Co mogę zrobić za pomocą aplikacji Whiteboard?

Microsoft Whiteboard to cyfrowa kanwa, na której różne osoby mogą zamieszczać swoją zawartość i pomysły w dowolnej formie. Za pomocą aplikacji Whiteboard możesz współpracować ze swoim zespołem, aby realizować wiele działań — niezależnie od tego, czy Twój zespół znajduje się w tym samym miejscu, czy w wielu różnych lokalizacjach. Członkowie zespołu mogą współpracować przy użyciu własnych urządzeń.

Działania obejmują:

 • Prowadzenie skutecznych spotkań

 • Prowadzenie burzy mózgów

 • Planowanie przebiegu zespołu

 • Planowanie projektu

 • Rozwiązywanie problemów

 • Ciągłe udoskonalanie

 • Zarządzanie incydentami

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę Microsoft Whiteboard lub wyszukaj aplikację Whiteboard w sklepie Microsoft Store w systemie Windows 10 oraz w sklepie App Store dla telefonu iPhone i tabletu iPad.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji Whiteboard na moim komputerze?

 • Aplikację Microsoft Whiteboard dla systemu Windows 10 można zainstalować z witryny Microsoft Store.

  Po zainstalowaniu zaloguj się w aplikacji Whiteboard za pomocą bezpłatnego konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox itp.) lub konta usługi Microsoft 365 (osobistego lub służbowego).

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji Whiteboard na moim urządzeniu z systemem iOS?

 • Pobierz aplikację Microsoft Whiteboard na swoje urządzenie z systemem iOS ze sklepu App Store (wymaga oprogramowania Apple iOS 9 lub nowszego, urządzenia iPhone 5s lub nowszego, iPad mini 3 lub nowszego, iPad Air lub tabletu iPad Pro).

  Po zainstalowaniu zaloguj się w aplikacji Whiteboard za pomocą bezpłatnego konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox itp.) lub konta usługi Microsoft 365 (osobistego lub służbowego).

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji Whiteboard dla sieci Web?

Użytkownicy komercyjni mogą uzyskać dostęp do aplikacji Whiteboard dla sieci Web na stronie https://whiteboard.microsoft.com. Jest ona obsługiwana na urządzeniach z aktualną wersją większości przeglądarek, w tym Edge, Chrome, Firefox oraz Safari.

Aplikacja Whiteboard dla sieci Web obecnie obsługuje następujące funkcje:

 • tworzenie i łączenie tablic;

 • dodawanie i edytowanie notatek aplikacji Sticky Notes;

 • dodawanie i edytowanie obiektów tekstowych;

 • dodawanie i wymazywanie pisma odręcznego;

 • wybieranie i przenoszenie obiektów; 

 • wyświetlanie obrazów z natywnych klientów.

W tej chwili szablony i siatki dodawane z natywnych klientów nie są widoczne w sieci Web. Te funkcje są dodawane do sieci Web.

Uwaga: Aby powiększyć kanwę w przeglądarce Edge za pomocą ekranu dotykowego, należy włączyć zdarzenia dotykowe. W tym celu wpisz na pasku adresu polecenie about:flags, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przewiń do pozycji Włącz zdarzenia dotykowe, a następnie wybierz pozycję Zawsze włączone na liście rozwijanej.

Jak korzystać z aplikacji Whiteboard na urządzeniu Surface Hub?

 • Aplikację Microsoft Whiteboard można uruchomić, naciskając ikonę aplikacji Whiteboard na ekranie startowym. Od razu możesz rozpocząć pisanie odręczne przy użyciu pióra, dodawać obrazy lub notatki oraz zalogować się w celu współpracy z innymi.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie aplikacji Microsoft Whiteboard na urządzeniu Surface Hub.

Jakie konto jest wymagane do korzystania z aplikacji Whiteboard?

 • Aby korzystać z aplikacji Microsoft Whiteboard w systemie Windows 10 lub iOS, musisz zalogować się przy użyciu bezpłatnego konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox itp.) lub konta usługi Microsoft 365 (osobistego lub służbowego).

 • Aby korzystać z aplikacji Whiteboard dla sieci Web, musisz zalogować się przy użyciu konta usługi Microsoft 365 (służbowego).

