Wygląd tabel w prezentacji można zmienić, łącząc PowerPoint, dzieląc lub usuwając komórki tabeli.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwie lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie można zaznaczyć wielu niesącący komórek.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij przycisk Scal komórki.

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

Porada: Możesz również wymazać obramowania komórek, aby scalić komórki tabeli. W obszarze Narzędziatabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka ,a następnie kliknij obramowanie komórek, które chcesz wymazać. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na więcej komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij przycisk Podziel komórki,a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

  • Aby podzielić komórkę w pionie, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę w poziomie, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy.

Dzielenie zawartości tabeli między dwa slajdy

PowerPoint nie można automatycznie podzielić tabeli, która jest zbyt długa, aby zmieścić się na jednym slajdzie, ale można to łatwo zrobić samodzielnie:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

1:21

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz zawartość komórki, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje jej usunięcia. Aby usunąć komórkę, należy scalić komórki tabeli (jak opisano w sekcji powyżej) lub usunąć wiersz lub kolumnę.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwie lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie można zaznaczyć wielu niesącący komórek.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij przycisk Scal komórki.

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

Porada: Możesz również wymazać obramowania komórek, aby scalić komórki tabeli. W obszarze Narzędziatabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka ,a następnie kliknij obramowanie komórek, które chcesz wymazać. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na więcej komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij przycisk Podziel komórki,a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

  • Aby podzielić komórkę w pionie, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę w poziomie, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy.

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz zawartość komórki, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje jej usunięcia. Aby usunąć komórkę, należy scalić komórki tabeli (jak opisano w sekcji powyżej) lub usunąć wiersz lub kolumnę.

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij przycisk Scal komórki.

  Zrzut ekranu przedstawiający grupę Scalanie dostępną na karcie Układ tabeli z opcjami Scal komórki i Podziel komórki.

Dzielenie komórek

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij przycisk Podziel komórki.

 4. W oknie dialogowym Dzielenie komórek wybierz liczbę kolumn i wierszy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Dzielenie komórek z opcjami ustawienia liczby kolumn i wierszy.

Zobacz też

Dodawanie tabeli do slajdu

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze Komórkikliknij przycisk Scal.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

Dzielenie komórek

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze Komórkikliknij przycisk Podziel.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

 4. W oknie dialogowym wybierz liczbę kolumn i wierszy.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwie lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie można zaznaczyć wielu niesącący komórek.

 2. W obszarze Narzędziatabel wybierz kartę Układ, a następnie w grupie Scalanie wybierz pozycję Scal komórki.

  W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie wybierz pozycję Scal komórki.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki i wybrać polecenie Scal komórki.

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz zawartość komórki, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje jej usunięcia. Aby usunąć komórkę, należy scalić komórki tabeli (jak opisano w sekcji powyżej) lub usunąć wiersz lub kolumnę.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na więcej komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę tabeli lub komórki, które chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędziatabel wybierz kartę Układ, a następnie w grupie Scalanie wybierz pozycję Podziel komórki.

  W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie wybierz pozycję Scal komórki.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki i wybrać polecenie Podziel komórki.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podzielić komórkę w pionie, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę w poziomie, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×