Praca z plikami w aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą Aplikacja pakietu Office VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz utworzyć nowy dokument programu Word, Excel lub PowerPoint albo karteczkę przyklejaną. Dowiesz się także, jak otworzyć istniejący dokument i przenieść pliki, a także jak zaimportować zawartość do dokumentu programu Word lub pliku PDF (Portable Document Format).

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie dokumentu Word, Excel lub PowerPoint dokumentu

Możesz utworzyć nowy dokument przy użyciu szablonu lub otworzyć pusty dokument i zacząć dodawać zawartość.

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Nowa notatka".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Nowy dokument", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu aplikacji.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz aplikację i odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli wybrano opcję utworzenia nowego dokumentu na podstawie szablonu, zostanie otwarte menu szablonu. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz odpowiedni szablon, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Dokument zostanie otwarty. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz lokalizację, w której chcesz dodać zawartość. Aby na przykład dodać tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W dokumencie Word lub arkuszu Excel naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • W prezentacji PowerPoint naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć element slajdu, a następnie jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową, i wpisz tekst.

 6. Po zakończeniu edytowania dokumentu naciśnij czterema palcami górną część ekranu. Usłyszysz nazwę dokumentu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Jeśli masz subskrypcję usługiMicrosoft 365 i masz połączenie z usługą OneDrive, plik zostanie zapisany automatycznie. W przeciwnym razie zostanie ci alert o zapisaniu zmian. Aby zapisać dokument, na przykład na telefonie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Fokus zostanie na polu tekstowym Nazwa pliku. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby znaleźć lokalizację, w której chcesz zapisać dokument, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci na kartę Narzędzia główne.

Tworzenie notatki programu Sticky Notes

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Nowa notatka".

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta pusta notatka. Wpisz notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Po zakończeniu pisania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Gotowe, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Importowanie zawartości do plikuWord pliku PDF za pomocą programuMicrosoft Lens

Używaj kamery telefonu i urządzenia Aplikacja pakietu Office ze zintegrowanym programem Microsoft Lens do przechwytywania informacji z dokumentów, tablic, pokwitowania, znaków, odręcznych notatek i innych danych zawierających tekst do zaimportowania, ale bez ręcznego wpisywania samodzielnie. Podczas przechwytywania obrazówMicrosoft Lens cienie i nietypowe kąty, dzięki czemu końcowe przechwycone obrazy są bardziej czytelne. Bezpośrednio z aplikacji możesz zaimportować obrazy dokumentów i tablic do plikuWord pdf lub pliku PDF.

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Nowa notatka".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Otwórz aparat", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb kamery.

 4. Aby wybrać optymalny tryb przechwytywania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Tryb aparatu", a po nim obecnie wybrany tryb. Aby zmienić tryb, ustaw pokrętło na wartość Dopasujwartość , a następnie szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz tryb, który chcesz. Jeśli na przykład zawartość, którą chcesz zaimportować, znajduje się na tablicy, szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz: "Tablica".

 5. Wskaż aparatem w kierunku elementu, z którego chcesz przechwycić zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zrób zdjęcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zrobić zdjęcie.

 6. Usłyszysz: "Lewy górny róg". Aby w razie potrzeby przyciąć obraz w celu pokazania tylko części, którą chcesz zaimportować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiedni uchwyt przycinania, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, a następnie przesuń jednym palcem po ekranie w celu dostosowania uchwytu. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz Aplikacja pakietu Office rozpocznie się proces jego przetwarzania. Gdy obraz będzie gotowy, zostanie otwarty podgląd.

 8. Aby wybrać typ pliku, do którego chcesz zaimportować przechwyconą zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Typ pliku". Aby przełączać się między typami plików, naciskaj dwukrotnie ekran, aż usłyszysz nazwę typ pliku, którego chcesz użyć, na przykład "Typ pliku PDF".

 9. Po wybraniu odpowiedniego typu pliku, aby zaimportować przechwyconą zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie otwarty i będzie można teraz sprawdzić zawartość.

 10. Aby zapisać plik, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli masz subskrypcję usługiMicrosoft 365 i masz połączenie z usługą OneDrive, plik zostanie zapisany automatycznie. W przeciwnym razie zostanie ci alert o zapisaniu zmian. Aby zapisać dokument, na przykład na telefonie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 11. Fokus zostanie na polu tekstowym Nazwa pliku. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby znaleźć lokalizację, w której chcesz zapisać dokument, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci na kartę Narzędzia główne.

