Spis treści
×

Aplikacja zadania w aplikacji Microsoft Teams umożliwia Współtworzenie indywidualnych zadań z zadaniami do wykonania i programu Outlook za pomocą zadań zespołowych z usługi Planner, dzięki czemu można efektywniej je przełączać do list.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Po dodaniu aplikacji zadania do zespołówznajdziesz następujące informacje:

 • Moje zadania: zawierające większość list z aplikacji do wykonania, w tym zadania, które zostały dodane do wykonania oraz program Outlook i zadania przydzielone użytkownikowi w usłudze Planner.

 • Plany wspólne: zawierające plany terminarza dodane do aplikacji Teams.

Możesz również użyć aplikacji zadania, aby:

Dodawanie aplikacji zadania

Możesz dodać aplikację do aplikacji Microsoft Teams nakilka sposobów. Na razie aplikacja zadania będzie nazywana "zadaniami według terminarza i zadania do wykonania", więc wpisz zadania na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz kafelek z informacją o zadaniach według terminarza i zadań do wykonania

Zrzut ekranu przedstawiający menu Dodaj i aplikacji w aplikacji Teams z wyróżnioną usługą Planner

Uwaga: Jeśli nie widzisz zadań według terminarza i zadania do wykonania, Twoja organizacja może nie mieć włączonej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby dowiedzieć się więcej.

Śledzenie zadań w obszarze Moje zadania

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację zadania w usłudze Teams o nazwie Planner z wskaźnikiem umieszczonym w nagłówku zadania

W sekcji My Tasks (zadania) są wyświetlane zadania utworzone przez Ciebie lub przydzielone do użytkownika: wszystko na tej liście jest do realizacji. Odzwierciedla to, co widzisz w aplikacji do wykonania:

 • Powierzon Lista zadań dodanych w programie Outlook lub w aplikacji do wykonania.

 • Ważne: Lista wszystkich zadań do wykonania (w tym lista przydzielonych do mnie) oznaczonych gwiazdką.

 • Zaplanowany Obejmuje wszystkie zadania z listy zadań do wykonania (łącznie z listą przydzielonych do mnie), które zawierają datę ukończenia, aby można było zaplanować czas.

 • Przydzielone do mnie: Zawiera wszystkie zadania w usłudze Planner, które zostały do Ciebie przypisane. Ta lista będzie wyświetlana tylko w przypadku synchronizowania zadań w usłudze Planner z zadaniami do wykonania

  Uwagi: 

  • W tym momencie Moje zadania nie zawierają list moje dni ani oflagowane wiadomości e-mail.

  • Nie będzie można zobaczyć cyklu zadań do wykonania w aplikacji zadania, ale te informacje są nadal dołączone do tych zadań i mogą być wyświetlane i obsługiwane w aplikacji do wykonania i w programie Outlook.

Sekcja moje zadania w aplikacji zadania będzie zsynchronizowana z aplikacją do wykonania, ale istnieją elementy, które można wykonywać w swoich zadaniach, oraz sposoby interakcji z nimi, które są dostępne w jednej aplikacji lub innej. Poniższa lista stanowi, jakie czynności można wykonywać.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak wykonywać konkretne akcje, zobacz centrum pomocy i nauki.

Akcja

Aplikacja zadania

To Do

Wyświetlanie zadań na liście kolumn

Tak

Nie

Wprowadzanie zmian w więcej niż jednym zadaniu naraz

Tak

Nie

Wyświetlanie listy Moje dni i używanie jej

Nie

Tak

Tworzenie listy zadań

Tak

Tak

Przydzielanie zadań

Nie

Tak

Udostępnianie list

Nie

Tak

Tworzenie powtarzających się zadań

Nie

Tak

Dodawanie plików do zadania

Nie

Tak

Usuwanie listy zadań

Nie

Tak

Śledzenie planów udostępnionych

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację zadania ze wskaźnikiem myszy w sekcji współużytkowane plany

Sekcja współdzielone plany zadań zawiera plany dodane do kanałów w aplikacji Teams. Wybierz pozycję z listy zespołów i kanałów, a następnie Znajdź odpowiedni plan. Następnie możesz pracować z planem w normalny sposób w widoku tablicy, wykresu lub harmonogramu albo w widoku listy , który jest unikatowy dla aplikacji zadania.

Sekcja plany współużytkowane aplikacji zadania będzie zsynchronizowana z usługą Planner, ale istnieją czynności, które można wykonywać w swoich zadaniach, oraz sposoby interakcji z nimi, które są dostępne w jednej aplikacji lub innej. Poniższa lista stanowi, jakie czynności można wykonywać.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak wykonywać określone akcje w usłudze Planner, zobacz centrum pomocy i naukiw usłudze Planner.

Akcja

Aplikacja zadania

Planner

Wyświetlanie zadań na liście kolumn

Tak

Nie

Zmienianie nazwy planu

Nie

Tak

Zmienianie nazwy karty zespoły dla planu (aplikacja zadania będzie używać tej nazwy)

Tak

Nie

Widok listy

Unikatowa funkcja aplikacji zadania, w której są wyświetlane zadania i informacje skojarzone z nimi w wierszach i kolumnach. Jest to widok listy, który pozwala na zmianę wielu zadań jednocześnie, które nie były możliwe w ramach zadania do wykonania lub Planner przed. Umożliwia także filtrowanie zadań, które nie były jeszcze dostępne do wykonania.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację zadania, widok listy planu

Zmienianie wielu zadań jednocześnie

Aby zmienić kilka zadań jednocześnie lub wykonać "edycję zbiorczą", wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz zadanie, klikając lub wybierając dowolne miejsce w zadaniu, które nie jest kompletnym okręgiem ani nazwiskiem zadania.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zaznaczyć kilka kolejnych zadań, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, aby zaznaczyć wiele niesąsiadujących zadań.

 3. Nad listą zadania po lewej stronie wybierz pozycję postęp, priorytetlub Data ukończenia , a następnie wybierz odpowiednią opcję. Możesz również wybrać więcej opcji Przycisk Więcej opcji , a następnie wybrać pozycję Usuń, Przenieś zadanie. Opcje mogą się różnić w zależności od wyświetlanej listy.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację zadania z otwartą wielokrotnością i listą priorytetów

Filtrowanie zadań

Listy Moje zadania można filtrować według daty ukończenia i priorytetu, a plan udostępniony można dodatkowo filtrować według etykiety, zasobnika i przydziału. Za pomocą tych filtrów można znajdować zadania lub zasięgać widoku w celu łatwiejszego wyboru grupy zadań do zmiany. 

Uzyskiwanie powiadomień o zadaniach usługi Planner

Aplikacja zadania zawiera powiadomienia dotyczące zadań terminarza, które będą widoczne w kanale aktywności aplikacji Teams zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i w aplikacji Teams Mobile. Otrzymasz powiadomienie, gdy:

 • Inna osoba przypisuje użytkownikowi zadanie

 • Ktoś inny przypisuje użytkownikowi pilne zadanie

 • Ktoś inny przydzielił Ci zadanie pilne

 • Ktoś inny przydzielił użytkownikowi niepilne zadanie

 • Ktoś inny zmieni postęp zadania przydzielonego użytkownikowi

 • Ktoś usunął użytkownika z osób z listy przydzielonych do zadania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×