Skróty klawiaturowe w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wielu użytkowników wykrywa, że korzystanie z klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Word ułatwia ich wydajniejszą pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie wielu klawiszy.

 • Znak przecinek (,) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy w kolejności.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w Word dla systemu Windows.

Uwagi: 

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

 • W przypadku korzystania z programu Microsoft Word Starter należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

 • Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w formacie dokumentu programu Word, użyj tego linku: Skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla systemu Windows.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane skróty w programie Microsoft Word.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Tworzenie nowego dokumentu.

Ctrl+N

Zapisz dokument.

Ctrl+S

Zamknij dokument.

Ctrl+W

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Stosowanie pogrubienia do tekstu.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy do tekstu.

Ctrl+I

Stosowanie podkreślenia do tekstu.

Ctrl+U

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+]

Wyśrodkuj tekst.

Ctrl+E

Wyrównywanie tekstu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie tekstu do prawej.

Ctrl+R

Anulowanie polecenia.

Esc

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Jeśli to możliwe, wykonaj ponownie poprzednią akcję.

Ctrl+Y

Dostosuj powiększenie powiększenia.

ALT+W, Q, a następnie przejdź klawiszem Tab do odpowiedniej wartości w oknie Powiększenie

Dzielenie okna dokumentu.

Ctrl+Alt+S

Usuwanie podziału okna dokumentu.

Alt + Shift + C lub CTRL + ALT + S

Początek strony

Zamykanie okienka zadań

Aby zamknąć okienko zadań za pomocą klawiatury:

 1. Naciskaj klawisz F6 do momentu zaznaczenia okienka zadań.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Wstążka grupuje pokrewne opcje na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne Grupa czcionka zawiera opcję kolor czcionki . Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane poradami kluczowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższym obrazie.

Porady dotyczące klawiszy na Wstążce w programie Word 365

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi klawiszami dostępu.

Za pomocą klawisza ALT możesz połączyć litery z poradami dotyczącymi klawiszy, aby utworzyć skróty o nazwie klawisze dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze ALT + H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne , a następnie ALT + Q, aby przejść do pola powiedz mi lub Wyszukaj . Ponownie naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy dla opcji wybranej karty.

W Office 2013 i Office 2010 większość starych skrótów menu klawiszy Alt nadal działa. Należy jednak znać pełny skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie naciśnij jedno z starych klawiszy menu E (Edytuj), V (widok), i (Wstaw) itd. Powiadomienie pojawia się, gdy korzystasz z klawisza dostępu z wcześniejszej wersji Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, przejdź do niej i korzystaj z niej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i Użyj zamiast nich wskazówek dotyczących klawiszy.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do karty na Wstążce, naciśnij dowolny z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w dokumencie mogą być wyświetlane dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola powiedz mi lub Wyszukaj na Wstążce w celu wyszukania pomocy lub zawartości pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwórz stronę plik , aby użyć widoku Backstage.

Alt+F

Otwórz kartę Narzędzia główne , aby użyć typowych poleceń formatowania, stylów akapitu i narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie w celu wstawiania tabel, obrazów i kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwórz kartę projektowanie , aby użyć motywów, kolorów i efektów, takich jak obramowania stron.

Alt+G

Otwórz kartę Układ , aby pracować z marginesami strony, orientacją strony, wcięcie i odstępy.

Alt+P

Otwieranie karty odwołania w celu dodania spisu treści, przypisów dolnych lub spisu cytatów.

Alt+S

Otwórz kartę Korespondencja , aby zarządzać zadaniami korespondencji seryjnej i pracować z kopertami i etykietami.

Alt+M

Otwieranie karty Recenzja w celu korzystania z funkcji sprawdzania pisowni, ustawiania języków sprawdzania oraz śledzenia i przeglądania zmian w dokumencie.

Alt+R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku dokumentu lub trybu, takiego jak tryb czytania lub widok konspektu. Możesz również ustawić okna powiększenie powiększenia i zarządzać wieloma oknami dokumentów.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na Wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między grupami poleceń na Wstążce.

Ctrl + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Przechodzenie między elementami na Wstążce.

Klawisze strzałek

Uaktywnienie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy wybranego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwarcie menu kontekstowego.

Shift+F10

Ewentualnie na klawiaturze systemu Windows klawisz Context (między prawym klawiszem Alt i klawiszem Ctrl w prawo)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jedno słowo w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora o jedno słowo w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w górę o jedno akapit.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jedno akapit.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

End

Przeniesienie kursora do początku bieżącego wiersza.

Home

Przeniesienie kursora na początek ekranu.

Ctrl+Alt+Page up

Przeniesienie kursora na dół ekranu.

Ctrl+Alt+Page down

Przenieś kursor, przewijając widok dokumentu o jedno okno.

PAGE UP

Przenieś kursor, przewijając widok dokumentu o jedno okno w dół.

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek następnej strony.

Ctrl + Page Down

Przeniesienie kursora na początek poprzedniej strony.

Ctrl + Page Up

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

Ctrl+End

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

Ctrl+Home

Przenieś kursor do lokalizacji poprzedniej poprawki.

Shift+F5

Przenieś kursor do lokalizacji ostatniej zmiany wprowadzonej przed ostatnim zamknięciem dokumentu.

Kombinacja klawiszy Shift + F5 zaraz po otwarciu dokumentu.

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Wyświetlanie okienka zadań Nawigacja w celu wyszukania zawartości dokumentu.

Ctrl+F

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do w celu przejścia do określonej strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innej lokalizacji.

Ctrl+G

Przechodzenie między lokalizacjami czterech poprzednich zmian wprowadzonych w dokumencie.

Ctrl+Alt+Z

Początek strony

Nawigowanie w dokumencie przy użyciu opcji przeglądania w programie Word 2007 i 2010

W Word 2007 i 2010 można przeglądać dokumenty według różnych typów obiektów, takich jak pola, przypisy dolne, nagłówki i grafiki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz listę opcji przeglądania, aby zdefiniować typ obiektu, według którego chcesz przeglądać.

Ctrl+Alt+Home

Przechodzenie do poprzedniego obiektu zdefiniowanego typu.

Ctrl + Page Up

Przechodzenie do następnego obiektu zdefiniowanego typu.

Ctrl + Page Down

Początek strony

Wyświetlanie podglądu i drukowanie dokumentów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wydrukuj dokument.

Ctrl+P

Przełączanie do podglądu wydruku.

Ctrl+Alt+I

Przechodzenie na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu.

Page Up lub Page Down

Przechodzenie na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+Home

Przechodzenie na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+End

Początek strony

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Ctrl + Shift + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczanie od bieżącej pozycji do końca bieżącego wiersza.

Shift+End

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku bieżącego akapitu.

Ctrl + Shift + Strzałka w górę

Wybierz od bieżącej pozycji do końca bieżącego akapitu.

