Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Porada: Klip wideo jest w innym języku niż Twój? Spróbuj wybrać pozycję Podpisy kodowane Przycisk Podpisy kodowane.

Pomóż zwiększyć czytelność wykresów za pomocą wstępnie ustawionych stylów, opisowego tytułu oraz etykiet danych.

Dodawanie tytułu wykresu

 1. Zaznacz wykres, a następnie jego tytuł.

 2. Wprowadź nowy tytuł.

Dodawanie etykiet danych

 1. Zaznacz wykres, a następnie wybierz pozycję Elementy wykresu.

 2. Wybierz pozycję Etykiety danych.

 3. Wybierz strzałkę, a następnie lokalizację oraz styl etykiet.

  Aby wyświetlić podgląd lokalizacji lub stylu, zatrzymaj wskaźnik myszy nad odpowiednią pozycją.

  Uwaga: Opcje różnią się w zależności od typu wykresu.

Dodawanie tytułów osi

 1. Zaznacz wykres, a następnie wybierz pozycję Elementy wykresu.

 2. Wybierz pozycję Tytuły osi.

 3. Wybierz strzałkę, a następnie wybierz tytuły osi, które chcesz dodać.

 4. Zaznacz każdy z tytułów osi i wprowadź dla nich etykietę.

Stosowanie stylu wykresu

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz kartę Projektowanie, a następnie wybierz styl wykresu.

  Aby wyświetlić podgląd stylu, zatrzymaj na nim wskaźnik.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie wykresu od początku do końca

Szkolenia dotyczące programu Word

Szkolenia dotyczące programu PowerPoint

Szkolenia dotyczące programu Excel

W pakiecie Office możesz dostosować styl i szczegóły wykresu, aby wyświetlić wszystkie pożądane elementy.

Aby zmienić tytuł, zaznacz Tytuł wykresu i wpisz nowy.

Możesz też sformatować wartości na wykresie, na przykład dodając do nich znak dolara.

Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Edytuj dane i ponownie polecenie Edytuj dane, aby uwidocznić dane.

Zaznacz kolumny, które chcesz sformatować.

Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formatuj komórki.

Na karcie Liczby wybierz pozycję Walutowe i upewnij się, że wybrano znak dolara.

Wybierz liczbę miejsc dziesiętnych, a następnie wybierz pozycję OK.

Aby pokazać dokładne kwoty w dolarach dla każdego słupka, zaznacz wykres, a następnie wybierz pozycję Elementy wykresu.

Zaznacz pozycję Etykiety danych, aby na końcu każdego słupka wyświetlić dokładną kwotę.

Aby wyświetlić więcej opcji położenia etykiet, wybierz strzałkę obok etykiet danych.

Aby wyświetlić podgląd wyśrodkowanych liczb, zatrzymaj wskaźnik myszy na pozycji Wyśrodkowany.

Wybranie pozycji Koniec wewnętrzny spowoduje umieszczenie ich wewnątrz słupka, przy jego końcu.

Aby dodać etykietę obok kwot w dolarach u dołu, wybierz pozycję Tytuły osi.

Dla osi poziomej dodaj etykietę „W tysiącach”.

Aby usunąć tytuł osi pionowej, zaznacz to pole i naciśnij klawisz Delete.

Aby zmienić style, wybierz pozycję Style wykresu.

Umieść wskaźnik myszy na każdym stylu, aby wyświetlić jego podgląd.

Po wybraniu stylu nastąpi zmiana wykresu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×