Otwieranie istniejącego dokumentu lub notatki

Dokumenty i notatki możesz znaleźć i otworzyć na liście dokumentów na karcie Narzędzia główne. Możesz również przeglądać i wyszukiwać dokumenty.

Aby dowiedzieć się, jak są zorganizowane dokumenty i notatki na karcie Narzędzia główne, zobacz Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu.

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć plik bezpośrednio z listy dokumentów na karcie Narzędzia główne, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiedni dokument, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

  • Aby przeglądać w celu otwarcia pliku, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Otwórz, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Otwórz. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz lokalizację, w której chcesz znaleźć plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

  • Aby uzyskać instrukcje dotyczące wyszukiwania dokumentu, przejdź do tematu Wyszukiwanie za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji aplikacja pakietu Office.

 4. Aby edytować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować Word, szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz miejsce, które chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz na przykład tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować Excel, szybko przesuń w prawo lub przesuń palcem po ekranie w celu znalezienia komórki, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć. Aby edytować zaznaczoną komórkę, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wprowadź na przykład numer za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować PowerPoint, naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Usłyszysz: "Pokaż wstążkę". Szybko przesuwaj w lewo, aż znajdziesz slajd, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na slajdzie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz element, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Aby edytować element, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz na przykład tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować karteczkę, naciśnij dwukrotnie ekran. Do pisania użyj klawiatury ekranowej.

Przesyłanie plików

Możesz wysyłać pliki z telefonu na komputer i odbierać pliki wysyłane z komputera.

Wysyłanie plików z telefonu na komputer

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przenieś pliki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na komputerze przejdź do transfer.office.com.

 5. Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do przycisku Wyślij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb skanowania. Aby połączyć urządzenia, zeskanuj kod QR na ekranie komputera za pomocą telefonu.

 6. Aby zeskanować kod QR, wyrównaj prostokąt na ekranie telefonu z kodem QR na ekranie komputera. Po wyrównaniu kod jest automatycznie skanowany. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

  Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Paruj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na komputerze przejdź do przycisku Paruj i wybierz go.

 7. Na telefonie zostanie otwarte menu Wybierz pliki. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby zlokalizować plik, który chcesz wysłać, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać i wysłać.

 8. Aby wysłać dodatkowe pliki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyślij więcej plików", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Znajdź plik, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać i wysłać.

 9. Na telefonie usłyszysz: "Przycisk Wstecz". Aby zamknąć połączenie, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie rozłączenia. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozłącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Połączenie na komputerze zostanie automatycznie zamknięte.

 10. Teraz możesz otwierać i edytować pliki na komputerze. Przetransferowane pliki znajdziesz w folderze Pobrane.

Odbieranie plików wysłanych z komputera na telefon

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przenieś pliki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na komputerze przejdź do transfer.office.com.

 5. Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do przycisku Odbierz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb skanowania. Aby połączyć urządzenia, zeskanuj kod QR na ekranie komputera za pomocą telefonu.

 6. Aby zeskanować kod QR, wyrównaj prostokąt na ekranie telefonu z kodem QR na ekranie komputera. Po wyrównaniu kod jest automatycznie skanowany. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

  Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Paruj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na komputerze przejdź do przycisku Paruj i wybierz go.

 7. Na komputerze przejdź do przycisku Wybierz pliki i wybierz go. Zostanie otwarte okno dialogowe do wybierania plików. Znajdź plik, który chcesz wysłać z komputera, a następnie przejdź do przycisku Otwórz i wybierz go. Plik zostanie wysłany na twój telefon.

 8. Aby wysłać więcej plików, na komputerze przejdź do przycisku Wyślij więcej plików i wybierz go, wybierz plik, a następnie przejdź do przycisku Otwórz i wybierz go.

 9. Na telefonie usłyszysz: "Przycisk Wstecz". Aby zamknąć połączenie, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie rozłączenia. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozłącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Połączenie na komputerze zostanie automatycznie zamknięte.

 10. Teraz możesz otwierać i edytować pliki na telefonie. Przetransferowane pliki można znaleźć na karcie Narzędzia główne w Aplikacja pakietu Office.

