Za pomocą funkcji listy numerowanej w programie Word możesz dodać numery do komórek w tabeli.

Uwaga: Jeśli komórka tabeli zawiera wiele wierszy tekstu, program Word nadaje numer każdemu wierszowi w komórce.

  1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz ponumerować.

    Aby ponumerować początek każdego wiersza, zaznacz tylko pierwszą kolumnę w tabeli, klikając jej górną krawędź.

    Zaznaczenie kolumny

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Numerowanie.

    Przycisk Numerowanie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne

    Uwaga: Aby wybrać inny format liczb, kliknij prawym przyciskiem myszy numer na liście, wskaż pozycję Numerowanie, kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Zobacz też

Automatyczne numerowanie wierszy w programie Excel

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×