Naprawianie błędu #####

Program Microsoft Excel może wyświetlić błąd ##### w komórkach, gdy kolumna nie jest wystarczająco szeroka, aby można było wyświetlić całą zawartość komórek. Formuły zwracające daty i godziny jako wartości ujemne mogą być również wyświetlane jako błąd #####.

Aby zwiększyć szerokość kolumny w celu wyświetlenia całej zawartości komórek, kliknij dwukrotnie prawą krawędź nagłówka kolumny lub przeciągnij ją do uzyskania odpowiedniej szerokości.

Znaki numeru w komórce arkusza

Możesz również wykonać następujące czynności:

 • Aby zmniejszyć zawartość komórki, kliknij pozycję Narzędzia > Przycisk okna dialogowego obok pozycji Wyrównanie,a następnie zaznacz pole Zmniejszaj, aby dopasować w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

  Pozycja Zmniejszaj, aby dopasować na karcie Wyrównanie w oknie dialogowym Formatowanie komórek

 • Jeśli liczby mają zbyt wiele miejsc po przecinku, kliknij pozycję Narzędzia główne > Zmniejsz dziesiętne.

  Przycisk Zmniejsz dziesiętne

 • Jeśli daty są zbyt długie, kliknij kartę Narzędzia główne > strzałka obok pozycji Format liczb i wybierz polecenie Data krótka.

  Polecenie Data krótka w galerii Format liczb

Poprawianie wartości ujemnych dat lub godzin

W przypadku wyświetlenia w programie Excel błędu ##### ze względu na ujemną wartość daty lub godziny w komórce wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli jest używany system daty 1900, upewnij się, że daty i godziny są wartościami dodatnimi.

 • Użyj formuły, aby poprawnie odejmować daty lub Dodać lub odejmować godziny w celu uniknięcia wyników ujemnych wartości daty lub godziny.

 • Zmień format wartości ujemnych wyników formuły sformatowanych jako daty lub godziny na inny format liczb.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×