Ctrl + Shift + Strzałka w dół

Wybierz od bieżącego położenia do góry ekranu.

Shift + Page Up

Wybierz od bieżącego położenia do dołu ekranu.

Shift + Page Down

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Ctrl+Shift+Home

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Ctrl+Shift+End

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji w dolnej części okna.

Ctrl + Alt + Shift + Page Down

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozpoczynanie rozszerzania zaznaczenia.

F8

W trybie rozszerzania zaznaczenia kliknięcie lokalizacji w dokumencie powoduje rozszerzenie bieżącego zaznaczenia do tej lokalizacji.

Zaznaczanie najbliższego znaku w lewo lub w prawo.

Klawisz F8, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia.

F8 wielokrotnie, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję i dokument.

Zmniejszenie zaznaczenia.

Shift+F8

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

Ctrl + Shift + F8, a następnie naciskaj klawisze strzałek

Zatrzymaj Rozszerzanie zaznaczenia.

Esc

Początek strony

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Ctrl+Delete

Otwórz okienko zadań schowek i Włącz Schowek pakietu Office, który umożliwia kopiowanie i wklejanie zawartości między aplikacjami Microsoft Office.

ALT + H, F, O

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Przenoszenie zaznaczonej zawartości do określonej lokalizacji.

F2, Przenieś kursor do miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do określonej lokalizacji.

Shift + F2, Przenieś kursor do miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Definiowanie bloku Autotekstu z zaznaczoną zawartością.

Alt+F3

Wstawianie bloku Autotekstu.

Kilka pierwszych znaków bloku Autotekstu, a następnie naciśnięcie klawisza Enter po wyświetleniu etykietki ekranowej.

Wycinanie zaznaczonej zawartości do kolekcji.

Ctrl+F3

Wklejenie zawartości kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Skopiowanie wybranego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejenie wybranego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Kopiowanie nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji dokumentu.

Alt+Shift+R

Wyświetlanie okna dialogowego zamienianie w celu znajdowania i zamieniania tekstu, określonego formatowania lub elementów specjalnych.

Ctrl+H

Wyświetl okno dialogowe obiekt , w którym można wstawić obiekt pliku do dokumentu.

Alt + N, J, J

Wstawianie grafiki SmartArt.

Alt + N, M

Wstawianie grafiki WordArt.

Alt + N, W

Początek strony

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyśrodkuj akapit.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Zwiększanie wcięcia akapitu.

Ctrl+M

Usuwanie wcięcia akapitu.

Ctrl+Shift+M

Tworzenie wysunięcia.

Ctrl+T

Usuwanie wysunięcie.

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu.

Ctrl+Q

Stosowanie pojedynczych odstępów w akapicie.

Ctrl+1

Stosowanie podwójnych odstępów do akapitu.

Ctrl+2

Stosowanie w akapicie 1,5 odstępów między wierszami.

Ctrl+5

Dodaj lub Usuń odstęp przed akapitem.

CTRL+0 (zero)

Włącz Autoformatowanie.

Ctrl+Alt+K

Stosowanie stylu normalny .

Ctrl+Shift+N

Stosowanie stylu Nagłówek 1 .

Ctrl+Alt+1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 .

Ctrl+Alt+2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 .

Ctrl+Alt+3

Wyświetlanie okienka zadań stosowanie stylów .

Ctrl+Shift+S

Wyświetlanie okienka zadań Style .

Ctrl + Alt + Shift + S

Początek strony

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna dialogowego czcionka .

Ctrl+D

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + Shift + prawy nawias ostry (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + Shift + nawias ostry (<)

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (])

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([)

Przełączanie tekstu między wielką literą, małą literą i literą tytułu.

Shift+F3

Zmienianie tekstu na wielkie litery.

Ctrl+Shift+A

Ukrycie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+H

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Stosowanie podkreślenia do wyrazów bez spacji.

Ctrl+Shift+W

Stosowanie formatowania z podwójnym podkreślaniem.

Ctrl+Shift+D

Stosowanie formatowania kursywą.

Ctrl+I

Stosowanie formatu kapitaliki.

Ctrl+Shift+K

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego.

Ctrl+Znak równości (=)

Stosowanie formatowania indeksu górnego.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

Ctrl+spacja

Zmień zaznaczony tekst na czcionkę symbol.

Ctrl+Shift+Q

Początek strony

Zarządzanie formatowaniem tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie wszystkich znaków niedrukowanych.

Ctrl + Shift + 8 (nie używaj klawiatury numerycznej)

Wyświetlanie okienka zadań wyświetlanie formatowania .

Shift+F1

Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Enter

Wstawianie podziału strony.

Ctrl+Enter

Wstawianie podziału kolumny.

Ctrl+Shift+Enter

Wstawianie kreski pauzy (—).

Ctrl + Alt + znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Wstaw znak półpauzy (—).

Ctrl + znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Wstawianie łącznika opcjonalnego.

Ctrl+Łącznik (-)

Wstawianie łącznika nierozdzielającego.

Ctrl+Shift+Łącznik (-)

Wstawianie spacji nierozdzielającej.

Ctrl+Shift+Spacja

Wstawianie symbolu praw autorskich (©).

Ctrl+Alt+C

Wstawianie zarejestrowanego symbolu towarowego (®).

Ctrl+Alt+R

Wstawianie symbolu znaku towarowego (™).

Ctrl+Alt+T

Wstawianie wielokropka (...)

Ctrl + Alt + kropka (.)

Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode. Aby na przykład wstawić symbol euro ( Symbol waluty euro ), należy wpisać 20AC, a następnie nacisnąć klawisz X, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Porada: Aby sprawdzić kod znaku Unicode dla zaznaczonego znaku, naciśnij klawisze ALT + X.

Kod znaku, a następnie naciśnij klawisze ALT + X

Wstawianie znaku ANSI dla określonego dziesiętnego kodu znaku ANSI. Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Alt+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Początek strony

Praca z zawartością sieci Web

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Przechodzenie o jedną stronę do tyłu.

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną stronę do przodu.

Alt+strzałka w prawo

Odświeżanie strony.

F9

Początek strony

Praca z tabelami

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki w wierszu i zaznaczanie jej zawartości.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki w wierszu i zaznaczanie jej zawartości.

Shift+Tab

Przechodzenie do pierwszej komórki w wierszu.

Alt+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki w wierszu.

Alt+End

Przechodzenie do pierwszej komórki w kolumnie.

Alt + Page Up

Przechodzenie do ostatniej komórki w kolumnie.

Alt + Page Down

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedno wiersz w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przechodzenie o jedno wiersz w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Początek strony

Wybieranie zawartości tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznacz zawartość w następnej komórce.

Tab

Zaznacz zawartość w poprzedniej komórce.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie kolumny.

Zaznacz pierwszą lub dolną komórkę kolumny, a następnie naciśnij klawisze Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zaznaczanie wiersza.

