Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Określoną zawartość lub atrybuty komórek (takie jak formuły, formaty, komentarze i sprawdzanie poprawności) można kopiować i wklejać. Domyślnie, jeśli używasz ikon Kopiuj Ikona Kopiuj i Wklej Paste Options button (albo POLECENIE + C i POLECENIE + V), są kopiowane wszystkie atrybuty. Aby wybrać określoną opcję wklejania, można użyć opcji menu Wklej lub wybrać pozycję Wklej specjalnie, a następnie wybrać opcję w oknie Wklejanie specjalne. Atrybuty, które nie zostały wybrane, są pomijane przy wklejaniu.

Menu wklej, w którym przedstawiono opcje oraz polecenie Wklej specjalnie

Opcje menu Wklej

 1. Zaznacz komórki zawierające dane lub inne atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kopiuj  Ikona Kopiuj.

 3. Kliknij pierwszą komórkę w obszarze, w którym chcesz wkleić skopiowaną zawartość.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok przycisku Wklej, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności. Opcje w menu Wklej zależą od typu danych w zaznaczonych komórkach:

  Wybieranie pozycji Wklej na karcie Narzędzia główne

Opcja

Elementy do wklejenia

Wklej

Cała zawartość i formatowanie komórek, z uwzględnieniem połączonych danych.

Formuły

Tylko formuły.

Formatowanie formuł i liczb

Tylko formuły i opcje formatowania liczb.

Zachowaj formatowanie źródłowe

Cała zawartość komórek i formatowanie.

Bez obramowania

Cała zawartość komórek i formatowanie z wyjątkiem obramowań komórek.

Zachowaj szerokość kolumn źródłowych

Tylko szerokości kolumn.

Transpozycja

Zmiana orientacji zawartości skopiowanych komórek podczas wklejania. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Wklej wartości

Tylko wartości wyświetlane w komórkach.

Formatowanie wartości i liczb

Tylko wartości i formatowanie liczb.

Formatowanie wartości i źródła

Tylko wartości oraz formatowanie koloru i rozmiaru czcionki liczb.

Formatowanie

Całe formatowanie komórek, włącznie z formatowaniem liczb i źródła.

Wklej link

Powoduje połączenie wklejonych danych z danymi oryginalnymi. Przy wklejaniu linku do skopiowanych danych program Excel wprowadza w nowej lokalizacji odwołanie bezwzględne do skopiowanej komórki lub skopiowanego zakresu komórek.

Wklej jako obraz

Kopia obrazu.

Obraz połączony

Skopiowany obraz z linkiem do oryginalnych komórek (jeśli w oryginalnych komórkach będą wprowadzane zmiany, zostaną one odzwierciedlone we wklejonym obrazie).

Szerokości kolumn

Powoduje wklejenie szerokości kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.

Scal formatowanie warunkowe

Powoduje połączenie formatowania warunkowego skopiowanych komórek z formatowaniem warunkowym obszaru wklejania.

Opcje okna Wklejanie specjalnie

 1. Zaznacz komórki zawierające dane lub inne atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kopiuj  Ikona Kopiuj.

 3. Kliknij pierwszą komórkę w obszarze, w którym chcesz wkleić skopiowaną zawartość.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Wklej ,a następnie wybierz pozycję Wklej specjalnie.

  Wybieranie pozycji Wklej na karcie Narzędzia główne

 5. Wybierz odpowiednie opcje.

  Pole Wklejanie specjalne

Opcje wklejania

Opcja

Elementy do wklejenia

Wszystko

Cała zawartość i formatowanie komórek, z uwzględnieniem połączonych danych.

Formuły

Tylko formuły.

Wartości

Tylko wartości wyświetlane w komórkach.

Formaty

Zawartość komórek i formatowanie.

Komentarze

Tylko komentarze dołączone do komórki.

Sprawdzanie poprawności

Tylko reguły poprawności danych.

Użyj wyłącznie motywu źródłowego

Cała zawartość i formatowanie komórek z użyciem motywu zastosowanego do danych źródłowych.

Wszystko poza obramowaniem

Zawartość i formatowanie komórek z wyjątkiem obramowania komórek.

Szerokości kolumn

Powoduje wklejenie szerokości kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.

Formuły i formaty liczb

Tylko formuły i formaty liczb.

Wartości i formaty liczb

Tylko wartości i opcje formatowania liczb z zaznaczonych komórek.

Wszystkie, scal formaty warunkowe

Połączenie formatowania warunkowego skopiowanych komórek z formatowaniem warunkowym obszaru wklejania.

Opcje w obszarze Operacja

Opcje w obszarze Operacja umożliwiają matematyczne łączenie wartości w obszarach kopiowania i wklejania.

Co należy kliknąć

Operacja

Brak

Powoduje wklejenie zawartości obszaru kopiowania bez wykonywania operacji matematycznej.

Dodaj

Powoduje dodanie wartości z obszaru kopiowania do wartości z obszaru wklejania.