Jestem administratorem IT usługi Microsoft 365. Jak mogę włączyć lub wyłączyć aplikację Whiteboard dla mojej organizacji?

Jakie są różnice między aplikacją Whiteboard dla systemu Windows 10, dla systemu iOS i dla sieci Web?

 • Aplikacje Whiteboard dla systemów Windows 10 oraz iOS mają porównywalny poziom funkcjonalności i mogą między nimi występować tylko niewielkie różnice. Na przykład w aplikacji dla systemu iOS wyszukiwarka obrazów Bing jest niedostępna oraz nie można zaprosić uczestników przy użyciu pisma odręcznego (należy wprowadzić imiona i nazwiska osób za pomocą klawiatury).

 • Aplikacja Whiteboard dla sieci Web obecnie obsługuje następujące funkcje:

  • tworzenie i łączenie tablic;

  • dodawanie i edytowanie notatek aplikacji Sticky Notes;

  • dodawanie i edytowanie obiektów tekstowych;

  • dodawanie i wymazywanie pisma odręcznego;

  • wybieranie i przenoszenie obiektów; 

  • wyświetlanie obrazów z natywnych klientów.

 • W tej chwili szablony i siatki dodawane z natywnych klientów nie są widoczne w sieci Web. Te funkcje są dodawane do sieci Web.

Jakie urządzenia są obsługiwane?

 • Aplikacja Whiteboard dla systemu Windows 10 jest obsługiwana na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10, w tym Surface Hub.

 • Aplikacja Whiteboard dla systemu iOS jest obsługiwana przez urządzenia z systemem Apple iOS 9 lub nowszym, telefony iPhone 5s lub nowsze, urządzenia iPad Mini 3 lub nowsze, tablety iPad Air lub iPad Pro.

 • Aplikacja Whiteboard dla sieci Web jest obsługiwana na urządzeniach z aktualną wersją większości przeglądarek, w tym Edge, Chrome, Firefox oraz Safari.

  Uwaga: Aplikacja Whiteboard dla sieci Web obecnie jest niezgodna z urządzeniami z przeglądarką Internet Explorer, z systemem Windows Phone 8.1 oraz przeglądarką Silk na urządzeniach Amazon Kindle ani bardzo małymi urządzeniami, jak zegarki smartwatch.

Jak zalogować się w aplikacji Whiteboard?

 • Naciśnij przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu. Gdy tylko się zalogujesz, możliwe będzie korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak tablice trwałe i współpraca z innymi.

Nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?

 • Jeśli korzystasz z konta usługi Microsoft 365 swojej organizacji, skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że dla Twojej organizacji włączono nową usługę Whiteboard.

 • Jeśli ten problem występuje na urządzeniu Surface Hub, skontaktuj się ze swoim administratorem, aby uzyskać więcej informacji, lub zobacz przewodnik administratora urządzenia Microsoft Surface Hub, aby zapoznać się z ustawieniami, które mogą uniemożliwiać logowanie.

 • Jeśli używasz firmowego konta usługi Microsoft 365 na urządzeniu z systemem iOS i Twoje konto ma warunkowe zasady dostępu na dowolnym poziomie dzierżawy lub wymagania MDM, upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację Microsoft Authenticator.

Jak korzystać z szablonów w aplikacji Whiteboard?

Szablony są dostępne na komputerze PC, urządzeniu Surface Hub oraz w aplikacjach systemu iOS. Funkcja szablonów umożliwia Tobie i innym przeprowadzenie burzy mózgów oraz łatwiejszą współpracę w aplikacji Whiteboard. 

Dostęp do funkcji szablonów można uzyskać, naciskając lub klikając przycisk Wstaw. Spowoduje to wyświetlenie galerii szablonów, w której możesz przewijać w celu przejrzenia i wybrania szablonu.

W wersji zapoznawczej są dostępne poniższe szablony, z biegiem czasu zostaną dodane kolejne:

 • Prowadzenie burzy mózgów

 • Skuteczne spotkanie

 • Planowanie przebiegu — tablica KANBAN

 • Analiza SWOT

 • Planowanie projektu

 • Rozwiązywanie problemów

 • Punkty kontrolne projektu

 • Retrospektywa

 • Wykres KWL (Co wiem, Co chcę wiedzieć, To, czego się dowiedziałem) dla instytucji edukacyjnych

 • Terminarz tygodniowy 

 • Mapa empatii 

 • Konstruktor kategorii użytkowników 

Uwaga: Funkcja szablonów nie jest jeszcze obsługiwana w aplikacji Whiteboard dla sieci Web, ale będzie dostępna w przyszłości.

