Funkcja SUMA.JEŻELI służy do sumowania wartości z zakresu spełniającego określone kryteria. Załóżmy na przykład, że mają zostać zsumowane liczby z danej kolumny, które są większe od 5. W tym celu można zastosować następującą formułę: =SUMA.JEŻELI(B2:B25,">5")

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Ten klip wideo jest częścią kursu szkoleniowego zatytułowanego Dodawanie liczb w programie Excel.

Porady: 

 • Kryteria można też zastosować do jednego zakresu i zsumować odpowiednie wartości należące do innego zakresu. Na przykład formuła =SUMA.JEŻELI(B2:B5;"Jan";C2:C5) zsumuje wartości z zakresu C2:C5, dla których zawartość odpowiadających im komórek z zakresu B2:B5 jest równa „Jan”.

 • Aby uzyskać informacje o sumowaniu zawartości komórek na podstawie wielu kryteriów, zobacz SUMA.WARUNKÓW, funkcja.

Ważne: Funkcja SUMA.JEŻELI zwraca niepoprawne wyniki w przypadku użycia jej do dopasowania ciągów dłuższych niż 255 znaków lub ciągu znaków #VALUE!.

Składnia

SUMA.JEŻELI(zakres;kryteria;[suma_zakres])

W składni funkcji SUMA.JEŻELI występują następujące argumenty:

 • zakres   Argument wymagany. Jest to zakres komórek, do których zostaną zastosowane kryteria. Komórki w każdym zakresie muszą być liczbami lub nazwami, tablicami albo odwołaniami zawierającymi liczby. Wartości puste i wartości tekstowe są ignorowane. Wybrany zakres może zawierać daty w standardowym formacie programu Excel (przykłady poniżej).

 • kryteria   Argument wymagany. Są to kryteria w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki, tekstu lub funkcji określającej, które komórki będą dodawane. Do każdego znaku pojedynczego można dodać symbole wieloznaczne : znak zapytania (?), znak gwiazdki (*), aby dopasować go do dowolnej sekwencji znaków. Aby znaleźć znak zapytania lub gwiazdkę, przed szukanym znakiem należy wpisać tyldę (~).

  Kryteria można wyrazić na przykład jako 32, ">32", B5, "3?", "jabłoń*", "*~?" lub DZIŚ().

  Ważne: Wszelkie kryteria tekstowe oraz zawierające symbole matematyczne lub logiczne należy ująć w podwójny cudzysłów ("). Kryteria liczbowe nie wymagają cudzysłowów.

 • suma_zakres   Argument opcjonalny. Są to rzeczywiste komórki, które podlegają sumowaniu w przypadku, gdy należy zsumować komórki inne niż określone w argumencie zakres. Jeśli argument suma_zakres zostanie pominięty, program Excel zsumuje komórki wyznaczone przez argument zakres (te same, do których mają zastosowanie kryteria).

  Sum_range powinny mieć taki sam rozmiar i kształt jak zakres. Jeśli tak nie jest, wydajność może ulec wzrostowi i formuła zsumuje zakres komórek, który rozpoczyna się od pierwszej komórki w komórce sum_range ale ma takie same wymiary jak zakres. Na przykład:

  zakres

  suma_zakres

  Rzeczywiste zsumowane komórki

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Przykłady

Przykład 1

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Wartość nieruchomości

Prowizja

Dane

100 000 zł

7 000 zł

250 000 zł

200 000 zł

14 000 zł

300 000 zł

21 000 zł

400 000 zł

28 000 zł

Formuła

Opis

Wynik

=SUMA.JEŻELI(A2:A5;">160000";B2:B5)

Suma prowizji dla wartości nieruchomości powyżej 160 000 zł.

63 000 zł

=SUMA.JEŻELI(A2:A5;">160000")

Suma wartości nieruchomości powyżej 160 000 zł.

900 000 zł

=SUMA.JEŻELI(A2:A5;300000;B2:B5)

Suma prowizji dla wartości nieruchomości równych 300 000 zł.

21 000 zł

=SUMA.JEŻELI(A2:A5;">" &C2;B2:B5)

Suma prowizji dla wartości nieruchomości powyżej kwoty zawartej w komórce C2.

49 000 zł

Przykład 2

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Kategoria

Żywność

Sprzedaż

Warzywa

Pomidory

2 300 zł

Warzywa

Brokuły

5 500 zł

Owoce

Pomarańcze

800 zł

Masło

400 zł

Warzywa

Marchew

4 200 zł

Owoce

Jabłka

1 200 zł

Formuła

Opis

Wynik

=SUMA.JEŻELI(A2:A7;"Owoce";C2:C7)

Łączna wartość sprzedaży produktów żywnościowych w kategorii „Owoce”.

2 000 zł

=SUMA.JEŻELI(A2:A7;"Warzywa";C2:C7)

Łączna wartość sprzedaży produktów żywnościowych w kategorii „Warzywa”.

12 000 zł

=SUMA.JEŻELI(B2:B7;"*y";C2:C7)

Łączna wartość sprzedaży produktów żywnościowych, których nazwy kończą się literą „y” (pomidory i brokuły).

4 300

=SUMA.JEŻELI(A2:A7;"";C2:C7)

Łączna wartość sprzedaży produktów żywnościowych niezakwalifikowanych do żadnej kategorii.

400 zł

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Funkcja SUMA.WARUNKÓW sumuje wszystkie argumenty, które spełniają wiele kryteriów

Funkcja SUMA.KWADRATÓW sumuje wartości po wykonaniu operacji matematycznej podniesienia każdej z nich do kwadratu

Funkcja LICZ.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza tylko wartości, które spełniają wiele kryteriów

Funkcja WARUNKI (usługa Office 365, program Excel 2016 lub nowszy)

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje matematyczne i trygonometryczne

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×