Zaznacz pierwszą lub ostatnią komórkę w wierszu, a następnie naciśnij klawisze Shift + Alt + End lub Home.

Zaznaczanie całej tabeli.

ALT + 5 na klawiaturze numerycznej z włączonym klawiszem Num Lock

Początek strony

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego akapitu w komórce.

Enter

Wstawianie znaku tabulacji w komórce.

Ctrl+Tab

Początek strony

Recenzja dokumentu

Czynność

Klawisze

Wstawianie komentarza.

Ctrl+Alt+M

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Ctrl+Shift+E

Zamknij okienko recenzowania.

Alt+Shift+C

Początek strony

Praca z odwołaniami, cytatami i indeksowaniem

Użyj poniższych skrótów, aby dodać odwołania do dokumentu, takie jak spis treści, przypisy dolne i cytaty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczanie wpisu spisu treści.

Alt+Shift+O

Oznaczanie wpisu (cytatu) wykazu źródeł.

Alt+Shift+I

Wybierz pozycję Opcje cytatu.

Alt + Shift + F12, spacja

Oznaczanie wpisu indeksu.

Alt+Shift+X

Wstawianie przypisu dolnego.

Ctrl+Alt+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Ctrl+Alt+D

Przechodzenia do następnego przypisu dolnego.

Alt + Shift + prawy nawias ostry (>)

Przechodzenia do poprzedniego przypisu dolnego.

Alt + Shift + lewy nawias ostry (<)

Początek strony

Praca z korespondencją seryjną i polami

Aby można było używać następujących skrótów klawiaturowych, należy zaznaczyć kartę wstążki Korespondencja . Aby wybrać kartę Korespondencja , naciśnij klawisze Alt + M.

Tworzenie korespondencji seryjnej

Czynność

Skrót klawiaturowy

Podgląd korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+K

Scalanie dokumentu.

Alt+Shift+N

Drukowanie scalonego dokumentu.

Alt+Shift+M

Edytowanie dokumentu danych korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+E

Wstawianie pola korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+F

Początek strony

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Alt+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM.

Ctrl+Alt+L

Wstawianie pola PAGE.

Alt+Shift+P

Wstawianie pola TIME.

Alt+Shift+T

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu zaznaczonego pola a jego wynikiem.

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pól.

Alt+Shift+F9

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Początek strony

Praca z tekstem w innych językach

Ustawianie języka sprawdzania

Każdy dokument ma język domyślny — zwykle jest to język domyślny systemu operacyjnego komputera użytkownika. Jeśli dokument zawiera również wyrazy lub frazy w innym języku, warto ustawić język sprawdzania tych wyrazów. W ten sposób nie tylko można sprawdzać pisowni i gramatyki w odniesieniu do tych fraz, dzięki technologiom ułatwień dostępu, takich jak czytniki zawartości ekranu, są odpowiednio obsługiwane.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetl okno dialogowe Język , w którym można ustawić język sprawdzania.

Alt+R, U, L

Ustawianie języków domyślnych.

Alt+R, L

Początek strony

Wstawianie znaków narodowych

Aby wpisać małą literę przy użyciu kombinacji klawiszy, która zawiera klawisz Shift, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Shift + symbol, a następnie zwolnij je przed wpisaniem litery.

Uwaga: Jeśli często piszesz w innym języku, możesz zamiast tego przełączyć się na inną klawiaturę.

Znak

Skrót klawiaturowy

à, è, μ, ò, ù,
À, è, μ, ò, ù

Ctrl + akcent słaby ('), litera

=, é, í, ó, ú, ý
, é, í, ó, ú, ý

Ctrl + cudzysłów pojedynczy ('), litera

â, ê, î, ô, û
Â, ê, î, ô, û

Ctrl + Shift + daszek (^), litera

ã, ń, õ
ã, ń, õ

Ctrl + Shift + Tylda (~), litera

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
ä, ë, ï, ö, ü, ÿ

Ctrl + Shift + dwukropek (:), litera

a; a

Ctrl + Shift + znak (@), a lub A

æ, Æ

Ctrl + Shift + znak ampersand (&), a lub A

o, o

Ctrl + Shift + ampersand (&), o lub O

ç, Ç

Ctrl + przecinek (,), c lub C

ð, Ð

Ctrl + cudzysłów pojedynczy ('), d lub D

o, o

Ctrl + ukośnik (/), o lub O

¿

Ctrl + Alt + Shift + znak zapytania (?)

¡

Ctrl + Alt + Shift + wykrzyknik (!)

ß

Ctrl + Shift + ampersand (&), s

Początek strony

Używanie edytorów IME dla języków wschodnioazjatyckich

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do edytora IME dla języka 101, jeśli jest dostępna.

Alt + Tylda (~)

Przejdź do edytora IME dla języka koreańskiego (IME) dla klawiatury o 101 klawiszy, jeśli jest dostępna.

Prawy klawisz Alt

Przejdź do edytora IME dla języka 101, jeśli jest dostępna.

Ctrl+Spacja

Początek strony

Praca z widokami dokumentów

Program Word udostępnia kilka różnych widoków dokumentu. Każdy widok ułatwia wykonywanie określonych zadań. Na przykład Tryb czytania umożliwia wyświetlanie dokumentu jako poziomej sekwencji stron, którą można szybko przeglądać przy użyciu klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo.

Przełączanie widoku dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku trybu czytania .

W Word 2007 i 2010 jest on nazywany widokiem Odczyt pełnoekranowy.

Alt+W, F

Przełączanie do widoku układu wydruku .

Ctrl+Alt+P

Przełączanie do widoku konspektu .

Ctrl+Alt+O

Przełącz się do widoku wersja robocza .

Ctrl+Alt+N

Początek strony

Tworzenie konspektu dokumentu

Te skróty obowiązują tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w widoku konspektu .

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Obniż poziom akapitu do tekstu podstawowego.

Ctrl+Shift+N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt + Shift + znak plus

Umożliwia Zwinięcie tekstu pod nagłówkiem.

Alt + Shift + znak minus

Rozwijanie lub zwijanie całego tekstu lub wszystkich nagłówków.

Alt+Shift+A

Ukrywanie lub wyświetlanie formatowania znaków.

Ukośnik (/) (na klawiaturze numerycznej)

Przełączanie między wyświetlaniem pierwszego wiersza tekstu podstawowego i wyświetlaniem całego tekstu podstawowego.

Alt+Shift+L

Pokazywanie wszystkich nagłówków z stylem Nagłówek 1 .

Alt+Shift+1

Pokazywanie wszystkich nagłówków o określonym poziomie nagłówka.

Alt + Shift + numer poziomu nagłówka

Wstawianie znaku tabulacji.

Ctrl+Tab

Początek strony

Przechodzenie między dokumentami w trybie do czytania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie na początek dokumentu.

Home

Przechodzenie na koniec dokumentu.

End

Przechodzenia do określonej strony.

