Kroki opisane w tym artykule należy wykonać dopiero wtedy, gdy mimo przeprowadzenia zwykłego procesu odinstalowania pakietu Office dla komputerów Mac wciąż występują trudności z ponowną instalacją lub uruchomieniem aplikacji pakietu Office.

Aby całkowicie usunąć pakiet Pakiet Office dla komputerów Mac, należy wykonać kilka czynności. W tym artykule szczegółowo opisano wszystkie z nich. Aby je wykonać, należy zalogować się jako administrator lub podać nazwę administratora i hasło oraz dokładnie przeczytać instrukcje.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc przy z Office 2011 dla komputerów Mac, zobacz Rozwiązywanie problemów z odinstalowywaniem Office 2011 dla komputerów Mac.

Krok 1. Usuń applikacje pakietu Pakiet Office dla komputerów Mac

 1. Otwórz program Finder, a następnie kliknij przycisk Aplikacje.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Command POLECENIE, kliknij aby wybraćPakiet Office dla komputerów Mac.

  Uwaga: W zależności od posiadanej wersji pakietu Office możesz mieć zainstalowany program Outlook albo usługę OneDrive lub nie.

 3. Naciśnij klawisz CTRL i kliknij albo po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane aplikacje, a następnie wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

  Przenoszenie aplikacji pakietu Office do Kosza

Krok 2. Usuwanie plików pomocniczych

Pliki pomocnicze, które trzeba usunąć, znajdują się w folderach Biblioteki i Użytkownicy.

Usuwanie plików z folderu Biblioteka

 1. Otwórz program Finder, kliknij pozycję Przejdź > Komputer, a następnie kliknij pozycję Widok > Kolumny.

 2. Przejdź do obszaru Macintosh HD i otwórz folder Biblioteka.

  Przechodzenie do folderu Biblioteki, a następnie do folderu LaunchDaemons
 3. Przejdź wstecz i otwórz folder LaunchDaemons. Naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy te pliki, jeśli istnieją, a następnie wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

  • com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist)

  • com.microsoft.autoupdate.helper.plist

  • com.microsoft.onedriveupdaterdaemon.plist

 4. Otwórz folder LaunchAgents, naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, jeśli istnieje, a następnie wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

  • com.microsoft.update.agent.plist

 5. Przejdź wstecz i otwórz folder PrivilegedHelperTools. Naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy te pliki, jeśli istnieją, a następnie wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

  • com.microsoft.office.licensingV2.helper

  • com.microsoft.autoupdate.helper

 6. Przejdź wstecz i otwórz folder Preferencje. Naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy te pliki, jeśli istnieją, a następnie wybierz pozycję Przenieś do Kosza.

  • com.microsoft.office.licensingV2.plist (jeśli istnieje)

Usuwanie plików z folderu biblioteki użytkownika

Aby usunąć pliki z folderu Biblioteka użytkownika, musisz najpierw ustawić opcje wyświetlania w programie Finder.

 1. W programie Finder naciśnij klawisze POLECENIE+SHIFT+H.

 2. W menu programu Finder kliknij pozycje Widok > Jako lista, a następnie kliknij pozycje Widok > Pokaż opcje wyświetlania.

 3. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania zaznacz pozycję Pokaż folder Biblioteka.

  Ustawienie pokazywania plików biblioteki w opcjach wyświetlania w programie Finder
 4. Wróć do widoku kolumnowego (POLECENIE+3) i kliknij pozycję Biblioteka„<Twoja_nazwa_użytkownika>”.

 5. W folderze biblioteki użytkownika kliknij pozycję Kontenery, naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z tych plików, jeśli istnieją, a następnie kliknij pozycję Przenieś do Kosza.

  • com.microsoft.errorreporting

  • com.microsoft.Excel

  • com.microsoft.netlib.shipassertprocess

  • com.microsoft.Office365ServiceV2

  • com.microsoft.onedrive.findersync

  • com.microsoft.Outlook

  • com.microsoft.Powerpoint

  • com.microsoft.RMS-XPCService

  • com.microsoft.Word

  • com.microsoft.onenote.mac

 6. W folderze biblioteki użytkownika kliknij pozycję Pliki cookie, naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z tych plików, jeśli istnieją, a następnie kliknij pozycję Przenieś do Kosza.

  Ostrzeżenie: Dane programu Outlook zostaną usunięte, jeśli przeniesiesz te foldery do Kosza. Należy utworzyć kopię zapasową tych folderów przed ich usunięciem.

  • com.microsoft.onedrive.binarycookies

  • com.microsoft.onedriveupdater.binarycookies

 7. W folderze biblioteki użytkownika kliknij pozycję Kontenery grupy, naciśnij klawisz CTRL i kliknij lub po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z tych folderów, jeśli istnieją, a następnie kliknij pozycję Przenieś do Kosza.

  Ostrzeżenie: Dane programu Outlook zostaną usunięte, jeśli przeniesiesz te foldery do Kosza. Należy utworzyć kopię zapasową tych folderów przed ich usunięciem.

  • UBF8T346G9.ms

  • UBF8T346G9.Office

  • UBF8T346G9.OfficeOneDriveSyncIntegration

  • UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

  • UBF8T346G9.OneDriveStandaloneSuite

Krok 3. Pobieranie i uruchamianie narzędzia do usuwania licencji

Wykonaj instrukcje opisane w temacie Jak usunąć pliki licencji pakietu Office na komputerze Mac, aby użyć narzędzia do usuwania licencji. Spowoduje to całkowite usunięcie z komputera Mac plików licencji.

Ważne: W celu ponownego aktywowania potrzebne będzie prawidłowe konto e-mail i hasło skojarzone z Twoją kopią pakietu Office.

Krok 4. Usuń ikony Pakiet Office dla komputerów Mac z obszaru Docka

Jeśli do Docka dodano ikony pakietu Office, po odinstalowaniu pakietu Pakiet Office dla komputerów Mac mogą one zostać przekształcone w znaki zapytania. Aby usunąć te ikony, naciśnij klawisz CONTROL i kliknij albo po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij pozycję Opcje > Usuń z Docka.

Krok 5. Ponowne uruchamianie komputera

Po usunięciu wszystkich plików wymienionych w tej sekcji opróżnij Kosz i uruchom ponownie komputer.

Ponowne Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac

Problemy z instalacją lub aktywacją pakietu Office dla komputerów Mac?

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×