Zobacz też

Konwertowanie obrazów na tekst w 2010 r. za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do pracy z plikami PDF w aplikacja pakietu Office

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Za pomocą Aplikacja pakietu Office TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz utworzyć nowy dokument Word, Excel lub PowerPoint albo karteczkę. Dowiesz się także, jak otworzyć istniejący dokument i przenieść pliki, a także jak zaimportować zawartość do dokumentu programu Word lub pliku PDF (Portable Document Format).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Tworzenie dokumentu Word, Excel lub PowerPoint dokumentu

Możesz utworzyć nowy dokument przy użyciu szablonu lub otworzyć pusty dokument i zacząć dodawać zawartość.

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Nowy dokument", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu aplikacji.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz aplikację i odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli wybrano opcję utworzenia nowego dokumentu na podstawie szablonu, zostanie otwarte menu szablonu. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz odpowiedni szablon, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Dokument zostanie otwarty. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz lokalizację, w której chcesz dodać zawartość. Aby na przykład dodać tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W dokumencie Word naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • W PowerPoint naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Edytuj tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • W arkuszu Excel naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po zakończeniu edytowania dokumentu szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Jeśli masz subskrypcję usługiMicrosoft 365 i masz połączenie z usługą OneDrive, plik zostanie zapisany automatycznie. W przeciwnym razie zostanie ci alert o zapisaniu zmian.

 7. Aby zapisać dokument, na przykład na telefonie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego nazwy pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran i w razie potrzeby zmień nazwę za pomocą klawiatury ekranowej.

  Szybko przesuwaj w lewo, aż znajdziesz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie notatki programu Sticky Notes

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz: "Nowa notatka". Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta pusta notatka. Wpisz notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Po zakończeniu pisania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nawiguj w górę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Zaimportuj zawartość Word pliku PDF za pomocąMicrosoft Lens

Używaj kamery telefonu i urządzenia Aplikacja pakietu Office ze zintegrowanym programem Microsoft Lens do przechwytywania informacji z dokumentów, tablic, pokwitowania, znaków, odręcznych notatek i innych danych zawierających tekst do zaimportowania, ale bez ręcznego wpisywania samodzielnie. Podczas przechwytywania obrazówMicrosoft Lens cienie i nietypowe kąty, dzięki czemu końcowe przechwycone obrazy są bardziej czytelne. Bezpośrednio z aplikacji możesz zaimportować obrazy dokumentów i tablic do pliku programu Word lub pliku PDF.

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Otwórz przycisk aparatu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb kamery.

 4. Aby wybrać optymalny tryb przechwytywania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Tryb tablicy". Jeśli zawartość, którą chcesz zaimportować, znajduje się na tablicy, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę opcję. Jeśli importujesz zawartość z dokumentu lub zdjęcia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiedni tryb przechwytywania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wskaż aparatem w kierunku elementu, z którego chcesz przechwycić zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zrób zdjęcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zrobić zdjęcie.

 6. Usłyszysz: "Przytnij obraz". Aby w razie potrzeby przyciąć obraz w celu pokazania tylko części, którą chcesz zaimportować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiedni uchwyt przycinania, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, a następnie przesuń jednym palcem po ekranie w celu dostosowania uchwytu. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Potwierdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz Aplikacja pakietu Office rozpocznie się proces jego przetwarzania. Gdy obraz będzie gotowy, zostanie otwarty podgląd.

 8. Aby wybrać typ pliku, do którego chcesz zaimportować przechwyconą zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Typ pliku". Aby przełączać się między typami plików, naciskaj dwukrotnie ekran, aż usłyszysz nazwę tego typu pliku, na przykład "Typ pliku ustawiony na PDF".

 9. Po wybraniu odpowiedniego typu pliku, aby zaimportować przechwyconą zawartość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie otwarty i będzie można teraz sprawdzić zawartość.

 10. Aby zapisać plik, szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Usłyszysz: "Przycisk Wstecz". Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Usłyszysz: „Przycisk Zapisz”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego nazwy pliku. Aby zmienić tytuł, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz nowy tytuł za pomocą klawiatury ekranowej.

  Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Gdy znajdziesz się we właściwej lokalizacji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci na kartę Narzędzia główne.

