Można otwierać i zapisywać pliki w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt), który jest używany w niektórych aplikacjach do edycji tekstu.

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, kliknij listę typów plików obok pola Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga: Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne: Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Nadaj plikowi nazwę, a następnie zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij lokalizację pliku, na przykład Komputer.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, kliknij listę typów plików obok pola Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga: Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne: Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Nadaj plikowi nazwę, a następnie zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, na liście Pliki typu kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 4. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga: Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne: Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 4. Nadaj plikowi nazwę i zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby skorzystać z poniższych procedur, musisz zainstalować dodatek Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2).

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. Na liście Pliki typu kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 3. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga: Formatowanie pliku OpenDocument otwartego w programie Word 2007 może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne: Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office zapisz Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word 2007 obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem Word 2007, zobacz Różnice między formatem Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods)a formatem Excel for Windows (.xlsx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×