We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Jeśli w organizacji włączono funkcję połączeń i konferencji wideo, możesz nawiązywać połączenia wideo ze swoimi kontaktami.

W zależności od sposobu, w jaki zostały ustawione opcje połączeń VoIP, na potrzeby nawiązywania i odbierania połączeń wideo może zostać użyta sieć Wi-Fi lub plan taryfowy dla transmisji danych w sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie połączenia wideo

Aby nawiązać połączenie wideo, naciśnij ikonę Kontakty (druga ikona od lewej). Następnie znajdź odpowiednią osobę na liście Kontakty albo naciśnij ikonę Wyszukaj u góry i wpisz jej nazwę lub nazwisko w polu wyszukiwania. Po znalezieniu kontaktu naciśnij jego nazwę, a następnie w celu rozpoczęcia połączenia wideo naciśnij ikonę Wideo.

W trakcie połączenia wideo możesz korzystać z kamery przedniej lub tylnej. Jeśli osoba, do której dzwonisz, nie ma kamery lub nie włączyła przesyłania strumienia wideo, nie zobaczysz jej strumienia wideo, ale będziesz słyszeć jej głos. Nawet jeśli Twój rozmówca nie włączy swojego strumienia wideo, zachowa dostęp do Twojego strumienia wideo.

Odbieranie połączenia wideo

Aby odebrać przychodzące połączenie wideo, szybko przesuń do pozycji Zaakceptuj.

Zarządzanie połączeniem wideo

Naciśnij ikonę Wideo, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij ikonę Przełącz kamerę, aby przełączyć się z przedniej lub tylnej kamery.

  • Naciśnij ikonę Zatrzymaj moje wideo, aby wyłączyć swój obraz wideo, zachowując dostęp do obrazu wideo rozmówcy.

  • Naciśnij ikonę Zakończ wideo, aby zakończyć wyświetlanie strumieni wideo wszystkich osób, zachowując dostęp do części audio połączenia.

Możesz też naciskać następujące ikony, aby wykonywać powiązane z nimi czynności:

  • Naciśnij ikonę Zawieś, aby zawiesić połączenie. Naciśnij ponownie ikonę Zawieś, aby wznowić zawieszone połączenie.

  • Naciśnij ikonę Głośnik, aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący.

  • Naciśnij ikonę Konsola wybierania numerów, aby użyć konsoli wybierania numerów.

  • Naciśnij ikonę Wycisz, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie swojego dźwięku.

  • Naciśnij ikonę Wiadomości błyskawiczne, aby wyświetlić lub wysłać wiadomość błyskawiczną do osób biorących udział w połączeniu, a następnie naciśnij ikonę Telefon, aby wrócić do ekranu konwersacji audio.

  • Naciśnij ikonę Zakończ, aby zakończyć połączenie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×