Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby uzyskać najlepsze wyniki w przypadku dodatku Power Map, należy użyć danych w tabeli programu Excel albo (zalecane) modelu danych utworzonego w programie Excel lub przy użyciu dodatku Power Pivot. Jeśli dane, których chcesz użyć w dodatku Power Map, są przechowywane na serwerach zewnętrznych, możesz nawiązać połączenie z nimi z programu Excel i dodać je do modelu danych.

Uwaga:  Dodatek Power Map nie obsługuje hierarchii (grupowanie pól danych) tworzonych w modelu danych.

Struktura danych

Aby przygotować dane, upewnij się, że wszystkie dane są w formacie tabeli programu Excel, gdzie każdy wiersz reprezentuje unikatowy rekord. Nagłówki kolumn lub nagłówki wierszy powinny zawierać tekst, a nie rzeczywiste dane, tak aby dodatek Power Map interpretował je poprawnie podczas wyznaczania współrzędnych geograficznych. Ponadto aby zapewnić dostępność pól wartości i kategorii podczas projektowania przewodnika w okienku Edytor przewodników dodatku Power Map, można użyć etykiet opisowych.

Aby uzyskać strukturę tabeli, która dokładniej przedstawia czas i lokalizacje geograficzne w dodatku Power Map, uwzględnij wszystkie dane w wierszach tabeli i użyj opisowych etykiet tekstowych w nagłówkach kolumn na przykład w następujący sposób:

Przykład poprawnego formatu tabeli

Upewnij się, że dane nie mają następującej struktury, w której niektóre wartości, takie jak obserwacje UFO i lata, nie są uwzględnione w tabeli programu Excel:

Przykład niepoprawnego formatu tabeli

Uwzględnij następujące dane w swojej tabeli:

 • Wartości geograficzne    Power Map wymagają co najmniej jednej wartości geograficznej w jednym wierszu danych. Może to być para szerokość/długość geograficzna, miasto, kraj/region, kod pocztowy, województwo lub adres. Dokładność Power Map zależy od ilości i różnorodności danych geograficznych oraz wyników wyszukiwania z Bing. Na przykład w Stanach Zjednoczonych znajduje się 18 miast o nazwie Columbus, dlatego warto mieć kolumnę Stan, aby można było rozpoznać właściwe miasto.

 • Jeśli chcesz wyświetlać    dane w czasiePower Map pola daty lub czasu wymagają co najmniej jednego pola daty lub czasu w każdym wierszu danych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić te dane czasowe w osobnych kolumnach i sformatować je jako daty lub godziny (kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki > Formatowanie komórek).

Nawiązywanie połączenia z danymi zewnętrznymi

Jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, prawdopodobnie są one przechowywane w źródle zewnętrznym, takim jak baza danych, strumieniowe źródło danych lub witryna internetowa. Aby dodatek Power Map mógł z nich korzystać, musisz je zaimportować do skoroszytu.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi z programu Excel (to znaczy bez pośrednictwa dodatku PowerPivot), wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę Dane i wybierz żądane połączenie w grupie Pobieranie danych zewnętrznych.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

 3. W ostatnim kroku kreatora upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi w oknie dodatku PowerPivot, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę PowerPivot, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.

  Karta PowerPivot i przycisk Zarządzaj

 2. W oknie dodatku PowerPivot kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne.

 3. Wybierz typ danych (na przykład baza danych programu SQL Server lub inna, plik albo strumieniowe źródło danych).

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

Podczas pobierania danych zewnętrznych za pośrednictwem okna dodatku PowerPivot dane są dodawane automatycznie do modelu danych.

Porada: Jeśli masz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel, możesz użyć go do zaimportowania danych, a następnie uformować je lub przekształcić przy użyciu Edytora zapytań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych za pomocą dodatku Power Query.

Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu się z danymi zewnętrznymi, zobacz Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych.

Korzystanie z danych źródłowych tabeli przestawnej

Dane w formacie tabeli przestawnej nie są odpowiednie dla dodatku Power Map, ponieważ tabela przestawna agreguje sumy, takie jak łączna sprzedaż lub całkowita liczba wystąpień sprzedaży w regionach. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie danych źródłowych tabeli przestawnej, umożliwiających dodatkowi Power Map wykorzystanie poszczególnych wystąpień jako punktów w czasie, animowanie ich w funkcji czasu i oznaczenie w określonym miejscu na mapie świata.

Dodatek Power Map używa danych źródłowych do kreślenia geograficznych agregacji tabeli przestawnej (takich jak miejscowości w stanie, stany w kraju/regionie lub kraje w regionie/na kontynencie) na mapie z zachowaniem poziomu szczegółowości. Do prezentowania danych w regionach geograficznych różnego typu (na przykład według kraju/regionu, stanu lub kodu pocztowego) służy wykres Regiony.

Sprawdzanie jakości danych

Podczas pracy z dużymi ilościami danych mogą występować problemy z jakością, takie jak literówki i nieprawidłowe dane. Konieczne może być sprawdzenie danych (geograficznych, czasowych i pomiarowych) przed użyciem ich na mapie w dodatku Power Map, a następnie wyrywkowe sprawdzenie mapy utworzonej przez dodatek Power Map.

W poniższym przykładzie współczynnik rozbieżności populacji Chicago wynosi 10, a jej słupek danych jest nieproporcjonalny względem słupków danych pozostałych bardzo dużych miast, takich jak Nowy Jork i Los Angeles.

Pasek populacji nieproporcjonalny względem pozostałych pasków

Napraw dane w źródle (na przykład w tabeli arkusza programu Excel lub bazie danych programu SQL Server), a następnie odśwież dane bezpośrednio przy użyciu wstążki dodatku Power Map, klikając pozycję Narzędzia główne > Odśwież dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×