Powiązane tematy
×
Przechodzenie do usługi OneDrive z usługi Dysk Google
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Przechodzenie do usługi OneDrive z usługi Dysk Google

Otwieranie i przekazywanie plików

W usłudze OneDrive można przechowywać ponad 300 typów plików. Są one bezpieczne i dostępne w ramach przeglądarki, aplikacji mobilnych, komputerów Mac i komputerów. Możesz edytować i współtworzyć z innymi osobami nad dokumentami pakietu Office, niezależnie od tego, czy mają one pakiet Office.

Uwaga: Funkcje i informacje w tym przewodniku dotyczą usługi OneDrive w Microsoft 365.

Korzystanie z usługi OneDrive w przeglądarce

 1. Zaloguj się w witrynie office.com i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://portal.office.de i wybierz pozycję OneDrive.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenie.

Okno przeglądarki z otwartym obszarem uruchamiania aplikacji usługi Office 365 i wyróżnioną aplikacją OneDrive

Korzystanie z usługi OneDrive na komputerze

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, być może już wcześniej został wyświetlony monit o zalogowanie w usłudze OneDrive w celu synchronizacji plików.

 • W Eksploratorze plików wybierz pozycję:

  OneDrive — [nazwa Twojej firmy].

Jeśli usługa OneDrive nie została skonfigurowana, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows lub Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

Korzystanie z usługi OneDrive na urządzeniu przenośnym

 1. Otwórz aplikację mobilną OneDrive i wybierz pozycję Pliki lub Ostatnie.

 2. Wybierz plik.

Jeśli musisz zainstalować aplikacje mobilne pakietu Office, zobacz Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Usługa OneDrive dla systemu iOS

Przekazywanie pliku lub folderu

 • W usłudze OneDrive wybierz pozycję Przekaż.

 • W Eksploratorze plików zaznacz odpowiednie pliki i przeciągnij je do usługi OneDrive.

  Uwaga: Aby przekazać folder, użyj przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome. W innych przeglądarkach najpierw utwórz folder, a następnie zaznacz i przekaż odpowiednie pliki.

Zrzut ekranu przedstawiający przenoszenie pliku do innego folderu w usłudze OneDrive.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×