Wpisz numer strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zakończ tryb czytania.

Esc

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Klawisz

Opis

F1

 • Tylko klawisz F1: wyświetla okienko zadań Pomoc programu Word .

 • Kombinacja klawiszy Shift + F1: Wyświetla lub ukrywa pomoc kontekstową lub okienko zadań Wyświetlanie formatowania .

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F1: powoduje przejście do następnego pola.

 • Kombinacja klawiszy Alt + Shift + F1: powoduje przejście do poprzedniego pola.

F2

 • Tylko odf2: powoduje przeniesienie zaznaczonego tekstu lub grafiki. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz przenieść tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść, lub naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F2: umożliwia skopiowanie zaznaczonego tekstu lub grafiki. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz skopiować tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby skopiować, lub naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F2: wyświetla obszar Podgląd wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

 • Kombinacja klawiszy Alt + Shift + F2: umożliwia zapisanie dokumentu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + F2: Wyświetla okno dialogowe otwieranie .

F3

 • Kombinacja klawiszy Shift + F3: przełącza zaznaczony tekst między wielką literą, małą literą i literą tytułu.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F3: wycina wybraną zawartość do kolekcji. Do kolekcji można wycinać wiele tekstów i grafik, a następnie wklejać je jako grupę w inne miejsce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F3: umożliwia skopiowanie zawartości kolekcji.

 • Kombinacja klawiszy ALT + F3: Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

 • Shift + F4: powtarza ostatnią operację Znajdź lub Przejdź do .

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F4: Zamyka bieżący dokument.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F4: zamyka Word.

F5

 • Tylko F5: Wyświetla okno dialogowe przechodzenia do .

 • Kombinacja klawiszy Shift + F5: powoduje przeniesienie kursora do ostatniej zmiany.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F5: Wyświetla okno dialogowe zakładka .

 • Kombinacja klawiszy Alt + F5: powoduje przywrócenie rozmiaru okna dokumentu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełączanie między dokumentem, okienkiem zadań, paskiem stanu i wstążką. W dokumencie, który został podzielony, klawisz F6 zawiera podzielone okienka podczas przełączania między okienkami a okienkiem zadań.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F6: przełącza między dokumentem, wstążką, paskiem stanu a okienkiem zadań.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F6: przełącza do następnego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F6: przełącza do poprzedniego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F6: powoduje przejście z otwartego okna dialogowego z powrotem do dokumentu w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie.

F7

 • Tylko pole F7: powoduje wyświetlenie okienka zadań Edytor , w którym można sprawdzić pisownię i gramatykę w dokumencie lub zaznaczonym tekście.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F7: wyświetla okienko zadań Tezaurus .

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F7: aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F7: umożliwia znalezienie następnego błędu pisowni lub gramatyki.

 • Alt + Shift + F7: w Word 2013 i nowsze powoduje wyświetlenie okienka zadań translator . W Word 2007 i 2010 wyświetla okienko zadań poszukiwanie .

F8

 • Tylko F8: Rozszerzanie zaznaczenia. Jeśli na przykład jest zaznaczony wyraz, rozmiar zaznaczenia zostanie przedłużony do jednego zdania.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F8: redukuje zaznaczenie. Jeśli na przykład zaznaczony jest akapit, rozmiar zaznaczenia zostanie zmniejszony do jednego zdania.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania zaznaczenia. W trybie rozszerzania zaznaczenia klawisze strzałek rozszerzają zaznaczenie.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F8: Wyświetla okno dialogowe makro umożliwiające tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

F9

 • Samo F9: umożliwia zaktualizowanie wybranych pól.

 • Kombinacja klawiszy SHIFT + F9: przełącza między kodem pola a jego wynikiem.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F9: powoduje wstawienie pustego pola.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + SHIFT + F9: umożliwia odłączenie bieżącego pola.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F9: przełącza między wszystkimi kodami pól i ich wynikami.

 • Kombinacja klawiszy ALT + SHIFT + F9: uruchamia GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pól.

F10

 • Sam F10: włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy.

 • Kombinacja klawiszy SHIFT + F10: Wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F10: maksymalizuje lub przywraca rozmiar okna dokumentu.

 • Kombinacja klawiszy ALT + F10: wyświetla okienko zadań zaznaczenie .

 • Kombinacja klawiszy Alt + Shift + F10: Wyświetla menu lub komunikat dla dostępnych akcji, na przykład w przypadku wklejenia tekstu lub zmiany Autokorekty .

F11

 • Sam F11: przejście do następnego pola.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F11: powoduje przejście do poprzedniego pola.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + F11: blokuje bieżące pole.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F11: odblokowuje bieżące pole.

 • Kombinacja klawiszy ALT + F11: otwiera Edytor języka Microsoft Visual Basic for Applications , w którym można utworzyć makro przy użyciu Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam F12: Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako .

 • Kombinacja klawiszy Shift + F12: umożliwia zapisanie dokumentu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + F12: Wyświetla okno dialogowe otwieranie .

 • Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F12: wyświetla kartę Drukowanie w widoku Backstage.

 • Alt + Shift + F12: wybiera przycisk spisu treści w kontenerze Spis treści, gdy kontener jest aktywny.

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w Word dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia w określonych wersjach systemu operacyjnego Mac i niektóre aplikacje narzędziowe mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi oraz operacjami klawiszy funkcyjnych w Office dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania przypisania klawiszy dla skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc dla komputerów Mac dotyczącą używanej wersji programu macOS, aplikacji narzędziowej lub odwołujących się do konfliktów skrótów.

 • Jeśli nie znajdziesz skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do tematu Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów korzystających z klawisza Ctrl na klawiaturze systemu Windows działa również z klawiszem Control w Word dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

Aby uzyskać najlepsze środowisko korzystania z klawiatury ze wstążką, należy umożliwić klawiaturze dostęp do wszystkich kontrolek.

 1. Aby otworzyć okno Preferencje systemowe, naciśnij klawisze COMMAND + spacja, wpisz Preferencje systemowei naciśnij klawisz Return.

 2. Aby przejść do ustawień klawiatury, wpisz klawiaturę i naciśnij klawisz Return.

 3. Na karcie skróty naciśnij klawisze Control + F7, aby zmienić ustawienie pełny dostęp za pomocą klawiatury z pól tekstowych i list tylko do wszystkich kontrolek.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono często używane skróty w Word dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

COMMAND + Z

F1

Jeśli to możliwe, wykonaj ponownie poprzednią akcję.

COMMAND + Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

COMMAND + X

F2

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

COMMAND +C

F3

Wklejenie zawartości Schowka.

COMMAND + V

F4

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu. *

Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego przechodzenia do .

COMMAND + opcja + G

F5

Wyświetlanie okna dialogowego Pisownia i gramatyka .

COMMAND + opcja + L

F7

Włączanie trybu zaznaczania rozszerzonego.

F8

Przełączanie do następnego okna.

