Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Sprawdzanie poczty głosowej w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Sprawdzaj pocztę głosową za pomocą Microsoft Teams za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy go za pomocą czytników JAWS i NVDA, ale może on działać z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Sprawdzanie poczty głosowej

 1. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu JAWS, najpierw włącz tryb kursora wirtualnego. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie wirtualnego kursora jaws. Aby włączyć lub wyłączyć kursor wirtualny, naciśnij klawisze SR+Z.

 2. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl+5, aby uzyskać dostęp do widoku Połączenia . Usłyszysz: "Kontakty".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Poczta głosowa", a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do tabeli poczty głosowej.

 4. W tabeli poczty głosowej wymieniono osoby dzwoniące, czas trwania, datę i godzinę każdej wiadomości poczty głosowej. Aby poruszać się po tabeli poczty głosowej, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Aby odtworzyć pocztę głosową:

  • W programie JAWS naciśnij klawisz Enter, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Odtwórz pocztę głosową", a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter.

  • W programie NVDA naciśnij klawisz Enter, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji", naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Odtwórz pocztę głosową", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Rozmawianie na czacie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można sprawdzać pocztę głosową w Microsoft Teams na komputerze Mac.

Uwagi: 

Sprawdzanie poczty głosowej

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command+5, aby uzyskać dostęp do widoku Połączenia . Usłyszysz: "Kontakty".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Poczta głosowa", a po niej liczbę nowych wiadomości głosowych.

 3. Naciśnij klawisz Return. Fokus zostanie przeniesiony do tabeli poczty głosowej.

 4. W tabeli poczty głosowej wymieniono osoby dzwoniące, czas trwania, datę i godzinę każdej wiadomości poczty głosowej. Aby poruszać się po tabeli poczty głosowej, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Aby odtworzyć pocztę głosową, naciśnij klawisz Return, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Odtwórz pocztę głosową", a następnie ponownie naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Rozmawianie na czacie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz sprawdzać pocztę głosową za pomocą Microsoft Teams w sieci Web w przeglądarce. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Sprawdzanie poczty głosowej

 1. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu JAWS, najpierw włącz tryb kursora wirtualnego. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie wirtualnego kursora jaws. Aby włączyć lub wyłączyć kursor wirtualny, naciśnij klawisze SR+Z.

 2. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl+Shift+5, aby uzyskać dostęp do widoku Połączenia .

 3. W przypadku Narratora i NVDA naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Poczta głosowa", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  W programie JAWS naciskaj klawisz R, aż usłyszysz "Lista połączeń", naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Poczta głosowa", a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

  Fokus zostanie przeniesiony do tabeli poczty głosowej. W tabeli wymieniono osoby dzwoniące, czas trwania, datę i godzinę każdej wiadomości poczty głosowej.

 4. Zaznaczona jest najnowsza wiadomość poczty głosowej. Aby odtworzyć tę wiadomość, naciśnij klawisz Enter, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Odtwórz pocztę głosową", a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby przejść do innych wiadomości poczty głosowej w tabeli, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

Zobacz też

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Rozmawianie na czacie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×