Jak używać pisma odręcznego w aplikacji Whiteboard? Co to jest malowanie palcami?

 • Jeśli używasz urządzenia z aktywnym piórem, możesz używać pióra i dotyku do wykonywania różnych czynności. Rysowanie na ekranie piórem spowoduje powstawanie pisma odręcznego, a przeciąganie palcami będzie przesuwać kanwę.

 • Jeśli urządzenie jest pasywne — czyli jego pióro jest puste lub nie dołączono do niego żadnego pióra — konieczne będzie włączenie lub wyłączenie trybu malowania palcami, aby zmienić sposób interakcji z urządzeniem. Gdy tryb malowania palcami jest włączony, dotykanie ekranu będzie powodować powstawanie pisma odręcznego. Gdy tryb malowania palcami jest wyłączony, dotykanie ekranu będzie przesuwać lub przybliżać bądź oddalać kanwę. 

 • Możesz przełączać się między różnymi piórami kolorowymi, zakreślaczami i gumkami, wybierając odpowiednie narzędzie u dołu okna aplikacji.

Jak korzystać z myszy i klawiatury w aplikacji Whiteboard?

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby przesunąć kanwę tablicy, kliknij, a następnie przeciągnij kanwę za pomocą myszy lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze podczas używania klawiszy strzałek.

 • Aby szybko powiększyć kanwę tablicy, obróć kółko myszy w górę lub w dół (jeśli jest dostępne).

 • Aby wybrać obiekt, kliknij go za pomocą myszy lub naciskaj klawisz Tab do momentu zaznaczenia odpowiedniego obiektu.

 • Aby wstawić obiekt, taki jak obraz lub tekst, kliknij ikonę + na pasku narzędzi, a następnie kliknij obiekt, który chcesz dodać. Możesz także użyć menu kontekstowego, klikając klawisze SHIFT + F10, używając klawiszy strzałek, aby zaznaczyć obiekt, który chcesz dodać, a następnie naciskając klawisz ENTER.

 • Aby rysować lub wymazywać pismo odręczne, kliknij ikonę Pióro na pasku narzędzi, wybierz pióro lub gumkę, a następnie użyj myszy, aby rysować na kanwie lub wymazywać pociągnięcia odręczne. Aby skorzystać z klawiatury do wybrania narzędzia, naciskaj klawisz Tab do momentu zaznaczenia ikony Pióro na pasku narzędzi.

 • Aby przenieść linijkę, jeśli jest widoczna, kliknij ją, a następnie przeciągnij linijkę za pomocą myszy. Aby korzystać z klawiatury, kliknij linijkę, a następnie przenieś ją przy użyciu klawiszy strzałek.

 • Aby zmienić kąt linijki, umieść wskaźnik myszy na linijce, a następnie użyj koła przewijania — lub kliknij, aby zaznaczyć linijkę, a następnie przytrzymaj klawisz Alt, jednocześnie naciskając klawisze strzałek na klawiaturze.

Jak używać linijki?

Linijka ekranowa w aplikacji Whiteboard może ułatwiać rysowanie precyzyjnych linii prostych lub wyrównanie zestawu obiektów na tablicy. Aby skorzystać z linijki, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij ikonę Linijka, aby wyświetlić linijkę na kanwie.

 2. Umieść linijkę pod odpowiednim kątem:

  • Użyj jednego palca lub myszy, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo. Jeśli wolisz, możesz również zaznaczyć linijkę za pomocą myszy, a następnie użyć klawiszy strzałek, aby ją przenieść.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta. Jeśli nie masz ekranu dotykowego, użyj myszy, aby zaznaczyć linijkę, a następnie przytrzymaj klawisz Alt, jednocześnie wciskając dowolny klawisz strzałki na klawiaturze, aby zmienić wartość kąta. Kąt można również zmienić przez umieszczenie wskaźnika myszy na linijce, a następnie użycie koła przewijania.