COMMAND + akcent słaby (')

Przełączanie do poprzedniego okna.

COMMAND + Shift + akcent słaby (')

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako .

COMMAND + Shift + S

Znajdowanie tekstu (przeniesienie fokusu do pola Wyszukaj w dokumencie ).

COMMAND + F

Wyświetlanie okienka Znajdowanie i zamienianie .

Control + H

Wyświetlanie okna dialogowego Drukowanie .

COMMAND + P

Zamknięcie bieżącego dokumentu.

COMMAND + F4

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

COMMAND + opcja + R

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego. Funkcja Sprawdź pisownię podczas pisania musi być włączona.

Opcja + F7

Wyszukiwanie zaznaczonego tekstu w przeglądarce sieci Web.

COMMAND + SHIFT + L

Wyszukiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą okienka zadań Wyszukiwanie inteligentne .

COMMAND + Control + opcja + L

Word 2011: niedostępne

Otwórz słownik.

W Word 2011 Opcja + Shift + F7

Początek strony

Konflikty skrótów

Niektóre Word dla komputerów Mac skróty klawiaturowe kolidują z domyślnymi skrótami klawiaturowymi macOS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby można było używać tych skrótów, może być konieczna zmiana ustawień klawiatury komputera Mac w celu zmiany skrótu klawisza.

Zmienianie preferencji systemowych dla skrótów klawiaturowych

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Wybierz kartę Skróty.

 4. Wybierz pozycję Kontrola misji.

 5. Wyczyść pole wyboru skrótu klawiaturowego powodujące konflikt ze skrótem do Word dla komputerów Mac, którego chcesz użyć.

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jedno słowo w lewo.

Opcja+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora o jedno słowo w prawo.

Opcja+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w górę o jedno akapit.

COMMAND + Strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jedno akapit.

COMMAND + Strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

COMMAND + Strzałka w lewo

Home

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

COMMAND + Strzałka w prawo

End

Przeniesienie kursora na początek poprzedniej strony.

COMMAND + Page Up

W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze COMMAND + Fn + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na początek następnej strony.

COMMAND + Page Down

W klawiaturze komputera MacBook naciśnięcie klawiszy COMMAND + Fn + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

COMMAND + Home

Na klawiaturze komputera MacBook naciśnięcie klawiszy COMMAND + Fn + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

COMMAND + End

Na klawiaturze komputera MacBook, Naciśnij klawisze COMMAND + Fn + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora do poprzedniego punktu wstawiania.

Shift+F5

Przenieś kursor, przewijając widok dokumentu o jedno okno.

PAGE UP

Przenieś kursor, przewijając widok dokumentu o jedno okno w dół.

PAGE DOWN

Początek strony

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Porada: Jeśli jest znana kombinacja klawiszy służąca do przenoszenia kursora, na ogół można zaznaczać tekst, używając tej samej kombinacji klawiszy i przytrzymując jednocześnie klawisz Shift. Na przykład COMMAND + Strzałka w prawo powoduje przeniesienie kursora do następnego wyrazu, a COMMAND + Shift + Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie tekstu od kursora do początku następnego wyrazu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznacz wiele elementów, które nie znajdują się obok siebie.

Zaznacz pierwszy wybrany element, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND , a następnie kliknij pozycję dodatkowe elementy.

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku bieżącego wiersza.

COMMAND + Shift + Strzałka w lewo

Shift+Home

Zaznaczanie od bieżącej pozycji do końca bieżącego wiersza.

COMMAND + Shift + Strzałka w prawo

Shift+End

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku bieżącego akapitu.

COMMAND + Shift + Strzałka w górę

Wybierz od bieżącej pozycji do końca bieżącego akapitu.

COMMAND + Shift + Strzałka w dół

Wybierz od bieżącego położenia do góry ekranu.

Shift + Page Up

Wybierz od bieżącego położenia do dołu ekranu.

Shift + Page Down

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

COMMAND + Shift + Home

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

COMMAND + Shift + End

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji w dolnej części okna.

COMMAND + Shift + opcja + Page Down

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

COMMAND + A

Początek strony

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozpoczynanie rozszerzania zaznaczenia. *

F8

W trybie rozszerzania zaznaczenia kliknięcie lokalizacji w dokumencie powoduje rozszerzenie bieżącego zaznaczenia do tej lokalizacji.

Zaznaczanie najbliższego znaku po lewej stronie.

F8, klawisz Strzałka w lewo

Zaznaczanie najbliższego znaku po prawej stronie.

Klawisz F8, Strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia.

F8 wielokrotnie, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję i dokument.

Zmniejszenie zaznaczenia. *

Shift+F8

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

COMMAND + Shift + F8, a następnie naciskaj klawisze strzałek

Zatrzymaj Rozszerzanie zaznaczenia.

Esc

COMMAND + kropka (.)

Początek strony

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

COMMAND + X

F2

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

COMMAND +C

F3

Wklejenie zawartości Schowka.

COMMAND + V

F4

Wklejenie zawartości Schowka i dopasowanie formatowania otaczającego tekstu.

COMMAND + Opcja + Shift + V

Wyświetlanie okna dialogowego wklejanie specjalne .

COMMAND + Control + V

Wycinanie zaznaczonej zawartości do kolekcji.

COMMAND + F3

Wklejenie zawartości kolekcji.

COMMAND + Shift + F3

Skopiowanie wybranego formatowania.

COMMAND + Shift + C

Wklejenie skopiowanego formatowania.

COMMAND + Shift + V

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do albumu z wycinkami.

Control + opcja + C

Wklejenie zaznaczonej zawartości z albumu z wycinkami.

Control + opcja + V

Wstawianie grafiki za pomocą przeglądarki multimediów.

COMMAND + Control + M

Tworzenie pozycji Autotekstu.

Opcja + F3

Wstawianie pozycji Autotekstu.

COMMAND + Opcja + Shift + V

Początek strony

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyśrodkuj akapit.

COMMAND + E

Wyjustowanie akapitu.

COMMAND + J

Wyrównanie akapitu do lewej.

COMMAND + L

Wyrównanie akapitu do prawej.

COMMAND + R

Zwiększanie wcięcia akapitu.

Control + Shift + M

Usuwanie wcięcia akapitu.

COMMAND + Shift + M

Tworzenie wysunięcia.

COMMAND + T

Usuwanie wysunięcie.

COMMAND + Shift + T

Stosowanie pojedynczych odstępów do akapitu.

COMMAND + 1

Stosowanie podwójnych odstępów do akapitu.

COMMAND + 2

Stosowanie w akapicie 1,5 odstępów między wierszami.

COMMAND + 5

Dodaj lub Usuń odstęp przed akapitem.

COMMAND + 0 (zero)

Włącz Autoformatowanie.

COMMAND + opcja + K

Stosowanie stylu normalny .

COMMAND + Shift + N

Stosowanie stylu Nagłówek 1 .