Otwieranie istniejącego dokumentu lub notatki

Dokumenty i notatki możesz znaleźć i otworzyć na liście dokumentów na karcie Narzędzia główne. Możesz również przeglądać i wyszukiwać dokumenty.

Aby dowiedzieć się, jak są zorganizowane dokumenty i notatki na karcie Narzędzia główne, zobacz Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu.

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć plik bezpośrednio z listy dokumentów na karcie Narzędzia główne, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiedni dokument, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

  • Aby przeglądać w celu przeglądania pliku, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Przeglądaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Przeglądaj. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz lokalizację, w której chcesz znaleźć plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

  • Aby uzyskać instrukcje dotyczące wyszukiwania dokumentu, przejdź do tematu Wyszukiwanie za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji aplikacja pakietu Office.

 4. Aby edytować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować Word, szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz miejsce, które chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz na przykład tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować Excel, szybko przesuń w prawo lub przesuń palcem po ekranie w celu znalezienia komórki, którą chcesz edytować, i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wprowadź na przykład numer za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować PowerPoint, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu otwarcia trybu edycji. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz slajd, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na slajdzie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz element, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Edytuj tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz na przykład tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Aby edytować karteczkę, naciśnij dwukrotnie ekran. Do pisania użyj klawiatury ekranowej.

Przesyłanie plików

Możesz wysyłać pliki z telefonu na komputer i odbierać pliki wysyłane z komputera.

Wysyłanie plików z telefonu na komputer

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przenieś pliki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na komputerze przejdź do transfer.office.com.

 5. Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do przycisku Wyślij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie wyświetlony alert o zeskanowaniu kodu QR na ekranie komputera za pomocą telefonu. Aby zeskanować kod, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe do skanowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Wyrównaj prostokąt na ekranie telefonu do kodu QR na ekranie komputera. Po wyrównaniu kod jest automatycznie skanowany. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

  Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Paruj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na komputerze przejdź do przycisku Paruj i wybierz go. Po podłączeniu urządzeń usłyszysz sygnał dźwiękowy.

 7. Na telefonie zostanie otwarte menu Wybierz pliki. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby zlokalizować plik, który chcesz wysłać, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać i wysłać.

 8. Aby wysłać dodatkowe pliki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyślij więcej plików", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Znajdź plik, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać i wysłać.

 9. Po zakończeniu możesz zamknąć połączenie. Na telefonie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nawiguj w górę, przycisk", a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie rozłączenia. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozłącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Połączenie na komputerze zostanie automatycznie zamknięte.

 10. Teraz możesz otwierać i edytować pliki na komputerze. Przetransferowane pliki znajdziesz w folderze Pobrane.

Odbieranie plików wysłanych z komputera na telefon

 1. Na ekranie Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a potem w górę. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przenieś pliki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na komputerze przejdź do transfer.office.com.

 5. Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do przycisku Odbierz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie wyświetlony alert o zeskanowaniu kodu QR na ekranie komputera za pomocą telefonu. Aby zeskanować kod, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe do skanowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Wyrównaj prostokąt na ekranie telefonu do kodu QR na ekranie komputera. Po wyrównaniu kod jest automatycznie skanowany. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

  Na telefonie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Paruj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na komputerze przejdź do przycisku Paruj i wybierz go. Po podłączeniu urządzeń usłyszysz sygnał dźwiękowy.

 7. Na komputerze przejdź do przycisku Wybierz pliki i wybierz go. Zostanie otwarte okno dialogowe do wybierania plików. Znajdź plik, który chcesz wysłać z komputera, a następnie przejdź do przycisku Otwórz i wybierz go. Plik zostanie wysłany na twój telefon.

 8. Aby wysłać więcej plików, na komputerze przejdź do przycisku Wyślij więcej plików i wybierz go, wybierz plik, a następnie przejdź do przycisku Otwórz i wybierz go.

 9. Aby zamknąć połączenie, na telefonie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Przejdź w górę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie rozłączenia. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozłącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Połączenie na komputerze zostanie automatycznie zamknięte.

 10. Teraz możesz otwierać i edytować pliki na telefonie. Przetransferowane pliki można znaleźć na karcie Narzędzia główne w Aplikacja pakietu Office lub w aplikacji Pliki.

Zobacz też

Udostępnianie zawartości między dwoma telefonami z systemem Android za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do pracy z plikami PDF w aplikacja pakietu Office

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×