 3. Aby narysować linię prostą, naciśnij w celu wybrania pióra lub zakreślacza, a następnie zacznij rysować wzdłuż krawędzi linijki.

Jak używać funkcji Pismo odręczne na kształt?

 • Jeśli chcesz precyzyjnie zmienić odręcznie narysowane kształty, możesz użyć opcjonalnej funkcji Pismo odręczne na kształt, włączając ją w Ustawieniach. Gdy funkcja Pismo odręczne na kształt jest aktywna, narysowanie kształtu, na przykład okręgu lub kwadratu, spowoduje automatyczne zmienienie pociągnięć odręcznych na precyzyjny kształt na tablicy.

  Funkcja konwersji kształtów aplikacji Whiteboard obecnie rozpoznaje kwadraty, prostokąty, trójkąty, okręgi, sześciokąty, pięciokąty i równoległoboki.

Porada: Jeśli chcesz, za pomocą polecenia Cofnij możesz przywrócić oryginalne pociągnięcia odręczne ostatniego narysowanego kształtu. Nie można wymazywać kształtów, ale można je usuwać, naciskając kształt, a następnie wybierając ikonę kosza z menu kontekstowego lub używając klawisza Delete. Aby wyłączyć automatyczne konwertowanie kształtów z pisma odręcznego, wyłącz funkcję Pismo odręczne na kształt w obszarze Ustawienia.

Jak używać funkcji Pismo odręczne na tabelę?

 • Aplikacja Whiteboard umożliwia szybkie tworzenie uporządkowanych i przejrzystych tabel przy użyciu zaledwie kilku pociągnięć odręcznych. Możesz wyróżniać komórki oraz dodawać i usuwać kolumny lub wiersze. Aby utworzyć tabelę, najpierw narysuj na kanwie kwadrat. Gdy aplikacja Whiteboard rozpozna kształt, podziel go liniami pionowymi lub poziomymi, aby utworzyć odpowiednio kolumny i wiersze.

 • Możesz dodawać lub usuwać kolumny i wiersze za pomocą symboli + i . Za pomocą zakreślacza możesz wyróżniać konkretne komórki w celu ich łatwiejszego odnalezienia.

 • Wymazanie tabeli spowoduje najpierw usunięcie jej zawartości, a dopiero potem samej tabeli —zapobiega to przypadkowemu usunięciu tabeli.

Jak korzystać z funkcji przyciągania obiektów?

Funkcja przyciągania obiektów ułatwia dostosowanie zawartości, dostarczając wizualną wskazówkę. Po zbliżeniu obiektu (na przykład notatki lub obrazu) do innego obiektu pojawia się linia.

Funkcję przyciągania obiektów można włączyć w obszarze Ustawienia.

Jak zaznaczać, przenosić i kopiować zawartość oraz zmieniać jej rozmiar?

 • Aby przenosić obiekty, gdy tryb malowania palcami jest wyłączony, możesz zaznaczać palcem w celu łatwego poruszania się po kanwie.

 • W celu zaznaczenia zawartości możesz użyć palca lub pióra albo narzędzia Zaznaczenie lassem na pasku narzędzi, aby zaznaczyć kilka obiektów jednocześnie. Gdy narzędzie Zaznaczenie lassem jest aktywne, zakreśl piórem zawartość, którą chcesz zaznaczyć. Gdy tryb malowania palcami jest włączony dla urządzeń pasywnych/innych niż pióro, można również włączyć Zaznaczenie lassem, aby zaznaczać zawartość palcem.

 • Jeśli aktywne pióro ma przycisk cylindryczny, przytrzymaj ten przycisk, aby tymczasowo włączyć tryb Zaznaczenie lassem, i zakreśl zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

 • Po zaznaczeniu zawartości przenieś ją za pomocą palca lub pióra. Aby zmienić jej rozmiar, rozciągnij lub zminimalizuj zawartość dwoma palcami. Aby skopiować zaznaczoną zawartość, naciśnij i przytrzymaj ją, naciśnij przycisk Kopiuj, naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz ją wkleić, a następnie naciśnij przycisk Wklej.

Jak dodać obrazy do aplikacji Whiteboard z przeglądarki internetowej?

Jak dodać obrazy do aplikacji Whiteboard z mojego urządzenia?

