ustawienia regionalne używane w ramach konwersji.

Aby ustawić ustawienia regionalne inne niż domyślne

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę zapytania.

 2. Kliknij pozycję Zmień typ > Używając ustawień regionalnych.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu za pomocą ustawień regionalnych:

  • Aby zmienić docelowy typ danych, wybierz pozycję Typ danych.

  • Aby zmienić ustawienia regionalne, wybierz pozycję Ustawienia regionalne.

 4. Kliknij przycisk OK.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×