Spis treści
×
Instalowanie pakietu Office

Możesz łatwo odinstalować aplikacje pakietu Office dla komputerów Mac takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook przy użyciu tych instrukcji. Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się na komputerze Mac jako administrator lub podać nazwę administratora i hasło.

Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się na komputerze Mac jako administrator lub podać nazwę administratora i hasło.

Usuwanie aplikacji pakietu

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Command POLECENIE, kliknij, aby zaznaczyć wszystkie aplikacje pakietu Pakiet Office dla komputerów Mac.

 3. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij wybraną aplikacje, a następnie kliknij pozycję Przenieś do Kosza.

  Przenoszenie aplikacji pakietu Office do Kosza

Usuwanie plików z folderu biblioteki użytkownika

 1. W programie Finder naciśnij klawisze POLECENIE+Shift+g.

 2. W wyświetlonym oknie wprowadź polecenie ~/Library, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

 3. Otwórz folder Kontenery, a następnie kliknij każdy z tych folderów, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i wybierz polecenie Przenieś do kosza. Możliwe, że nie wszystkie z tych folderów istnieją.

  • com.microsoft.errorreporting

  • com.microsoft.Excel

  • com.microsoft.netlib.shipassertprocess

  • com.microsoft.Office365ServiceV2

  • com.microsoft.Outlook

  • com.microsoft.Powerpoint

  • com.microsoft.RMS-XPCService

  • com.microsoft.Word

  • com.microsoft.onenote.mac

 4. Ostrzeżenie: Dane programu Outlook zostaną usunięte, gdy przeniesiesz trzy foldery wymienione w tym kroku do Kosza. Należy utworzyć kopię zapasową tych folderów przed ich usunięciem.

  Kliknij strzałkę wstecz, aby wrócić do folderu Biblioteka, a następnie otwórz folder Kontenery grupy. Naciskając klawisz Ctrl, kliknij każdy z tych folderów (jeśli istnieje), a następnie wybierz polecenie Przenieś do Kosza.

  • UBF8T346G9.ms

  • UBF8T346G9.Office

  • UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

Usuwanie z Docka i ponowne uruchamianie komputera

 1. Jeśli którekolwiek z aplikacji pakietu Office zostały dodane do Docka, kliknij każdą z nich, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie wybierz kolejno pozycje Opcje > Usuń z Docka.

  Usuwanie z Docka

 2. Uruchom ponownie komputer Mac, aby ukończyć odinstalowywanie.

Tematy pokrewne

Co należy zrobić, jeśli nie możesz zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac?

Rozwiązywanie problemów z pakietem Office dla komputerów Mac przez całkowite odinstalowanie przed ponowną instalacją

Ponownie zainstaluj pakiet Office na komputerze PC lub Mac

Ważne:  Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby odinstalować pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, przenieś aplikacje do Kosza. Po usunięciu wszystkich elementów opróżnij Kosz i uruchom ponownie komputer Mac, aby ukończyć proces.

Przed usunięciem pakietu Office 2011 dla komputerów Mac zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office i upewnij się, że Kosz nie zawiera niczego, co chcesz zachować. Podczas wykonywania tego procesu aplikacje pakietu Office powinny być zamknięte.

Odinstalowywanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac

Uwaga: Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się jako administrator, a prawdopodobnie zostało to już zrobione, jeśli korzystasz z własnego komputera Mac. Jeśli korzystasz z komputera Mac, który należy do sieci w miejscu pracy, może być konieczne poproszenie kogoś z działu informatycznego organizacji o pomoc przy logowaniu się jako administrator.

Usuwanie folderu Microsoft Office 2011

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy.

 2. Znajdź i przeciągnij katalog Microsoft Office 2011 do Kosza.

 3. Uruchom ponownie komputer.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z pakietem Office 2011 dla komputerów Mac przez całkowite odinstalowanie przed ponownym zainstalowaniem

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×