MIN.WARUNKÓW, funkcja

Funkcja MIN.WARUNKÓW zwraca wartość minimalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w systemie Windows lub Mac, jeśli masz pakiet Office 2019 lub masz subskrypcję Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentemMicrosoft 365 m, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Składnia

MIN.WARUNKÓW(min_zakres;kryteria_zakres1;kryteria1;[kryteria_zakres2;kryteria2];...)

Argument

Opis

min_range
wymagany

Zakres komórek, w którym zostanie określona wartość minimalna.

criteria_range1
wymagany

Zbiór komórek ocenianych na podstawie kryteriów.

kryteria1;
wymagany

Kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu, definiujące, które wartości zostaną określone jako minimalne. Takie same kryteria stosuje się w funkcjach MAKS.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW i ŚREDNIA.WARUNKÓW.

kryteria_zakres2;
kryteria2; ... (opcjonalny)

Dodatkowe zakresy i skojarzone z nimi kryteria. Maksymalnie można wprowadzić 126 par zakres/kryteria.

Spostrzeżenia

  • Rozmiar i kształt min_range i criteria_rangeN argumentów muszą być takie same, w przeciwnym razie te funkcje zwracają #VALUE! .

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższych tabel i wklej je w komórkach A1 nowych arkuszy programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosuj szerokości kolumn tak, aby widoczne były wszystkie dane.

Przykład 1

Ocena

Waga

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;1)

88

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B6 i B7 spełniają warunek „1”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 88.

Przykład 2

Waga

Ocena

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Uwaga: Zakresy kryteria_zakres i min_zakres nie leżą w jednej linii, ale mają taki sam rozmiar i kształt.

W zakresie kryteria_zakres1 warunek „a” spełniają komórki nr 1, 2 i 4. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A2. Dlatego wynik to 10.

Przykład 3

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

11

a

Techniczna

100

12

a

Biznesowa

200

13

b

Techniczna

300

14

b

Techniczna

300

15

b

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

13

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B5, B6 i B7 spełniają warunek „b”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie kryteria_zakres2 warunek „>100” spełniają komórki D5, D6 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka D5. Dlatego wynik to 13.

Przykład 4

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

8

1

a

Techniczna

8

100

a

Biznesowa

8

11

b

Techniczna

0

1

a

Techniczna

8

1

b

Biznesowa

0

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

1

Argument kryteria2 to A8. Ponieważ jednak komórka A8 jest pusta, przyjęta została wartość 0 (zero). W zakresie kryteria_zakres2 warunek „0” spełniają komórki D5 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 1.

Przykład 5

Waga

Ocena

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A5;B2:C6;"a")

#ARG!

Ponieważ rozmiar i kształt min_range i criteria_range nie są takie same, min zwraca #VALUE! .

Przykład 6

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

1

a

Techniczna

100

100

a

Biznesowa

200

1

b

Techniczna

300

1

a

Techniczna

100

1

a

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Brak komórek spełniających podane kryteria.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

MAKS.WARUNKÓW

SUMA.WARUNKÓW

ŚREDNIA.WARUNKÓW

LICZ.WARUNKI

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×