Czy pakiet Microsoft Office Mobile znajduje się już na moim telefonie?

Tak. Nie musisz pobierać ani instalować niczego innego. Aby zacząć korzystać z niego, na liście aplikacjinaciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office , aby przejść do centrum Office. Z tego miejsca możesz zacząć pracę nad dokumentami pakietu Microsoft Office.

Porada: Jeśli zamierzasz często korzystać z pakietu Office, przypnij go do ekranu startowego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przypinanie rzeczy do początku.

Jakie aplikacje znajdują się w pakiecie Office Mobile?

 • Microsoft Word Mobile

 • Microsoft Excel Mobile

 • Microsoft PowerPoint Mobile

 • Microsoft OneNote Mobile

 • Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Jakie typy plików mogę otwierać w pakiecie Office Mobile?

Aplikacja pakietu Office Mobile

Obsługiwane typy plików

Word Mobile

doc, docx, dot, dotx, dotm, docm, txt, rtf

Excel Mobile

xls, xlsx, xlt, xltx, xlsm, xltm

PowerPoint Mobile

ppt, pptx, pps, ppsx, pptm, ppsm

OneNote Mobile

one

Czy wszystkie funkcje zawarte w pakiecie Microsoft Office 2010 lub nowszej wersji są dostępne w pakiecie Office Mobile?

Nie. Aplikacje w pakiecie Office Mobile zostały opracowane pod kątem korzystania z nich na telefonie i mają mniejszy zestaw funkcji w porównaniu z aplikacjami w pakiecie Microsoft Office 2010 lub nowszej wersji.

Jak mogę usunąć dokument pakietu Office z telefonu?

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office.

 2. Przesuń do ekranu Miejsca, naciśnij pozycję Telefon, a następnie naciśnij i przytrzymaj dokument, który chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń.

 4. Naciśnij pozycję Usuń w oknie komunikatu Potwierdzanie usunięcia? lub naciśnij przycisk Wstecz Przycisk Wstecz , aby anulować.

Czy można otwierać i edytować dokumenty pakietu Office na komputerze po użyciu ich na telefonie?

Tak. Po przeniesieniu dokumentów pakietu Office na komputer możesz wznowić pracę od miejsca, w którym została ona zakończona, i edytować dokumenty na komputerze za pomocą pakietu Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office 2013 albo aplikacji Office dla sieci Web w przeglądarce sieci Web. Aby przenieść dokumenty na komputer, najpierw wykonaj jedną z następujących czynności:

Czy na telefonie mogę otworzyć chroniony dokument pakietu Office?

Tak. W tym celu:

 1. Naciśnij chroniony dokument.

 2. W oknie komunikatu Wymagane poświadczenia naciśnij pozycję Tak, aby użyć nazwy użytkownika i hasła z określonego konta e-mail.

  Po zweryfikowaniu poświadczeń dokument zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji pakietu Office Mobile.

Dlaczego nie mogę edytować niektórych dokumentów pakietu Microsoft Office na telefonie?

Edytowanie dokumentu pakietu Microsoft Office na telefonie może nie być możliwe w związku z jego zawartością lub sposobem ostatniego zapisania. Poniżej podano najbardziej typowe przyczyny sprawiające, że dokument na telefonie jest tylko do odczytu.

Plik jest:

 • zapisany jako starszy typ dokumentu pakietu Microsoft Office, na przykład jako dokument programu Microsoft Word 97-2003 (doc), skoroszyt programu Microsoft Excel 97-2003 (xls) lub prezentacja programu Microsoft PowerPoint 97-2003 (ppt);

 • podpisany cyfrowo;

 • oznaczony jako wersja ostateczna;

 • chroniony technologią DRM;

 • chroniony hasłem;

 • chroniony ograniczonymi prawami edytowania.

Dokumenty programu Microsoft Word są tylko do odczytu, jeśli mają/zawierają:

 • włączoną funkcję śledzenia zmian;

 • ramki;

 • tagi niestandardowe (niestandardowy kod XML, tagi struktury dokumentu [SDT] lub akcje);

 • tagi XML z nieobsługiwanymi wartościami.

Skoroszyty programu Microsoft Excel są tylko do odczytu, jeśli mają/zawierają:

 • funkcje nieobsługiwane na telefonie. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych funkcji programu Excel, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczący obsługiwanej zawartości w aplikacji Excel Mobile.

 • włączoną funkcję sprawdzania poprawności danych w jednej lub większej liczbie komórek;

 • formuły tablicowe;

 • tabele danych;

 • fragmentatory;

 • włączone makra;

 • kolumny lub wiersze o dużych szerokościach;

 • formuły z linkami lub odwołaniami do innych skoroszytów;

 • formuły z odwołaniami strukturalnymi;

 • formuły z odwołaniami, zawartość lub formatowanie w komórce spoza zakresu, którego skrajna komórka ma adres IV16384;

 • formuły o długości przekraczającej 512 znaków lub z ponad 30 argumentami;

 • włączoną funkcję śledzenia zmian;

 • arkusze okien dialogowych;

 • nieprawidłowo zapisane znaczniki XML;

 • obiekty OLE lub kontrolki ActiveX.

W przypadku notesów programu Microsoft OneNote nie można edytować:

 • strony z notesu wysłanego jako załącznik wiadomości e-mail;

 • notesu udostępnionego w usłudze OneDrive, witrynie programu Microsoft SharePoint lub witrynie w usłudze SharePoint Online i oznaczonego jako tylko do odczytu.

 • notesu zawierającego uszkodzoną stronę.

W przypadku prezentacji programu Microsoft PowerPoint na telefonie można wprowadzać tylko niektóre typy zmian edytowania. Można na przykład edytować tekst w polu tekstowym, dodawać lub edytować notatki, zmieniać kolejność slajdów lub ukrywać slajdy. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania prezentacji programu PowerPoint na telefonie, zobacz Korzystanie z aplikacji PowerPoint Mobile.

Jak mogę uzyskać więcej informacji na temat korzystania z poszczególnych aplikacji pakietu Office Mobile?

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×