Domyślnie odwołanie do komórki jest odwołaniem względnym. Na przykład odwołanie do komórki A2 z komórki C2 jest faktycznie odwołaniem do komórki umieszczonej o dwie kolumny w lewo (C minus A) i w tym samym wierszu (2). Formuła zawierająca względne odwołanie do komórki zmienia się po skopiowaniu jej do innej komórki. Jeśli na przykład skopiujesz formułę =A2+B2 z komórki C2 do komórki C3, odwołania zawarte w formule w komórce C3 zostaną przesunięte o jeden wiersz w dół (formuła będzie miała postać =A3+B3).

Aby zachowywać oryginalne odwołanie do komórki podczas kopiowania, możesz je „zablokować”, umieszczając znak dolara ($) przed odwołaniem do wiersza i kolumny. Na przykład podczas kopiowania formuły =$A$2+$B$2 z komórki C2 do komórki D2 formuła pozostanie dokładnie taka sama. Jest to odwołanie bezwzględne.

Niekiedy przydaje się też „mieszane” odwołanie do komórki, które tworzy się przez poprzedzenie znakiem dolara tylko znaku kolumny lub tylko numeru wiersza w celu „zablokowania” albo kolumny, albo wiersza (na przykład: $A2 lub B$3). Aby zmienić typ odwołania do komórki:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą odwołanie do komórki, które chcesz zmienić.

  2. W pasek formuły Formula barkliknij odwołanie do komórki, które chcesz zmienić.

  3. Naciskaj klawisze POLECENIE+ T, aby przechodzić przez kombinacje.

    W poniższej tabeli podsumowano, co się stanie w przypadku skopiowania zawierającej odwołanie formuły znajdującej się w komórce A1. W tym przykładzie formuła jest kopiowana o dwie komórki niżej i o dwie komórki w prawo — do komórki C3.

    Kopiowana formuła

Bieżące odwołanie (opis):

Zmiana na:

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1 (odwołanie bezwzględne)

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1 (odwołanie mieszane)

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3 (odwołanie mieszane)

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3 (odwołanie względne)

Operatory obliczeń i kolejność operacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×