 • Aby wstawić obrazy z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj (na urządzeniach dotykowych) lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz przycisk Obraz. Zostanie wyświetlony Eksplorator plików, w którym możesz wybrać obrazy z urządzenia.

Jak dodawać karteczki samoprzylepne i sporządzać na nich adnotacje?

 • Naciśnij przycisk Wstaw na pasku narzędzi, a następnie naciśnij pozycję Notatka tekstowa. Aby wybrać konkretną część kanwy, naciśnij i przytrzymaj (na urządzeniach dotykowych) lub kliknij prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego, a następnie kliknij pozycję Notatka w celu wstawienia karteczki samoprzylepnej.

 • Aby dodać adnotacje odręczne do karteczki samoprzylepnej, napisz na karteczce samoprzylepnej, a pismo odręczne zostanie zgrupowane z karteczką samoprzylepną. Aby dodać adnotacje do karteczki samoprzylepnej z tekstem, kliknij karteczkę samoprzylepną. Gdy pojawi się kursor, wpisz na klawiaturze.

Jak zablokować obraz do tła?

 1. Na urządzeniach dotykowych naciśnij i przytrzymaj menu kontekstowe (lub kliknij je prawym przyciskiem myszy), aby je otworzyć, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Obraz.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Otwieranie wybierz obraz z urządzenia, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W razie potrzeby zmień rozmiar wstawionego obrazu, klikając lub naciskając obraz, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu obrazu w górę lub w dół.

 4. Gdy obraz wygląda tak, jak chcesz, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk . . . w menu kontekstowym, a następnie kliknij pozycję Zablokuj do tła.

  Porada: Aby odblokować obraz z tła, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie kliknij przycisk . . . w menu kontekstowym, a następnie kliknij pozycję Odblokuj z tła.

Jak wygląda moja tablica w widoku z lotu ptaka?

 • Naciśnij dwukrotnie lub kliknij, aby pomniejszyć widok i zobaczyć całą tablicę. Możesz naciskać dwukrotnie lub klikać, aby przełączać między widokiem z lotu ptaka (pomniejszonym) a powiększonym do 100%.

 • Ciągłe pomniejszanie (oddalanie) kanwy ostatecznie spowoduje również wyświetlenie widoku z lotu ptaka.

Gdzie mogę znaleźć wszystkie moje tablice i jak się między nimi przełączać?

 •  Gdy tablica jest otwarta, możesz kliknąć strzałkę Wstecz, aby uzyskać dostęp do innych istniejących tablic.

Uwaga: przycisk Wstecz nie jest widoczny na urządzeniu Surface Hub do czasu zalogowania się.

Jak nadać tablicy nazwę?

Aby nadać tablicy tytuł, przejdź do galerii tablic, a następnie naciśnij przycisk ... odpowiadający tablicy, której nazwę chcesz zmienić.

 • Tytuły mogą zawierać od 1 do 254 znaków.

 • W tytułach nie można stosować takich znaków jak " * : < > ? / \ |

 • Tytuł nie może rozpoczynać się znakiem ~ (tyldy). 

 • Tytuły nie mogą zawierać następujących elementów: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 lub desktop.ini.

Jak współpracować z inną osobą w aplikacji Whiteboard?

 • Po zalogowaniu się możesz rozpocząć sesję współpracy, naciskając przycisk Zaproś obok swojego imienia i nazwiska, a następnie wpisując imię i nazwisko osoby, z którą chcesz współpracować. Wybrana osoba otrzyma wiadomość e-mail i Twoja tablica automatycznie wyświetli się na jej liście dostępnych tablic.

 • Każda zaproszona osoba może mieć przypisane uprawnienie do edycji lub tylko do odczytu. Domyślnie zaproszony użytkownik może edytować i zmieniać nazwę tablicy, a także ją udostępniać i usuwać inne osoby. Nie może usunąć tablicy ani jej właściciela. Aby zmienić uprawnienia, naciśnij ikonę osób, a następnie naciśnij ikonę pióra obok imienia i nazwiska danej osoby. Z listy rozwijanej możesz wybrać opcję Może edytować lub Tylko do odczytu.

 • Aby wygenerować link do udostępniania, który można skopiować i wkleić w programie Skype albo w wiadomości email, naciśnij pozycję Więcej opcji.