COMMAND + opcja + 1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 .

COMMAND + opcja + 2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 .

COMMAND + Opcja + 3

Stosowanie stylu listy .

COMMAND + SHIFT + L, gdy kursor znajduje się na początku wiersza

Wstawianie spacji nierozdzielającej.

Opcja + spacja

Początek strony

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienianie czcionki.

COMMAND + Shift + F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

COMMAND + Shift + prawy nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

COMMAND + Shift + lewy nawias ostry (<)

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

COMMAND + prawy nawias kwadratowy (])

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

COMMAND + lewy nawias kwadratowy ([)

Wyświetlanie okna dialogowego czcionka .

COMMAND + D

Przełączanie tekstu między wielką literą, małą literą i literą tytułu.

Shift+F3

Zmienianie tekstu na wielkie litery.

COMMAND + Shift + A

Stosowanie pogrubienia.

COMMAND + B

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

COMMAND + U

Stosowanie podkreślenia do wyrazów bez spacji.

COMMAND + Shift + W

Stosowanie formatowania z podwójnym podkreślaniem.

COMMAND + Shift + D

Stosowanie formatowania kursywą.

COMMAND + I

Stosowanie formatu kapitaliki.

COMMAND + Shift + K

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego.

COMMAND + znak równości (=)

Stosowanie formatowania indeksu górnego.

COMMAND + Shift + znak plus (+)

Stosowanie formatowania przekreślania.

COMMAND + Shift + X

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

COMMAND + SHIFT + Z

Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pustego pola.

COMMAND + F9

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Return

Wstawianie podziału strony.

COMMAND + Return

Wstawianie podziału kolumny.

COMMAND + Shift + Return

Wstawianie łącznika nierozdzielającego.

COMMAND + SHIFT + łącznik (-)

Wstawianie symbolu praw autorskich (©).

Opcja+G

Wstawianie zarejestrowanego symbolu towarowego (®).

Opcja + R

Wstawianie symbolu znaku towarowego (™).

Opcja+2

Wstawianie wielokropka (...)

Opcja + średnik (;)

Początek strony

Praca z tabelami

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki i zaznaczanie jej zawartości.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki i zaznaczanie jej zawartości.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie do pierwszej komórki w wierszu.

Control + Home

Przechodzenie do ostatniej komórki w wierszu.

Control + End

Przechodzenie do pierwszej komórki w kolumnie.

Control + Page Up

Przechodzenie do ostatniej komórki w kolumnie.

Control + Page Down

Dodaj nowy wiersz u dołu tabeli.

Klawisz Tab na końcu ostatniego wiersza

Dodaj tekst przed tabelą na początku dokumentu.

Return na początku pierwszej komórki

Wstawianie wiersza.

COMMAND + Control + I

Początek strony

Wybieranie zawartości tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznacz zawartość w następnej komórce.

Tab

Zaznacz zawartość w poprzedniej komórce.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie kolumny.

Zaznacz pierwszą lub dolną komórkę kolumny, a następnie naciśnij klawisze Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zaznaczanie wiersza.

Zaznacz pierwszą lub ostatnią komórkę w wierszu, a następnie naciśnij klawisze Shift + Alt + End lub Home.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru kolumn tabeli za pomocą linijki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zachowywanie rozmiarów kolumn po prawej stronie i zmienianie szerokości tabeli.

Przeciąganie granicy kolumny na linijce

Przenieś jeden wiersz kolumny i Zachowaj szerokość tabeli.

Shift + przeciągnięcie granicy kolumny na linijce

Równomierne Zmienianie rozmiaru wszystkich kolumn w prawo i zachowanie szerokości tabeli.

COMMAND + Shift + przeciągnięcie granicy kolumny na linijce

Proporcjonalnie Zmień rozmiar wszystkich kolumn w prawo i Zachowaj szerokość tabeli.

COMMAND + przeciągnięcie granicy kolumny na linijce

Początek strony

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli bezpośrednio w tabeli

Porada: Aby precyzyjnie dostosować szerokość kolumny i wyświetlić wymiary kolumny na linijce podczas zmieniania rozmiaru kolumny, wyłącz funkcję przyciągania, naciskając pozycję opcja za pomocą klawiszy skrótów.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenieś jeden wiersz kolumny i Zachowaj szerokość tabeli.

Przeciągnij krawędź kolumny

Zachowywanie rozmiarów kolumn po prawej stronie i zmienianie szerokości tabeli.

Shift + przeciągnięcie granicy kolumny

Równomierne Zmienianie rozmiaru wszystkich kolumn w prawo i zachowanie szerokości tabeli.

COMMAND + Shift + przeciągnięcie granicy kolumny

Proporcjonalnie Zmień rozmiar wszystkich kolumn w prawo i Zachowaj szerokość tabeli.

COMMAND + przeciągnięcie granicy kolumny

Początek strony

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego akapitu w komórce.

Return

Wstawianie znaku tabulacji w komórce.

Opcja + Tab

Początek strony

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącz tryb rysowania.

COMMAND + Control + Z

Początek strony

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Control + Shift + D

Wstawianie pola LISTNUM.

COMMAND + Opcja + Shift + L

Wstawianie pola PAGE.

Control + Shift + P

Wstawianie pola TIME.

Control + Shift + T

Wstawianie pustego pola.

COMMAND + F9

Aktualizowanie zaznaczonych pól. *

F9

Odłączanie pola.

COMMAND + SHIFT + F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku. *

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Opcja + F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pól.

Opcja + SHIFT + F9

Przechodzenie do następnego pola. *

F11

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Blokowanie pola.

COMMAND + F11

Odblokowywanie pola.

COMMAND + Shift + F11

Początek strony

Tworzenie konspektu dokumentu

Te skróty obowiązują tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w widoku konspektu .

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Control + Shift + Strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Control + Shift + Strzałka w prawo

Obniż poziom akapitu do tekstu podstawowego.

COMMAND + Shift + N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę. *

Control + Shift + Strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół. *

Control + Shift + Strzałka w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Control + Shift + znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem. *

Control + Shift + znak minus (-)

Rozwijanie całego tekstu podstawowego i nagłówków lub zwijanie całego tekstu podstawowego.

Control + Shift + A

Przełączanie między wyświetlaniem pierwszego wiersza tekstu podstawowego i wyświetlaniem całego tekstu podstawowego.

Control + Shift + L

Pokazywanie wszystkich nagłówków o określonym poziomie nagłówka.

Control + Shift + numer poziomu nagłówka

Początek strony

Recenzja dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie komentarza.

COMMAND + opcja + A

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

COMMAND + Shift + E

Przechodzenie na początek komentarza.

Home

Przechodzenie na koniec komentarza.

End

(Klawisz end nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach.)

Przechodzenie na początek listy komentarzy.

COMMAND + Home w okienku recenzowania.

Przejście na koniec listy komentarzy.

