Wprowadzenie do programu Excel

Przenoszenie lub kopiowanie arkuszy lub danych arkusza

Przenoszenie lub kopiowanie arkuszy lub danych arkusza

Arkusz można przenieść lub skopiować w tym samym skoroszycie, aby zorganizować skoroszyt według własnych upodobań.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Polecenie Przenieś lub kopiuj arkusz służy do przenoszenia lub kopiowania całych arkuszy do innych lokalizacji w tym samym lub innym skoroszycie. Poleceń Wytnij i Kopiuj można używać do przenoszenia lub kopiowania części danych do innych arkuszy lub skoroszytów.

Przenoszenie arkusza w skoroszycie

 • Wybierz kartę arkusza i przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

  Przestroga: Przed przeniesieniem arkusza do innego skoroszytu sprawdź wszystkie formuły i wykresy, które odwołują się do danych w tym arkuszu, ponieważ przeniesienie arkusza może spowodować błędy lub wygenerować nieoczekiwane wyniki. Podobnie po przeniesieniu arkusza, do którego odwołuje się odwołania 3D, obliczenie może zawierać lub opuścić dane w arkuszu.

Kopiowanie arkusza w tym samym skoroszycie

 • Naciśnij klawisz CTRL i przeciągnij kartę arkusza w odpowiednią lokalizację.

LUB

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz polecenie Przenieś lub kopiuj.

 2. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.

 3. W obszarze Przed arkuszem wybierz, gdzie chcesz umieścić kopię.

 4. Wybierz przycisk OK.

Gdy zachodzi konieczność przeorganizowania danych, możesz łatwo zmienić kolejność arkuszy w skoroszycie albo przenieść lub skopiować arkusz do innego skoroszytu. Pamiętaj, że przeniesienie arkusza może spowodować, że obliczenia i wykresy oparte na danych z tego arkusza staną się niedokładne.

Przenoszenie arkusza

 • Przeciągnij kartę arkusza wzdłuż wiersza kart arkuszy w docelowe miejsce.

Kopiowanie arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 2. Przeciągnij kartę arkusza wzdłuż wiersza kart arkuszy w miejsce, w którym ma być wyświetlany skopiowany arkusz.

  Ważne: Przed zwolnieniem klawisza OPCJA zwolnij przycisk myszy.

Przenoszenie arkusza do innego skoroszytu

Przestroga: Przed przeniesieniem arkusza do innego skoroszytu sprawdź wszystkie formuły i wykresy, które odwołują się do danych w tym arkuszu, ponieważ przeniesienie arkusza może spowodować błędy lub wygenerować nieoczekiwane wyniki. Podobnie po przeniesieniu arkusza, do którego odwołuje się odwołania 3D, obliczenie może zawierać lub opuścić dane w arkuszu.

 1. Otwórz skoroszyt, do którego chcesz przenieść arkusz.

 2. W menu Okno kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz przenieść.

  Kliknij arkusz, który chcesz skopiować do innego skoroszytu.

 3. W menu Edycja kliknij pozycję Arkusz > Przenieś lub kopiuj arkusz.

 4. W menu Do skoroszytu kliknij skoroszyt, do którego chcesz przenieść arkusz.

  Porada: Aby utworzyć nowy skoroszyt, który będzie zawierał przenoszony arkusz, kliknij pozycję nowy skoroszyt.

 5. W polu Przed arkuszem kliknij arkusz, przed którym chcesz wstawić przenoszony arkusz, lub kliknij pozycję przenieś na koniec.

 6. Kliknij przycisk OK.

Kopiowanie arkusza do innego skoroszytu

 1. Otwórz skoroszyt, do którego chcesz skopiować arkusz.

 2. W menu Okno kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz skopiować.

  Kliknij arkusz, który chcesz skopiować.

 3. W menu Edycja kliknij pozycję Arkusz > Przenieś lub kopiuj arkusz.

 4. W menu Do skoroszytu kliknij skoroszyt, do którego chcesz skopiować arkusz.

  Porada: Aby utworzyć nowy skoroszyt, który będzie zawierał przenoszony arkusz, kliknij pozycję nowy skoroszyt.

 5. W polu Przed arkuszem kliknij arkusz, przed którym chcesz wstawić kopiowany arkusz, lub kliknij pozycję przenieś na koniec.

 6. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.

 7. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie koloru karty arkusza

Kolorowanie kart arkuszy może ułatwić śledzenie informacji w dużym skoroszycie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę arkusza.

 2. Kliknij pozycję Kolor karty, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Zobacz też

Zmienianie nazwy arkusza

W Excel dla sieci Web można duplikować lub kopiować arkusze w bieżącym skoroszycie. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty w dolnej części arkusza i kliknij pozycję Duplikuj.

Uwaga: Może wystąpić błąd, gdy próbujesz zduplikować arkusz zawierający wykres, obraz lub kształt. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, możesz ręcznie zduplikować arkusz.

Jeśli w arkuszu są elementy, które zakłócają duplikowanie go, nadal można utworzyć kopię arkusza ręcznie, kopiując wszystkie dane i wklejając je w nowym arkuszu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz wszystkie dane w arkuszu.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + SPACJA na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + SPACJA.

 2. Skopiuj wszystkie dane w arkuszu, naciskając klawisze CTRL + C.

 3. Kliknij znak plus, aby dodać nowy pusty arkusz.

  Przycisk dodawania nowego arkusza

 4. Kliknij pierwszą komórkę w nowym arkuszu i naciśnij klawisze CTRL + V, aby wkleić dane.

  Uwaga: Utracisz wszelkie formatowanie warunkowe zastosowane do komórek po wklejeniu ich do nowego arkusza.

W programie Excel dla sieci Web opcja przeniesienia lub skopiowania arkusza jest niedostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty arkusza, tak jak w aplikacji klasycznej Excel. W Excel dla sieci Web możesz osiągnąć ten sam wynik, kopiując wszystkie dane w arkuszu i wklejając je do pustego arkusza w innym skoroszycie.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować arkusz do innego skoroszytu w programie Excel dla sieci Web:

 1. Zaznacz wszystkie dane w arkuszu.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + SPACJA, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + SPACJA.

 2. Skopiuj wszystkie dane w arkuszu, naciskając klawisze CTRL + C.

 3. Otwórz skoroszyt, do którego chcesz wkleić dane, a następnie kliknij pozycję + na pasku stanu, aby dodać nowy pusty arkusz.  

  Przycisk dodawania nowego arkusza
 4. Kliknij pierwszą komórkę w nowym arkuszu, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V, aby wkleić dane do tego arkusza.

  Uwaga: Utracisz wszelkie formatowanie warunkowe zastosowane do komórek po wklejeniu ich do innego skoroszytu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×