 • Uwaga: Użytkownicy obecnie mogą współpracować tylko z innymi osobami w ich organizacji. Opcję współpracy na tablicach z gośćmi spoza Twojej organizacji dodamy w przyszłości.

Jak skonfigurować uprawnienie tylko do odczytu dla zaproszonych osób?

 • Każda zaproszona osoba może mieć przypisane uprawnienie do edycji lub tylko do odczytu. Domyślnie zaproszony użytkownik może edytować i zmieniać nazwę tablicy, a także ją udostępniać i usuwać inne osoby. Nie może usunąć tablicy ani jej właściciela.

 • Aby zmienić uprawnienia, naciśnij ikonę osób, a następnie naciśnij ikonę pióra obok imienia i nazwiska danej osoby. Z listy rozwijanej możesz wybrać opcję Może edytować lub Tylko do odczytu.

Jak wyeksportować tablicę lub zapisać ją jako zrzut ekranu bądź plik?

 • Aby wyeksportować tablicę, naciśnij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Eksportuj obraz (png).

Jak używać wyszukiwania w usłudze Bing w aplikacji Whiteboard?

 • Naciśnij przycisk Wstaw w pasku narzędzi, a następnie pozycję Wyszukiwanie obrazów Bing, aby wyświetlić okno dialogowe Wyszukiwanie Bing. Wpisz teraz wyszukiwany termin, a zostaną zwrócone obrazy i zawartość interaktywna, które będzie można umieścić na tablicy. Naciśnij przycisk Wstaw, aby wstawić wybraną zawartość na tablicę.

  Uwaga: W aplikacji Whiteboard filtr bezpiecznego wyszukiwania ustawiony jest na wartość Ścisłe.

Nie widzę opcji wyszukiwania w usłudze Bing, logowania ani udostępniania. Czy przyczyną jest błąd?

 • Administratorzy mogą zmieniać ustawienia domyślne i możliwości aplikacji Whiteboard. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje na temat włączania tych funkcji.

Uwaga: Wyszukiwarka obrazów Bing nie jest obecnie obsługiwana przez aplikację Whiteboard dla systemu iOS.

Jak mogę eksportować, przenosić i usuwać dane osobowe z moich tablic?

Aby wyeksportować:

 • Naciśnij przycisk . . . dla tablicy, którą chcesz wyeksportować, a następnie wybierz przycisk Eksportuj obraz (png).

  Spowoduje to otwarcie okna Eksploratora plików, w którym możesz wybrać lokalizację zapisu obrazu.

Aby przenieść:

 • Skontaktuj się z administratorem IT i poproś o zmianę własności tablicy, którą chcesz przenieść.

Aby usunąć:

 • Naciśnij przycisk . . . dla tablicy, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Ostrzeżenie: Spowoduje to trwałe usunięcie tablicy.

Jak aplikacja Whiteboard działa w spotkaniach usługi Microsoft Teams?

 • Integracja aplikacji Whiteboard w spotkaniach usługi Microsoft Teams jest wspomagana przez aplikację Whiteboard dla sieci Web, która pozwala uczestnikom spotkań w aplikacji Teams wspólnie rysować, szkicować i pisać razem na cyfrowym płótnie.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o integracji aplikacji Whiteboard z usługą Teams, zobacz Używanie aplikacji Whiteboard w usłudze Microsoft Teams.

Jakie kategorie zgodności spełnia aplikacja Whiteboard?

 • Aplikacje Whiteboard dla systemu Windows 10, systemu iOS i dla sieci Web spełniają wymagania warstwy C, co oznacza, że spełniają globalne standardy, a w tym SOC 1 SOC 2, ISO 27001, ustawę HIPAA i wzorcowe klauzule UE.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum zaufania firmy Microsoft.

Mam sugestię lub chcę zgłosić błąd. Co mam zrobić?

 • Możesz przesłać opinię bezpośrednio do zespołu aplikacji Microsoft Whiteboard, naciskając przycisk Ustawienia i wybierając pozycję Wyślij opinię. Spowoduje to otwarcie centrum opinii firmy Microsoft, w którym możesz wprowadzić informacje o problemie lub zamieścić zrzut ekranu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×