Powiązane tematy
×
Typowe zastosowania funkcji
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Typowe zastosowania funkcji

Automatyczne numerowanie wierszy

W przeciwieństwie do innych programów platformy Microsoft 365 program Excel nie udostępnia przycisku umożliwiającego automatyczne numerowanie danych. Możesz jednak łatwo dodać kolejne liczby do wierszy danych, przeciągając uchwyt wypełniania, aby wypełnić kolumnę serią liczb lub za pomocą funkcji WIERSZ.

Porada: Jeżeli potrzebny jest bardziej zaawansowany system automatycznej numeracji dla danych i zainstalowany jest program Access, można zaimportować dane z programu Excel do bazy danych programu Access. W bazie danych programu Access można utworzyć pole, które automatycznie generuje niepowtarzalny numer przy wprowadzaniu nowego rekordu do tabeli.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Co chcesz zrobić?

Wypełnianie kolumny serią numerów

 1. Zaznacz pierwszą komórkę w zakresie, który chcesz wypełnić.

 2. Wprowadź wartość początkową serii.

 3. Wprowadź wartość w następnej komórce, aby ustalić wzorzec.

  Porada: Jeśli na przykład jest potrzebna seria 1, 2, 3, 4, 5,..., należy wprowadzić do pierwszych dwóch komórek wartości 1 i 2. W celu uzyskania serii liczb 2, 4, 6, 8... należy wprowadzić cyfry 2 i 4.

 4. Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe.

 5. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania przez zakres, który chcesz wypełnić.

  Uwaga: Podczas przeciągania uchwytu wypełniania przez kolejne komórki w programie Excel jest wyświetlany podgląd wartości. Jeśli potrzebny jest inny wzór wypełniania, przeciągnij uchwyt wypełniania, naciskając prawy przycisk myszy i wybierając odpowiedni wzór.

  Aby wypełnić zakres w kolejności rosnącej, przeciągnij uchwyt w dół lub w prawo. Aby wypełnić zakres w kolejności malejącej, przeciągnij uchwyt w górę lub w lewo.

  Porada: Jeśli nie widzisz uchwytu wypełniania, może być konieczne wyświetlenie go w pierwszej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełniania.

  Uwaga: Te liczby nie są aktualizowane automatycznie podczas dodawania, przenoszenia ani usuwania wierszy. Numerację można zaktualizować ręcznie, zaznaczając dwa numery w odpowiedniej kolejności, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

Numerowanie wierszy za pomocą funkcji WIERSZ

 1. W pierwszej komórce zakresu, który ma zostać ponumerowany, wprowadź =WIERSZ(A1).

  Funkcja WIERSZ zwraca numer wiersza, do którego się odnosi. Na przykład =WIERSZ(A1) zwraca liczbę 1.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania przez obszar, który chcesz wypełnić.

  Porada: Jeśli nie widzisz uchwytu wypełniania, może być konieczne wyświetlenie go w pierwszej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełniania.

 • Numery te są aktualizowane przy sortowaniu ich wraz z danymi. Sekwencja może zostać przerwana, jeśli dodasz, przeniesiesz lub usuniesz wiersze. Można ręcznie uaktualnić numerację wybierając dwa numery będące w prawidłowej kolejności i przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

 • Jeśli używasz funkcji WIERSZ i chcesz, aby numery były wstawiane automatycznie przy dodawaniu nowych wierszy danych, zamień obszar danych w tabelę programu Excel. Wszystkie wiersze dodawane na końcu tabeli zostaną ponumerowane w odpowiedniej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

Aby wprowadzić określone kolejne kody numerów, takie jak numery zamówień zakupów, można użyć funkcji WIERSZ w połączeniu z funkcją TEKST. Na przykład można rozpocząć listę numerowaną od 000-001 wprowadzając formułę =TEKST(WIERSZ(A1);"000-000") w pierwszej komórce zakresu do ponumerowania, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca tego zakresu.

Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełniania

Domyślnie są wyświetlane uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania , ale można je włączyć lub wyłączyć.

 1. Wybierz kartę Plik , a następnie wybierz pozycję Opcje.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Opcje edycji zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek, aby wyświetlić lub ukryć uchwyt wypełniania.

Uwaga: Aby zapobiec zastępowaniu istniejących danych podczas przeciągania uchwytu wypełniania, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Alert przed zastąpieniem komórek . Jeśli nie chcesz, aby program Excel wyświetlał komunikat dotyczący zastępowania komórek, możesz wyczyścić to pole wyboru.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×