COMMAND + End w okienku recenzowania.

Początek strony

Używanie przypisów dolnych i końcowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie przypisu dolnego.

COMMAND + opcja + F

Wstawianie przypisu końcowego.

COMMAND + opcja + E

Początek strony

Praca z językami z zapisem od prawej do lewej

ProgramWord obsługuje funkcje obsługi zapisu od prawej do lewej dla języków pracujących w środowisku z zapisem od prawej do lewej lub w połączonym kierunku od prawej do lewej strony w celu pisania, edytowania i wyświetlania tekstu. W tym kontekście Języki z zapisem od prawej do lewej odnoszą się do dowolnego systemu pisania napisanego od prawej do lewej i zawiera Języki wymagające kształtowania kontekstowego, takie jak arabski i Języki, które nie.

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych musisz się upewnić, że zostały one włączone dla używanego języka:

 1. Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura.

 2. Na karcie Źródła wprowadzania wybierz język, dla którego chcesz włączyć skróty.

 3. W prawej części karty zaznacz pole wyboru dla opcji Włącz skróty klawiaturowe.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie kierunku pisania na kierunek od prawej do lewej.

Control + COMMAND + Strzałka w lewo

Przełączanie kierunku pisania na kierunek od lewej do prawej.

Control + COMMAND + Strzałka w prawo

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Word dla komputerów Mac używa klawiszy funkcyjnych dla typowych poleceń, w tym kopiowania i wklejania. Jeśli chcesz przyspieszyć dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza Fn przy każdym użyciu skrótu z klawiszem funkcyjnym.

Uwaga: Zmiana preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych wpływa na sposób działania klawiszy funkcyjnych na komputerze Mac, a nie tylko w Word. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz Fn. Na przykład aby zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze Fn+F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz Fn oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, możesz zmienić Preferencje systemowe Apple. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do okna Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych.

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe z klawiszami funkcyjnymi Word dla komputerów Mac.

Klawisz

Opis

F1

 • Tylko klawisz F1: cofanie poprzedniej akcji.

F2

 • Tylko F2: wycina zaznaczoną zawartość do Schowka.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F2: umożliwia skopiowanie zaznaczonego tekstu lub grafiki. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz skopiować tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz Return, aby skopiować, lub naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

F3

 • Tylko F3: skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F3: przełącza zaznaczony tekst między wielką literą, małą literą i literą tytułu.

 • COMMAND + F3: wycina wybraną zawartość do kolekcji. Do kolekcji można wycinać wiele tekstów i grafik, a następnie wklejać je jako grupę w inne miejsce.

 • COMMAND + Shift + F3: umożliwia skopiowanie zawartości kolekcji.

 • Opcja + F3: Tworzenie pozycji Autotekstu.

F4

 • Sam F4: umożliwia skopiowanie zawartości ze schowka.

 • Shift + F4: powtarza ostatnią operację Znajdź lub Przejdź do .

 • COMMAND Shift + F4: powtarza ostatnią operację Znajdź lub Przejdź do .

F5

 • Tylko F5: Wyświetla okno dialogowe przechodzenia do .

 • Kombinacja klawiszy Shift + F5: powoduje przeniesienie kursora do ostatniej zmiany.

 • COMMAND + Shift + F5: Wyświetla okno dialogowe zakładka .

F6

 • Sam klawisz F6: przełączanie między dokumentem, okienkiem zadań, paskiem stanu i wstążką. W dokumencie, który został podzielony, klawisz F6 zawiera podzielone okienka podczas przełączania między okienkami a okienkiem zadań.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F6: przełącza między dokumentem, wstążką, paskiem stanu a okienkiem zadań.

 • COMMAND + F6: przełącza do następnego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • COMMAND + Shift + F6: przełącza do poprzedniego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

F7

 • Tylko pole F7: Wyświetla okno dialogowe Pisownia i gramatyka .

 • Kombinacja klawiszy Shift + F7: wyświetla okienko zadań Tezaurus .

 • COMMAND + Shift + F7: aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word.

 • Opcja + F7: umożliwia znalezienie następnego błędu pisowni lub gramatyki.

 • Opcja + Shift + F7: otwiera słownik.

F8

 • Tylko F8 *: Rozszerzanie zaznaczenia. Jeśli na przykład jest zaznaczony wyraz, rozmiar zaznaczenia zostanie przedłużony do jednego zdania.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F8 *: redukuje zaznaczenie. Jeśli na przykład zaznaczony jest akapit, rozmiar zaznaczenia zostanie zmniejszony do jednego zdania.

 • COMMAND + Shift + F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania zaznaczenia. W trybie rozszerzania zaznaczenia klawisze strzałek rozszerzają zaznaczenie.

 • Opcja + F8: Wyświetla okno dialogowe makro umożliwiające tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

F9

 • Tylko klawisz F9 *: umożliwia zaktualizowanie wybranych pól.

 • Kombinacja klawiszy SHIFT + F9 *: przełącza między kodem pola a jego wynikiem.

 • COMMAND + F9: powoduje wstawienie pustego pola.

 • COMMAND + SHIFT + F9: odłączenie bieżącego pola.

 • Opcja + F9: przełącza między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a ich wynikami.

 • Opcja + SHIFT + F9: powoduje uruchomienie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pól.

F10

 • Kombinacja klawiszy SHIFT + F10 *: Wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

F11

 • Tylko przycisk F11 *: powoduje przejście do następnego pola.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F11 *: powoduje przejście do poprzedniego pola.

 • COMMAND + F11: blokuje bieżące pole.

 • COMMAND + Shift + F11: odblokowuje bieżące pole.

 • Opcja + F11: otwiera Edytor języka Microsoft Visual Basic for Applications , w którym można utworzyć makro przy użyciu Visual Basic for Applications (VBA).

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych

 1. W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze macOS, te same kombinacje klawiszy działają tylko na Word dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Word.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie tekstu.

COMMAND + F

Przeniesienie kursora w górę o jedno akapit.

Opcja+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jedno akapit.

Opcja+strzałka w dół

Przeniesienie kursora w lewo o jedno słowo.

Opcja+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora w prawo o jedno słowo.

Opcja+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

COMMAND + Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

COMMAND + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznacz akapit powyżej.

Shift + opcja + Strzałka w górę

Zaznacz akapit poniżej.

Shift + opcja + Strzałka w dół

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift + COMMAND + Strzałka w lewo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift + COMMAND + Strzałka w prawo

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

COMMAND + A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Command+Z

Jeśli to możliwe, wykonaj ponownie poprzednią akcję.

Command+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Command+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Command+C

Wklej zawartość ze schowka.

Command+V

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Command+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Command+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Command+U

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Return

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Word dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z Word dla systemu Android za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Word.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie tekstu.

Ctrl+F

Przeniesienie kursora w górę o jedno akapit.

Alt+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jedno akapit.