Odejmij

Powoduje odjęcie wartości z obszaru kopiowania od wartości z obszaru wklejania.

Przemnóż

Powoduje pomnożenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

Podziel

Powoduje podzielenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

Inne opcje

Co należy kliknąć

Efekt

Pomijaj puste

Wartości lub atrybuty w obszarze wklejania nie są zamieniane, gdy w obszarze kopiowania występują puste komórki.

Transpozycja

Zmiana orientacji zawartości skopiowanych komórek podczas wklejania. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Wklej link

Jeśli dane są obrazem, powoduje utworzenie linku do obrazu źródłowego. Zmiany obrazu źródłowego będą odzwierciedlane we wklejonym elemencie.

Porada: Niektóre opcje są dostępne zarówno w menu Wklej, jak i w oknie dialogowym Wklejanie specjalne. Nazwy opcji mogą nieco się różnić, ale wyniki ich działania są takie same.

 1. Zaznacz komórki zawierające dane lub inne atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Kopiuj Przycisk Kopiuj.

 3. Kliknij pierwszą komórkę w obszarze, w którym chcesz wkleić skopiowaną zawartość.

 4. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Edycjakliknij pozycję Wklej, a następnie kliknij pozycję Wklej specjalnie.

  Karta Narzędzia główne, grupa Edycja

 5. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklejwykonaj dowolną z następujących czynności:

  Pozycja do kliknięcia

  Czynność

  Wszystkie

  Powoduje wklejenie całej zawartości i formatowania komórek, łącznie z połączonymi danymi.

  Formuły

  Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

  Wartości

  Powoduje wklejenie tylko wartości wyświetlanych w komórkach.

  Formaty

  Powoduje wklejenie tylko formatowania komórek.

  Komentarze

  Powoduje wklejenie tylko komentarzy dołączonych do komórki.

  Sprawdzanie poprawności

  Powoduje wklejenie reguł poprawności danych skopiowanych komórek do obszaru wklejania.

  Użyj wyłącznie motywu źródłowego

  Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania przy użyciu motywu zastosowanego do danych źródłowych.

  Wszystko poza obramowaniem

  Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania z wyjątkiem obramowania komórek.

  Szerokości kolumn

  Powoduje wklejenie szerokości kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.

  Formuły i formaty liczb

  Powoduje wklejenie tylko formuł i opcji formatowania liczb z zaznaczonych komórek.

  Wartości i formaty liczb

  Powoduje wklejenie tylko wartości i opcji formatowania liczb z zaznaczonych komórek.

  Scal formatowanie warunkowe

  Powoduje połączenie formatowania warunkowego skopiowanych komórek z formatowaniem warunkowym obszaru wklejania.

  Aby matematycznie połączyć wartości między obszarami kopiowania i wklejania, w oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Operacja kliknij operację matematyczną, którą chcesz zastosować do skopiowanych danych.

  Pozycja do kliknięcia

  Operacja

  Brak

  Powoduje wklejenie zawartości obszaru kopiowania bez wykonywania operacji matematycznej.

  Dodaj

  Powoduje dodanie wartości z obszaru kopiowania do wartości z obszaru wklejania.

  Odejmij

  Powoduje odjęcie wartości z obszaru kopiowania od wartości z obszaru wklejania.

  Przemnóż

  Powoduje pomnożenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

  Podziel

  Powoduje podzielenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

  Dodatkowe opcje określają sposób obsługi pustych komórek podczas wklejania, to, czy skopiowane dane są wklejone jako wiersze lub kolumny, oraz łączenie wklejonych danych ze skopiowanym danymi.

  Pozycja do kliknięcia

  Czynność

  Pomijanie pustych wartości

  Unikaj zamieniania wartości w obszarze wklejania, gdy w obszarze kopiowania występują puste komórki.

  Transpozycja

  Zmienianie kolumn skopiowanych danych na wiersze i odwrotnie.

  Wklej link

  Powoduje połączenie wklejonych danych z danymi oryginalnymi. Przy wklejaniu linku do skopiowanych danych program Excel wprowadza w nowej lokalizacji odwołanie bezwzględne do skopiowanej komórki lub skopiowanego zakresu komórek.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Wszystkie lub Wszystkie oprócz obramowania w obszarze Wklej w oknie dialogowym Wklejanie specjalne

Porada: W wersji Excel dla komputerów Mac 16.33 lub wyższej akcje "wklej formatowanie", "wklej formuły" i "wklej wartości" można dodać do paska narzędzi Szybki dostęp lub przypisać do niestandardowych kombinacji klawiszy. Aby korzystać ze skrótów klawiaturowych, musisz przypisać kombinację klawiszy, która nie jest jeszcze używana do otwierania okna dialogowego Wklejanie specjalne.

Zobacz też

Przenoszenie lub kopiowanie arkusza

Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy albo kolumn

Dostosowywanie Wstążki i pasków narzędzi w pakiecie Office dla komputerów Mac

Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla Office dla komputerów Mac

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×