Alt+strzałka w dół

Przeniesienie kursora w lewo o jedno słowo.

Alt+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora w prawo o jedno słowo.

Alt+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznacz akapit powyżej.

Shift + Alt + Strzałka w górę

Zaznacz akapit poniżej.

Shift + Alt + Strzałka w dół

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift + Alt + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift + Alt + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift + Ctrl + Strzałka w lewo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift + Ctrl + Strzałka w prawo

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Jeśli to możliwe, wykonaj ponownie poprzednią akcję.

Ctrl+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklej zawartość ze schowka.

Ctrl+V

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Enter

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Word Mobile.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z Word Mobile za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Word.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Zapisz lub zsynchronizuj dokument.

Ctrl+S

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Jeśli to możliwe, wykonaj ponownie poprzednią akcję.

Ctrl+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklej zawartość ze schowka.

Ctrl+V

Powielanie zaznaczonego kształtu lub obrazu.

Ctrl+D

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Skopiowanie formatowania z zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+C

Zwiększanie wcięcia akapitu.

Ctrl+M

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Wyśrodkuj akapit.

Ctrl+E

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w Word dla sieci Web w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Gdy używasz Word dla sieci Web, możesz szybko znaleźć dowolne polecenie, naciskając klawisze ALT + Q, aby przejść do pozycji powiedz mi, w polu powiedz mi, możesz po prostu wpisać słowo lub nazwę odpowiedniego polecenia (dostępne tylko w widoku do edycji). Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje i podaje listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word dla sieci Web.

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w programie Word dla sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

W widoku do czytania Otwórz widok oparty na formacie PDF oznaczony do współpracy z czytnikami zawartości ekranu.

Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku tryb ułatwień dostępu i naciśnij klawisz ENTER

Znajdowanie tekstu w widoku do czytania.

Ctrl+F lub F3

Znajdowanie tekstu w widoku do edycji.

Ctrl + F lub CTRL + G

Znajdowanie i zamienianie tekstu w widoku do edycji.

Ctrl+H

Ukrycie okienka zadań, jeśli jest ono otwarte.

Esc

Przełączanie do kontrolki powiększenia .

Na klawiaturze systemu Windows naciśnij klawisze Alt + logo Windows + W, a następnie Q

Wydrukuj dokument.

Ctrl+P

Przechodzenie do następnego regionu punktu orientacyjnego.

Ctrl+F6

Przejdź do pola powiedz mi .

Alt+Q

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Aplikacja Word dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Word, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Word dla sieci Web są bardzo podobne.

W Word dla sieci Web klawisze programu Access wszystkie rozpoczynają się od klawiszy Alt + logo Windows, a następnie Dodaj litery na karcie wstążki. Na przykład aby przejść do karty Recenzja, naciśnij klawisze Alt + logo Windows + R.

Jeśli korzystasz z Word dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control + opcja, aby rozpocząć.

Wstążka w widoku edycji aplikacji Word Online z wyświetlonymi klawiszami dostępu
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze ALT + klawisz logo Windows lub naciskaj klawisze CTRL + F6, aż przejdziesz do karty Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć Wstążkę, aby uzyskać więcej miejsca do działania, naciśnij klawisze CTRL + F3. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz pole powiedz mi na Wstążce, aby wpisać wyszukiwany termin.

Alt + klawisz logo systemu Windows, Q

Otwórz kartę plik , aby użyć widoku Backstage.

Alt + klawisz logo systemu Windows, F

Otwórz kartę Narzędzia główne , aby sformatować tekst i skorzystać z narzędzia Znajdź .

Alt + klawisz logo systemu Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie w celu wstawienia obrazu, linku, komentarza, nagłówka lub stopki lub numeru strony. Można również uzyskać dostęp do galerii symboli.

Alt + klawisz logo systemu Windows, N

Otwórz kartę Układ strony , aby ustawić marginesy, orientację i rozmiar strony oraz odstępy między akapitami.

Alt + klawisz logo systemu Windows,

Otwórz kartę odwołania , aby wstawić spis treści, przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

Alt + klawisz logo systemu Windows, S

Otwórz kartę Recenzja , aby sprawdzić pisownię, dodać komentarze lub śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie.

Alt + klawisz logo systemu Windows, R

Otwórz kartę Widok , aby wybrać widok, otworzyć okienko nawigacji , edytować nagłówek & Stopkai powiększyć widok dokumentu.

Alt + klawisz logo systemu Windows, W

Początek strony

Praca z menu i kartami wstążki

Poniższe skróty umożliwiają oszczędzanie czasu podczas pracy z kartami wstążki i menu wstążki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na Wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt + klawisz logo systemu Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Po zaznaczeniu karty wstążki Przenieś fokus na polecenia tabulatora.

ENTER, a następnie klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Zwijanie lub rozwijanie wstążki.

Ctrl+F3

Początek strony

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora w prawo o jedno słowo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jedno słowo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora w górę o jedno akapit.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jedno akapit.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Home

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

End

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

Ctrl+Home

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

Ctrl+End

Wybierz pozycję tekst.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift + Ctrl + Strzałka w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift + Ctrl + Strzałka w lewo

Zaznacz akapit powyżej.

Shift + Ctrl + Strzałka w górę

Zaznacz akapit poniżej.

Shift + Ctrl + Strzałka w dół

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift+Home

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift+End

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Shift+Ctrl+Home

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Shift+Ctrl+End

Zaznaczanie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklej zawartość ze schowka.

Ctrl+V

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Wykonaj ponownie poprzednią akcję.

Ctrl+Y

Zmniejsz rozmiar czcionki.

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększ rozmiar czcionki.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (])

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wyrównanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Wyśrodkuj akapit.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Tworzenie listy punktowanej.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.)

Tworzenie listy numerowanej.

Ctrl + ukośnik (/)

Początek strony

Praca z komentarzami

Poniższe skróty klawiaturowe działają tylko wtedy, gdy okienko komentarzy jest otwarte i zaznaczone (lub "w fokusie", jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pokazywanie lub ukrywanie okienka komentarzy .

Alt + klawisz logo systemu Windows, R, K

Dodawanie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Przechodzenia do następnego wątku komentarzy lub następnej odpowiedzi w rozwiniętym wątku komentarza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenia do poprzedniego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w górę

Rozwiń bieżący wątek komentarzy.

Klawisz Strzałka w prawo

Zwiń bieżący wątek komentarzy.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie do pola Odpowiedz, gdy fokus znajduje się na komentarzu.

Klawisz Tab, klawisz Tab, ENTER

Edytowanie komentarza lub odpowiedzi, gdy fokus znajduje się na komentarzu lub na odpowiedzeniu.

Klawisz Tab, Enter

Publikowanie komentarza/odpowiedzi lub zapisywanie edycji.

Ctrl+Enter

Odrzucanie wersji roboczej komentarza/odpowiedzi lub edycji.

Esc

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×